fbpx

NEWS: ครม. มีมติเห็นชอบขยายเวลาและฐานรายได้เงินอุดหนุนเด็ก เริ่มจ่ายเงินตั้งแต่ ก.ค. นี้

Writer : Lalimay
: 10 เมษายน 2562

มติครม. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาและฐานรายได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากเดิม ตั้งแต่แรกเกิด – 3 ปี วงเงิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี วงเงินอุดหนุน 600 บาทต่อคนต่อเดือน และขยายฐานเงินเดือนจากรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี เป็นครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยเด็กที่ได้รับสิทธิปีงบประมาณ 2559-2561 สามารถรับสิทธิต่อเนื่องจนถึง 6 ปี ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 แต่ไม่เคยใช้สิทธิ สามารถขอรับสิทธิได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงอายุ 6 ปี แต่ไม่สามารถรับเงินย้อนหลังได้

ส่วนเด็กแรกเกิดที่เกิดในปี 2562 จะได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีตามเงื่อนไขแต่หากลงทะเบียนช้าหลังจากปีงบประมาณ 2562 ไปแล้ว จะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไปจนถึงอายุครบ 6 ปี

คาดว่าผู้ที่มีสิทธิมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ สามารถยื่นขอรับสิทธิได้ตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้ ตั้งแต่เดือน ก.ค. นี้เป็นต้นไป

อ้างอิงจาก

https://www.voicetv.co.th/read/R9EOLFaRe

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
การตีไม่ใช่ทางออกของการอบรมสั่งสอนในปัจจุบันอีกต่อไป เพราะเด็กอาจไม่ได้เข้าใจถึงเหตุผลที่เขาทำผิดอย่างแท้จริง มีแต่เพียงความกลัวเท่านั้น อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อพัฒนาการอีกด้วย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เผยว่า การตีเด็กอาจจะส่งผลต่อการพัฒนาของระบบสมองได้ แม้จะตีเบาๆ ก็ตาม เมื่อทำการสแกนสมองของเด็กอายุ 10-11 ปี จำนวน 147 คน พบว่าเด็กที่ถูกตีและทารุณนั้น สมองของพวกเขาจะสร้างคลื่นบริเวณเยื่อหุ้มสมองที่เปรียบได้เสมือนสัญญาณของการถูกคุกคามและความหวาดกลัว ซึ่งเมื่อถูกทำบ่อยครั้งอาจส่งผลให้เด็กมีปัญหาทางจิต เช่น ความวิตกกังวล สภาวะซึมเศร้า สืบเนื่องไปถึงการใช้สารเสพติดเมื่อพวกเขาโตขึ้นอีกด้วย ดังนั้นพ่อแม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงใช้ความรุนแรงกับเด็กและหันมาสอนความแตกต่างระหว่างถูก-ผิด อย่างเข้าใจ พร้อมกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนมากกว่า เพราะการอบรมที่ดี ควรต้องปฏิบัติด้วยความอ่อนโยน การตีถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเกิดความอับอาย และเกิดเหตุการณ์ฝังใจ แต่กลับไม่เข้าใจและไม่จดจำเหตุผลที่ทำให้โดนทำโทษ ก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเด็กต่อไปเมื่อพวกเขาโตขึ้น อ้างอิงจาก https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30686  
21 เมษายน 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort