fbpx

NEWS: เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กรอบใหม่ ตั้งแต่ 31 พ.ค. - 31 ก.ค. 2562

Writer : Lalimay
: 24 พฤษภาคม 2562

กระทรวง พม. จะเปิดให้ผู้มีสิทธิได้ยื่นคำร้องขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2562 โดยผู้มีสิทธิที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่

เด็กที่ได้รับสิทธิแบ่งออกเป็น 3 กรณีคือ

1. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 และเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิรายเดิมจะได้รับเงินต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

2. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 ที่มีคุณสมบัติครบ แต่ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อนให้ไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่น

3. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 กรณีมาลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 จะได้รับสิทธินับจากวันที่เด็กเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่หากลงทะเบียนหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2562 ไปแล้ว จะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไป จนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

โดยในตอนนี้ในปีงบประมาณ 2562 เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิดของไทยอยู่ในระยะที่ 3 คือ สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 0 – 6 ปี และจากฐานรายได้เดิม 36,000 บาท ขยายเป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 0 2255 5850-7 ต่อ 121,122,123 ,147 และ 0 2651 6534 โทรสาร 0 2253 9119 หรือติดตามที่ Facebook โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

อ้างอิงจาก

news.mthai.com

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
มีประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่งหยุดในวันพรุ่งนี้ (22 ม.ค.63) เป็นเวลา 1 วัน เพราะสถานการณ์ฝุ่นที่เกินมาตรฐาน โดยจะมีการเรียนเสริมในวันอื่นทดแทน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการประกาศหยุดเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง ในวันที่ 22 ม.ค.63 เป็นเวลา 1 วัน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่จากสภาพอากาศปิด อีกทั้งยังจะติดตามสถานการณ์ฝุ่น หากมีประกาศเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป อีกทั้งยังมีการเหลื่อมเวลาการทำงานของราชการ เพื่อลดการใช้รถในชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้า เวลา 06.00 - 09.00 น.ช่วงเย็น 15.30 - 18.00 น. โดยให้เริ่มทำงานเวลา 10.00 - 18.00 น.ตั้งแต่พรุ่งนี้ (22 ม.ค.63) ไปจนกว่าจะพ้นช่วงวิกฤต การเหลื่อมเวลาทำงานนี้จะให้เฉพาะข้าราชการประจำสำนักงาน เช่น ที่ศาลาว่าการฯ กทม. (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการ กทม.ดินแดง จะไม่กระทบกับงานบริการประชาชนในส่วนต่างๆ ยังคงทำงานเป็นปกติ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครเตรียมหน้ากากอนามัย จำนวน 400,000 ชิ้น นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนใส่ป้องกัน โดยเริ่มแจกวันนี้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่งของกรุงเทพมหานคร และตามสถานีรถไฟฟ้า ขอให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านในช่วงนี้ เพื่อเป็นป้องกันตนเอง อ้างอิงจาก https://www.naewna.com/local/467755
21 มกราคม 2563