fbpx

COVID

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติให้เลื่อนวันหยุดในเดือนพฤษภาคม 2563 ออกไป และจะกำหนดวันหยุดชดเชยในโอกาสต่อไปตามความเหมาะสม หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย วันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนพฤษภาคมที่ประกาศเลื่อน ได้แก่ 📌1 พ.ค. วันแรงงาน 📌4 พ.ค. วันฉัตรมงคล 📌6 พ.ค. วันวิสาขบูชา 📌11 พ.ค. วันพืชมงคล สาเหตุของการประกาศเลื่อนวันหยุดมาจากเดือนพฤษภาคมมีวันหยุดติดกันหลายวันมากเกินไป อาจทำให้หลายคนวางแผนเดินทางข้ามจังหวัดได้ ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ศบค.จึงมีมติเห็นว่าควรเลื่อนออกไป โดย นายวิษณุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (ในวันที่ 28 เม.ย. 2563) #Covid19 #โควิด19

ข่าว ข่าว
หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบให้เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในเดือนพฤษภาคม ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม แล้ว ยังให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมทั้งครู และนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จะใช้รองรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว ซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้จะเริ่มออนแอร์การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบทีวีดิจิทัล เพื่อให้เด็กปรับตัวกับการเรียน และทดลองสัญญาณในการออกอากาศ ทำให้กระทรวงศึกษาเตรียมดำเนินการที่จะจัดซื้อแท็บเลตแจกนักเรียน ซึ่งการแจกแท็บเลตจะทำให้คุ้มค่าไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา โดยแท็บเล็ตที่แจกสามารถใช้สื่อสารได้สองทาง คือ ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการเรียการสอนในปีการศึกษา 2563 จะไม่มีปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือน ต.ค. และ เดือน เม.ย.2564 เพราะมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ล่าช้าไปกว่า 2 เดือนแล้ว ดังนั้น จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตร ส่วนการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 จะเริ่มดำเนินการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือน พ.ค. แต่วิธีการจัดสอบออนไลน์ยอมรับว่าเป็นวิธีการที่ยาก ดังนั้นหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงก็จะมีการจัดสอบเป็นกลุ่มเล็กๆ แทน แหล่งอ้างอิง : www.thansettakij.com
8 เมษายน 2563