fbpx

ข่าว

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562 พบว่า ในกลุ่มเด็กอายุ 6-14 ปีเป็นกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลเฉลี่ยต่อสัปดาห์มากที่สุด ซึ่งเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลที่วางจำหน่ายในประเทศไทยพบมีปริมาณน้ำตาลสูงมาก เฉลี่ย 9-19 กรัม/100 มิลลิลิตร ในขณะที่ปริมาณที่เหมาะสมคือไม่ควรมีน้ำตาลมากกว่า 6 กรัม/100 มล. เพราะจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ในระยะยาว แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การบริโภคน้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมา เช่น โรคอ้วน เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด และอีกอย่างหนึ่งคือ ฟันผุ เพราะน้ำตาลเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของแบคทีเรียในการผลิตกรดทำลายผิวฟัน จนลุกลามไปเรื่อยๆ หากไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดสำหรับร่างกาย คือ น้ำเปล่า โดยควรดื่มอย่างน้อย 6- 8 แก้วต่อวัน เพราะจะช่วยชะล้างเศษอาหารที่ตกค้างในช่องปาก ทำให้ปากไม่แห้ง ลดปัญหากลิ่นปากเป็นผลดีต่อสุขภาพฟันไม่ก่อให้เกิดฟันผุ อ้างอิงจาก https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/news261162/

ข่าว ข่าว
จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.–12 พ.ย. 62 พบผู้ป่วย 925,149 ราย เสียชีวิต 7 ราย ภาคที่มีอัตราการป่วยสูงที่สุดคือภาคเหนือ โดยช่วงอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดสุดคือผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป การการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์คาดว่าผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากเชื้อโรต้าไวรัส เพราะเชื้อนี้มักจะแพร่ระบาดในช่วงฤดูหนาว จึงทำให้มีโอกาสได้รับเชื้อจากการรับประทานอาหารและน้ำ หรือสัมผัสกับของเล่นและเครื่องใช้ที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนได้ง่ายขึ้น ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงแนะนำให้เลือกรับประทานอาหารและน้ำที่สะอาด ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งทั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ หากอยู่รวมกับเป็นกลุ่ม ควรระมัดระวังเรื่องการดื่มน้ำ ไม่ควรดื่มร่วมแก้วกับผู้อื่น  หารถ่ายเหลวเป็นน้ำมากกว่า 3 วันต่อวัน ควรดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไป หากอาการยังไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพราะอาจเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1422 อ้างอิงจาก https://bit.ly/2KyFULf
19 พฤศจิกายน 2562