Update
Update
ข่าว ข่าว
บริษัท Apple เพิ่มหมวด “Families” เป็นหมวดใหม่บนเว็บไซต์ ซึ่งระบุถึงเครื่องมือในการควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental control tools) และข้อมูลที่พ่อแม่ควรทราบ หลังจากที่ได้ตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องการติดสมาร์ทโฟนในเด็ก โดยในหมวด “Families” ได้แบ่งย่อยออกเป็นหลายหมวดด้วยกัน ซึ่งเน้นเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่างๆ ที่เหมาะกับเด็ก โดยสิ่งที่ Apple ได้เพิ่มขึ้นมา เช่น แอปฯ ที่แนะนำ, การควบคุมการซื้อแอปฯ เพิ่มเติม, การจำกัดแอปฯ ที่เด็กสามารถดาวน์โหลดได้, เครื่องมือควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ต, เครื่องมือติดตาม (Find My Friend) เป็นต้น นอกจากนี้ Apple ยังเน้นในส่วน Kids section ของ App Store อีกด้วย เช่น พ่อแม่สามารถใช้ค้นหาเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับเด็กได้ โดยเว็บไซต์จะให้ลิ้งก์แนะนำในการเปิดใช้งาน ‘Ask to Buy’ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถอนุมัติการดาวน์โหลดแอปฯ ได้ และยังช่วยให้พ่อแม่รู้วิธีการเปิดข้อจำกัดในการกำหนดขอบเขตการซื้อแอปฯ และดูเว็บไซต์ที่เด็กสามารถใช้ได้ อีกส่วนหนึ่งของหมวดย่อยที่ชี้ให้เห็นคือ Find My Friend ที่จะช่วยติดตามตำแหน่งของเด็ก และขอแนะนำให้ตั้งค่าการแชทเป็นกลุ่มสำหรับทั้งครอบครัวใน Massages Apple ยังได้ให้รายละเอียดใน Family Sharing ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวสามารถแชร์แอปฯ เพลง หนังสือ การเก็บข้อมูลใน iCloud และอื่นๆ ได้อีก อีกทั้งยังมีส่วนที่เป็นเคล็ดลับสำหรับทั้งครอบครัว สำหรับฟีเจอร์ที่แนะนำ เช่น ห้ามรบกวนขณะขับรถ, การแจ้งเตือนเวลาเข้า-ตื่นนอน (Bedtime), ID ทางแพทย์ (Medical ID), ระบบการใช้งานกลางคืน…
16 มีนาคม 2561