Update
วิธีการสอนให้ลูกรับมือกับความผิดหวัง
เตรียมตัวเป็นแม่
Update
เด็กวัยแรกเกิด เด็กวัยแรกเกิด
การเล่นกับลูกในครรภ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างหนึ่ง และที่สำคัญยังเป็นการกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อยอีกด้วย ในขณะที่ลูกน้อยในครรภ์เจริญเติบโต ทั้งส่วนของร่างกายแล้ว ยังมีการเจริญเติบโตด้านจิตใจควบคู่ไปด้วย และจะสังเกตได้ว่า เด็กๆ ที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เมื่อคลอดออกมาแล้ว จะเป็นเด็กที่เลี้ยงง่าย ฉลาด แถมยังอารมณ์ดีอีกด้วย โดยการพัฒนาของลูกน้อยนั้นก็พัฒนานับตั้งแต่ คุณแม่ๆ ตั้งครรภ์ได้ 2 - 3 เดือน ภายในช่วงนี้ลูกน้อยจะรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว อีก 3 - 4 เดือน ประสาทหูและตาของลูกน้อยเริ่มทำงานได้ดีขึ้น ทำให้สามารถรับรู้ได้ถึงเสียงและแสงจ้าจากภายนอกครรภ์ได้บ้างแล้ว จนอายุครรภ์ได้ 5 - 6 เดือน เป็นช่วงเดือนที่เรียกได้ว่า ประสาทสัมผัส สมบูรณ์อย่างเต็มที่ ทำให้ลูกน้อยไวต่อสิ่งเร้าต่างๆ และสามารถเคลื่อนไหวให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับรู้ได้นั้นเอง วิธีการเล่นกับลูกในท้องที่คุณพ่อคุณแม่นำไปเล่นกับเด็กๆ ได้จะมีอะไรกันบ้าง จะสนุกยังไง ไปดูกันเลยค่ะ (more…)
12 พฤศจิกายน 2561