fbpx

NEWS: ครม. มีมติเห็นชอบขยายเวลาและฐานรายได้เงินอุดหนุนเด็ก เริ่มจ่ายเงินตั้งแต่ ก.ค. นี้

Writer : Lalimay
: 10 เมษายน 2562

มติครม. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาและฐานรายได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากเดิม ตั้งแต่แรกเกิด – 3 ปี วงเงิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี วงเงินอุดหนุน 600 บาทต่อคนต่อเดือน และขยายฐานเงินเดือนจากรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี เป็นครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยเด็กที่ได้รับสิทธิปีงบประมาณ 2559-2561 สามารถรับสิทธิต่อเนื่องจนถึง 6 ปี ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 แต่ไม่เคยใช้สิทธิ สามารถขอรับสิทธิได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงอายุ 6 ปี แต่ไม่สามารถรับเงินย้อนหลังได้

ส่วนเด็กแรกเกิดที่เกิดในปี 2562 จะได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีตามเงื่อนไขแต่หากลงทะเบียนช้าหลังจากปีงบประมาณ 2562 ไปแล้ว จะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไปจนถึงอายุครบ 6 ปี

คาดว่าผู้ที่มีสิทธิมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ สามารถยื่นขอรับสิทธิได้ตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้ ตั้งแต่เดือน ก.ค. นี้เป็นต้นไป

อ้างอิงจาก

https://www.voicetv.co.th/read/R9EOLFaRe

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
มีประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่งหยุดในวันพรุ่งนี้ (22 ม.ค.63) เป็นเวลา 1 วัน เพราะสถานการณ์ฝุ่นที่เกินมาตรฐาน โดยจะมีการเรียนเสริมในวันอื่นทดแทน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการประกาศหยุดเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง ในวันที่ 22 ม.ค.63 เป็นเวลา 1 วัน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่จากสภาพอากาศปิด อีกทั้งยังจะติดตามสถานการณ์ฝุ่น หากมีประกาศเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป อีกทั้งยังมีการเหลื่อมเวลาการทำงานของราชการ เพื่อลดการใช้รถในชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้า เวลา 06.00 - 09.00 น.ช่วงเย็น 15.30 - 18.00 น. โดยให้เริ่มทำงานเวลา 10.00 - 18.00 น.ตั้งแต่พรุ่งนี้ (22 ม.ค.63) ไปจนกว่าจะพ้นช่วงวิกฤต การเหลื่อมเวลาทำงานนี้จะให้เฉพาะข้าราชการประจำสำนักงาน เช่น ที่ศาลาว่าการฯ กทม. (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการ กทม.ดินแดง จะไม่กระทบกับงานบริการประชาชนในส่วนต่างๆ ยังคงทำงานเป็นปกติ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครเตรียมหน้ากากอนามัย จำนวน 400,000 ชิ้น นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนใส่ป้องกัน โดยเริ่มแจกวันนี้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่งของกรุงเทพมหานคร และตามสถานีรถไฟฟ้า ขอให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านในช่วงนี้ เพื่อเป็นป้องกันตนเอง อ้างอิงจาก https://www.naewna.com/local/467755
21 มกราคม 2563