fbpx

ข่าว

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกหนังสือด่วนเพื่อแจ้งยกเลิกการคัดกรองความสามารถทางการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงทั่วประเทศ โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจำเป็นต้องแจ้งยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 นี้ อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนรือสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรายงานผลการคัดกรองผ่านทางระบบการติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  อ้างอิงจาก https://www.kruwandee.com/news-id46899.html

ข่าว ข่าว
อาหารฟาสต์ฟู้ดหรือสิ่งที่เป็นเมนูโปรดของเด็กหลายๆ คน ด้วยรสชาติอร่อยและทำสำเร็จอย่างว่องไวพร้อมรับประทาน จึงทำให้คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจเลือกเป็นเมนูให้ลูกในวันที่คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรให้ลูกทานดี แต่รู้ไหมคะว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดส่งผลต่อไอคิวของเด็กเช่นกัน หากรับประทานเป็นประจำ โดยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยลอนดอนได้มีการติดตามพัฒนาการของเด็ก 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ครอบครัวทำอาหารสดใหม่ให้รับประทาน กับกลุ่มที่ครอบครัวไม่มีเวลาปรุงอาหารสดใหม่และให้ลูกทานอาหารฟาสต์ฟู้ด  จากงานวิจัยพบว่า เด็กๆ ที่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดได้คะแนนจากการทดสอบระดับสติปัญญาต่ำกว่าเพื่อน ๆ ประมาณ 2 – 5 คะแนน และมักประสบปัญหาในการเรียน นอกจากนี้ทางกรมอนามัยยังได้ให้ข้อมูลอีกว่า การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำ อาจส่งผลต่อความทรงจำและการเรียนรู้ของเด็กวัยเรียน ซึ่งนอกจากส่งผลต่อระบบสมองให้ทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังส่งผลต่อเด็กในด้านของอารมณ์และสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย อ้างอิงจาก https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/475560  
23 กรกฏาคม 2564

eşya depolama istanbul eşya depolama