fbpx

ข่าว

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนขึ้น ทำให้เรื่องอาหารการกินเป็นส่วนสำคัญที่อาจทำให้เกิดโรค โรคอุจจาระร่วง และโรคอาหารเป็นพิษได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก พ่อแม่จึงต้องระวังให้ดี จากรายงานของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–15 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง จำนวน 65,445 ราย กลุ่มอายุที่พบมาก 3 อันดับแรก คือ แรกเกิด-4 ปี รองลงมาคือ อายุ 65 ปีขึ้นไป และอายุ 15-24 ปี ตามลำดับ  ส่วนโรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วย จำนวน 8,166 ราย กลุ่มอายุที่พบมาก 3 อันดับแรก คือ อายุ 15-24 ปี รองลงมาคือ อายุ 25-34 ปี และแรกเกิด-4 ปี ตามลำดับ โดยทั้ง 2 โรคนี้ยังไม่พบผู้เสียชีวิต นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว พยาธิ ซึ่งอาจทำให้ปวดท้อง ถ่ายเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งต่อวัน อุจจาระมีเลือดปน คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ ในบางรายที่อาการรุนแรง จนเกิดภาวะขาดน้ำ เช่น คอแห้ง ปากแห้ง ปัสสาวะออกน้อย ทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้   สำหรับวิธีการป้องกันขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน…

ข่าว ข่าว
ตอนนี้ทางไปรษณีย์ไทยได้เปิดบริการใหม่ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นการขนส่งกระดาษซับเลือดเด็กแรกเกิดให้กับทางศูย์ปฏิบัติการตรวจคัดสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ เพื่อตรวจเช็คว่าทารกแรกเกิดนั้นมีภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน หรือปัญญาอ่อนหรือไม่ เพราะต้องการให้ผลของการตรวจสอบสามารถส่งกลับมาหาผู้ปกครองได้ในช่วงเวลาก่อน 14 วันเพื่อลดภาวะความเสี่ยง, หาทางรักษาโรคดังกล่าวให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งการจัดส่งนี้จะใช้ระบบแบบเร่งด่วยอย่าง EMS ซึ่งการันตีส่งถึงภายในระยะเวลา 3 วัน รับประกันว่ารวดเร็วทันใจอย่างแน่นอน ทั้งนี้การจัดตั้งบริการนี้ขึ้นก็เพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนในกลุ่มทารกที่อาจมีมากขึ้น และแก้ไขได้ไม่ทันการณ์เมื่อทารกเริ่มเจริญเติบโตไปแล้วพึ่งมาทราบว่าเป็น ดังนั้นยิ่งเร็วเท่าไหร่ในการตรวจสอบก็จะยิ่งช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้นอีกด้วย ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/normal_news/469171
18 กุมภาพันธ์ 2564