fbpx


Update
Update
ข่าว ข่าว
ภาวะโภชนาการเกิน โรคอ้วนและโรคเบาหวานพบในเด็กไทยได้บ่อยมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรระวัง เพราะย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกอย่างแน่นอน ​นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน ชาเย็น เบเกอรีและขนมหวานต่างๆ เริ่มพบมากตั้งแต่อยู่ในช่วงวัยเรียน  จากการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของเด็กวัยเรียนโดยกรมอนามัยปี พ.ศ.2562 พบว่าเด็กวัยเรียน ดื่มน้ำอัดลม 1-3 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 55.4 ดื่มน้ำผลไม้ น้ำหวาน นมปรุงแต่งรส 1-3 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 50.9 ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากทีเดียว ดังนั้นพ่อแม่ควรปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่เด็ก เลี่ยงกินหวาน เพื่อป้องกันการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด โดยสิ่งที่พ่อแม่ทำได้ก็คือ ให้ลูกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นกินผักและผลไม้ เลี่ยงขนมหวาน น้ำหวาน น้ำอัดลม และผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง. หากเด็กอยากดื่มน้ำหวานให้เลือกดื่มน้ำผลไม้สดไม่เติมน้ำตาลแทน  และที่สำคัญควรออกกำลังกายด้วยกันวันละ 60 นาทีทุกวัน อ้างอิงจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/908991
23 พฤศจิกายน 2563