fbpx

NEWS: ควันธูปก่อมะเร็งปอด อันตรายไม่แพ้บุหรี่

Writer : Lalimay
: 5 กุมภาพันธ์ 2562

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้แน่นอนว่าจะต้องมีการไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนตลอดปีซึ่งจะต้องมีการจุดธูป แต่ทุกคนต้องระวังกันหน่อยนะคะ เพราะควันธูปนั้นค่อนค้างอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็กค่ะ

ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ธูปนั้นมีสารก่อมะเร็งถึง 3 ชนิด ได้แก่ เบนซีน บิวทาไดอีน และเบนโซเอไพรีน ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์

การสูดควันธูปเป็นเวลานานจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคมะเร็งปอดได้ ซึ่งควันธูปนี้ส่งผลกระทบไม่ต่างกับควันท่อไอเสียรถยนต์ ควันบุหรี่ หรือควันจากกิจกรรมในอาคาร เช่น การใช้เชื้อเพลิงจุดอาหาร ยากันยุงเลย

โดยกลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็ก คนชราและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เพราะคนเหล่านี้มีกลไกการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายไม่เหมือนคนปกติ

สำหรับวิธีป้องกันหรือดูแลเมื่อต้องอยู่ในบริเวณที่มีการจุดธูปคือ

  • ลดการจุดธูปหรือจุดธูปบริเวณที่โล่ง ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือใช้ธูปขนาดสั้นเพื่อให้เกิดควันระยะสั้นหรือใช้ธูปไฟฟ้า
  • ถ้าหลีกเลี่ยงการจุดธูปไม่ได้ ต้องมีการระบายอากาศในทิศทางเดียว (One Directional Air Flow) และให้อยู่เหนือทิศทางลม เพื่อลดการรับสัมผัสสาร
  • ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หรือใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาด ๆ ปิดปากปิดจมูก
  • หลังจากสัมผัสควันธูปควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตา ให้สะอาด

อ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
โลกร้อนเป็นเรื่องที่เราต้องหันมาให้ความสำคัญกันอย่างจริงๆ จัง ซึ่งที่ประเทศอิตาลี ได้มีการบรรจุวิชาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เข้าเป็นหลักสูตรบังคับในโรงเรียนรัฐบาล เริ่มหลักสูตรนี้ในเดือนกันยายน 2563 หลักสูตรโลกร้อนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองของอิตาลี ครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมปลาย โดยเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นเรื่องความยั่งยืนเป็นสำคัญ  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปเดินขบวนประท้วงเรื่องโลกร้อน Fridays for Future ได้ในทุกวันศุกร์ ตามเกรตา ธันเบิร์ก ผู้เริ่มต้นการเดินขบวนเพื่อให้ผู้นำและรัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง  อ้างอิงจาก https://www.voathai.com/a/italy-to-add-climate-change-lesson-in-school-next-year-11072019/5157602.html
21 พฤศจิกายน 2562