fbpx

News : ผลกระทบCovid-19 ส่งผลให้หลายครอบครัวเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำ

Writer : OttChan
: 21 เมษายน 2563

ในช่วงการระบาดของ covid-19 เองนั้นส่งผลให้หลายครัวเรือนมีความเดือดร้อนโดยเฉพาะบ้านที่เด็กๆ กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน จะต้องรับภาระหนักในเรื่องค่าใช้จ่ายที่สวนทางกับรายรับที่เข้ามา ยิ่งได้เห็นก็ยิ่งเห็นถึงความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมว่ามีมากมายเพียงไร ดังนั้นทางสถาบันกสศ. (วิจัยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) เร่งแก้ไขปัญหาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดนการระดมแนวทางการแก้ไขจากเหล่าคณาจารย์และผู้ปกครองนับ 1,000 คนพร้อมอนุมัติงบช่วยเหลือ 300 ล้านบาท

โดยผลกระทบนั้นส่งผลไปตั้งแต่เรื่องอาหาร, สวัสดิภาพชีวิตในการดำรงชีวิตรวมไปถึงความปลอดภัยอีกด้วยซึ่งสามารถจำแนกปัญหาออกมาได้ดังนี้

 1. อาหารขาดแคลน
 2. ผู้ปกครองถูกพักงาน, ถูกเลิกจ้าง
 3. เกิดปัญหาสุขภาพ
 4. ของใช้ภายในครอบครัวเริ่มไม่พอเพียง
 5. ไม่มีทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานที่บ้าน

จากปัญหาด้านบนจึงได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาดังนี้

 1. รายจ่ายในบ้านที่เพิ่มขึ้นจากการหยุดงาน, หยุดเรียน
 2. เด็กๆ ไม่ได้รับการศึกษาตามกำหนดการที่ควร
 3. ค่าใช้จ่ายของค่าเทอมและค่าสวัสดิการต่างๆของลูกไม่มีเงินมาจุนเจือหลังผู้ปกครองขาดรายได้ อาจส่งผลไปถึงการต้องลาออกจากโรงเรียน
 4. เกิดภาวะเครียดเพราะไม่สามารถหันหน้าไปพึงพาใครได้
 5. แผนการณ์เรียนหลังจากหมดโรคระบาดที่วุ่นวายและยุ่งเหยิง

 

แนวทางการแก้ความเหลื่อมล้ำนั้น ทางกสศ. ได้ลงมติว่าในช่วงระยะเวลา 3 เดือนต้องให้ทุกครอบครัวที่ได้กำลังประสบปัญหาได้รับการช่วยเหลือที่ตรงจุดที่สุด เพื่อช่วยเหลือให้เหล่านักเรียนกลับมาเข้าระบบการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์โดยทางตัว กสศ. เองก็ได้มีการเชิญชวนให้อาจารย์,  ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียนทุนเสมอภาค

อ้างอิงจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Writer Profile : OttChan

 • Blog :
 • Social Media :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort