fbpx

Update
Update
การศึกษา การศึกษา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในกรุงเทพฯ  เริ่มคลี่คลายลง  ทำให้ทางกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปิดเทอมออนไซต์ 100% แบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้เด็กๆ ได้ไปโรงเรียนกันตั้งแต่ 17 พฤษภาคมนี้ โดยที่โรงเรียนพญาไท กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เปิดมาตรการ "ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน" เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เน้นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ 100% ทั่วประเทศ กว่า 35,000 โรงเรียน มีแนวทางการเฝ้าระวัง การคัดกรองอาการ ความพร้อมดูแลเด็ก ๆ พร้อมเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่นักเรียน ให้ครบตามเกณฑ์ ส่วนการตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนไม่มีความจำเป็นแล้ว พร้อมขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นว่า โรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัยจากโควิด-19 ทั้งแผนเผชิญเหตุรองรับเมื่อพบนักเรียนติดเชื้อ และการเตรียมพร้อม School Isolation ด้วย นอกจากนี้โรงเรียนในกรุงเทพฯ ยังเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม โดยวันนี้โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้ม เข็มที่ 2 ให้นักเรียนอายุ 5-11 ขวบ กว่า 300 คน จากโรงเรียนบ้านบางกะปิ และโรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ ที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ยินยอมให้ฉีด เพื่อให้ลูกหลาน มีภูมิคุ้มกัน สร้างความมั่นใจให้มากขึ้น พร้อมส่งเด็ก ๆ ให้ลูกได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้นั่นเอง อ้างอิงจาก : https://news.ch7.com/detail/568630
11 พฤษภาคม 2565