fbpx

NEWS: ควันธูปก่อมะเร็งปอด อันตรายไม่แพ้บุหรี่

Writer : Lalimay
: 5 กุมภาพันธ์ 2562

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้แน่นอนว่าจะต้องมีการไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนตลอดปีซึ่งจะต้องมีการจุดธูป แต่ทุกคนต้องระวังกันหน่อยนะคะ เพราะควันธูปนั้นค่อนค้างอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็กค่ะ

ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ธูปนั้นมีสารก่อมะเร็งถึง 3 ชนิด ได้แก่ เบนซีน บิวทาไดอีน และเบนโซเอไพรีน ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์

การสูดควันธูปเป็นเวลานานจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคมะเร็งปอดได้ ซึ่งควันธูปนี้ส่งผลกระทบไม่ต่างกับควันท่อไอเสียรถยนต์ ควันบุหรี่ หรือควันจากกิจกรรมในอาคาร เช่น การใช้เชื้อเพลิงจุดอาหาร ยากันยุงเลย

โดยกลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็ก คนชราและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เพราะคนเหล่านี้มีกลไกการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายไม่เหมือนคนปกติ

สำหรับวิธีป้องกันหรือดูแลเมื่อต้องอยู่ในบริเวณที่มีการจุดธูปคือ

  • ลดการจุดธูปหรือจุดธูปบริเวณที่โล่ง ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือใช้ธูปขนาดสั้นเพื่อให้เกิดควันระยะสั้นหรือใช้ธูปไฟฟ้า
  • ถ้าหลีกเลี่ยงการจุดธูปไม่ได้ ต้องมีการระบายอากาศในทิศทางเดียว (One Directional Air Flow) และให้อยู่เหนือทิศทางลม เพื่อลดการรับสัมผัสสาร
  • ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หรือใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาด ๆ ปิดปากปิดจมูก
  • หลังจากสัมผัสควันธูปควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตา ให้สะอาด

อ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องanal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort