fbpx

ข่าว

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้สำรวจระดับความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเด็กไทยทุก 5 ปี โดยระดับสติปัญญาของเด็กไทยเพิ่มขึ้นจาก 95.82 จุดในปี 2554 เป็น 98.23 จุด ในปี 2559  โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งเป้าพัฒนาระดับ IQ เด็กไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ในปี 2564 ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย ที่เป็นจุดต้องพัฒนา ได้แก่ ความมุ่งมั่นพยายาม การควบคุมอารมณ์ และการปรับตัวต่อปัญหา โดยในปี 2559 มีเด็กรอยละ 16.7 มีระดับอีคิวที่ต่ำกว่าปกติ ซึ่งจะมีวิธีการเร่งยกระดับสติปัญญาเด็กไทย ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกแก่ศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และครูโรงเรียนอนุบาล เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่พ่อแม่ โดยการที่เด็กและเยาวชนมีไอคิวและอีคิวที่มากขึ้นจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นคนมีลักษณะสติปัญญาดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแง่บวก และคิดทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม คือ คิดเป็น คิดดี คิดให้ และเป็นสุข มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กไทยให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง  ขณะเดียวกัน พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง แม้จะพบกับความล้มเหลว ก็ยังสามารถเรียนรู้เพื่อก้าวต่อไป และเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ อย่างมีความสุข สนุกกับชีวิต มีแนวทาง ใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และแบ่งปันให้ผู้อื่นในสังคม อ้างอิงจาก https://bit.ly/2tHG7pP

ข่าว ข่าว
เมอร์รี่ คริสมาสต์ค่าาา ในวันคริสมาสต์แบบนี้แน่นอนว่าเราก็ต้องมีเรื่องน่ารักๆ มาฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกคนค่ะ เราน่าจะได้เห็นกันมาบ้างกับภาพหนูน้อยแรกเกิดในชุดซานต้า ซึ่งมีหลายโรงพยาบาลเลยที่จับหนูน้อยมาแต่งตัวต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขนี้  โรงพยาบาลบางส่วนได้แก่  โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ : https://bit.ly/2skGmXD โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ : https://bit.ly/34PEtzn โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต : https://bit.ly/2SoGZKl โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ : https://bit.ly/2ES3f7C ซึ่งแต่ละที่ก็จับเจ้าตัวเล็กแต่งชุดที่ต่างกันไป แต่รวมๆ แล้วก็คือดีต่อใจมากๆ ค่ะ ส่วนคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่จับเจ้าตัวเล็กแต่งชุดซานต้าก็อย่าลืมโพสต์รูปให้เราดูกันบ้างนะคะ
25 ธันวาคม 2562