fbpx

ฝุ่น PM 2.5

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

เมื่อวานนี้ (24 ม.ค.) หลายๆ คนน่าจะเห็นว่ากรุงเทพมีหมอกลงจัด แต่แท้จริงแล้วนั่นไม่ใช่หมอกค่ะ แต่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm 2.5) ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถผ่านเข้าไปในทางเดินหายใจได้ลึก โดยระบบทางเดินหายใจเช่นขนจมูกไม่สามารถที่จะกรองเพื่อไม่ให้เข้าไปในส่วนลึกของระบบทางเดินหายใจได้ จึงมีอันตรายมาก ก่อให้เกิดอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างการไอไปจนถึงหายใจลำบาก นอกจากนี้ยังทำให้เกิดหลอดลมอักเสบ และมะเร็งของระบบทางเดินหายใจได้ด้วย เนื่องจากคุณภาพอากาศมีเกินค่ามาตรฐาน แนะนำว่า ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังภายนอกอาคาร ส่วนบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรทำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์ โดยสาเหตุที่เกิดมลพิษทางอากาศนี้ เป็นเพราะแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศหลักของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ การจราจร รองลงมาคืออุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง ประกอบกับเกิดสภาพอากาศนิ่ง ลมสงบ และชั้นอากาศผกผันใกล้พื้นดิน ทำให้มลพิษทางอากาศเกิดการสะสมตัวในปริมาณมาก ปรากฏการณ์นี้จะพบเป็นบางวันในช่วงฤดูหนาว ถึงต้นฤดูร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระดับ PM 2.5 สูงขึ้นผิดปกติในช่วงนี้ เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของสถานการณ์ขอความร่วมมือเจ้าของยานพาหนะดูแล รักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีและไม่ปล่อยควันดำ และถ้าเป็นได้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนค่ะ อ้างอิงจาก khaosod.co.th/ smoke.magnexium.com ขอบคุณภาพจาก pptvhd36.com/