qoutes

เลือกหมวดหมู่


ชีวิตครอบครัว ชีวิตครอบครัว
12 เมษายน 2562
ชีวิตครอบครัว ชีวิตครอบครัว

แม่ทุกคนรู้ดีว่า สิ่งมีค่าใดๆ ในโลก ล้วนไม่มีความหมาย ไม่ว่าจะเงินทองข้าวของมากมายต่างก็ไม่สำคัญ เท่ากับ "เวลา" ที่เราได้อยู่กับลูก แน่นอนว่าเวลาของลูกหมุนไปเรื่อยๆ เดินไปข้างหน้าตลอด ณ ตอนนี้ที่ได้อยู่ด้วยกัน จงใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่า เพราะเวลาที่ลูกต้องการเรานั้น ไม่มีมีมากมายและยาวนานเลย (more…)

ชีวิตครอบครัว ชีวิตครอบครัว
ลูกทำให้...เรารู้ว่าเราไม่อยากตายและชีวิตมันมีค่าแค่ไหน ลูกทำให้...เรารู้จักคำว่า "รัก" ในแบบที่พ่อแม่รักเรา ลูกทำให้...เราเห็นเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน ลูกทำให้...เราเรียนรู้ที่จะเป็นฝ่ายให้มากกว่ารับ ลูกทำให้...เราเข้มแข็ง ลูกทำให้...เรามีสติ ลูกทำให้...เราคิดอะไรหลายๆ อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ ลูกทำให้...เราอ่านหนังสือมากขึ้น ลูกทำให้...เรารู้จักออมเงิน ลูกทำให้...เราหัวเราะง่ายขึ้นและร้องไห้ยากขึ้น ลูกทำให้...เรากล้าทำในสิ่งที่ก่อนมีลูกไม่เคยกล้าที่จะทำ ลูกทำให้...เราเห็นความสวยงามในชีวิตประจำวัน ลูกทำให้...เรารู้ว่าชีวิตที่มีเขาอยู่มันดีแค่ไหน ลูกทำให้...เราเป็น คนที่ดีขึ้นในแบบที่เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะดีได้ขนาดนี้
13 ธันวาคม 2560