fbpx

ข่าว

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ในปัจจุบัน หน้ากากอนามัยกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนต้องใส่  เพราะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคในระบบทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด-19 หรือโรคทางเดินหายใจอื่นๆ  ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า การที่เด็กเล็กสวมหน้ากากอนามัยเป็นระยะเวลานาน ก็อาจจะทำให้การพูดลำบากกว่าปกติ เพราะเด็กเล็กอยู่ในช่วงวัยที่จะต้องมีการเรียนรู้ทางด้านภาษา โดยเฉพาะการพูดและการฟัง อีกทั้งเด็กจะเรียนรู้จะการเลียนแบบทั้งวิธีการออกเสียง ภาษาพูดและภาษาท่าทาง (verbal และ nonverbal) โดยเวลาที่ฟังเสียงพูด เด็กจะสังเกตริมฝีปากและสีหน้าเพื่อให้มีการเข้าใจความหมายที่พูดได้เพิ่มขึ้น การใส่หน้ากากอนามัย ก็อาจจะมีผลในการปิดกั้นพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ทางด้านภาษาของเด็กได้ ซึ่งโดยทั่วไปเด็กต่ำกว่า 2 ขวบก็ไม่ควรใส่หน้ากากอนามัย อย่างในเด็กเล็กเมื่ออยู่ที่บ้านก็ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยยังคงมีความจำเป็นอยู่มาก ดังนั้นควรสวมใส่อย่างถูกต้องเมื่อออกไปนอกบ้านนะคะ    อ้างอิงจาก https://www.komchadluek.net/hot-social/493091  

ข่าว ข่าว
ในช่วงนี้ยังมีฝนตกอยู่บ้างจึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ อย่างในช่วงนี้ที่เด็กๆ เริ่มไปโรงเรียนที่โดยส่วนมากจะมีบ่อบัวหรือแหล่งน้ำที่อาจก่อให้เกิดยุงลาย ดังนั้นจึงต้องระวังเป็นพิเศษนะคะ สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 10 พฤศจิกายน 2564 ประเทศไทยพบผู้ป่วย 8,584 ราย เสียชีวิต 6 ราย โดยกลุ่มอายุที่พบอัตราป่ายมากที่สุด คือ 5-14 ปี รองลงมา 15-24 ปี และอายุแรกเกิด - 4 ปี ตามลำดับ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเรียน และกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถิติการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของกลุ่มเด็กวัยเรียนยังเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด จึงขอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมในการจัดการสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียน โดยใช้มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค คือเก็บขยะให้เกลี้ยง เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เก็บน้ำให้มิดชิด จะสามารถป้องกันได้ทั้ง โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และหากเด็กๆ มีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร ปวดท้อง ซึ่งอาจเป็นการเจ็บป่วยร่วมกันระหว่างไข้เลือดออกกับโรคโควิด 19 ทำให้มีอาการทรุดหนักมากและรวดเร็วได้ ดังนั้น เมื่อมีอาการสงสัยดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยแยกโรคให้ชัดเจน จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป อ้างอิงจาก https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=21713&deptcode=brc&news_views=4256  
16 พฤศจิกายน 2564

eşya depolama istanbul eşya depolama