fbpx

NEWS: สถานการณ์ฉุกเฉิน แนะคนสูงวัย,เด็กเล็กคนมีโรคประจำตัว ควรเก็บตัวอยู่บ้าน

Writer : OttChan
: 26 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม นายกรัฐมนตรีได้ประกาศข้อกำหนดในสถานการ์ฉุกเฉินว่าหากเลี่ยงได้ไม่ควรให้คนสูงอายุ เด็กเล็กอายุไม่ถึง 5 ขวบรวมไปถึงคนที่มีโรคประจำตัวออกจากบ้านหากไม่จำเป็นเพราะในช่วงวัยดังกล่าวมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ติด COVID-19 ได้ง่ายกว่าช่วงอายุอื่นซึ่งกลุ่มที่อยู่ในความเสี่ยงจะประกอบไปด้วย

 • เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 70 ปี
 • กลุ่มคนมีโรคประจำตัว อาทิ โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, ความดัน, ภูมิแพ้

ในสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจึงขอความร่วมมือให้ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นเช่นออกไปซื้อของ, พบแพทย์, มีธุระเร่งด่วนและจำเป็นจริงๆ ในการออกจากตัวบ้านแต่หากในกรณีมีงานที่จะต้องเข้าร่วมอย่าง งานศพ, งานแต่ง, งานไหว้บรรพบุรุษ ก็ต้องป้องกันตัวให้ดี หลีกเลี่ยงการอยู่อย่างแออัดและสัมผัสกันโดยตรง

ใรส่วนกฏเพิ่มเติมที่ควรรู้เกี่ยวกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • ไม่ควรเข้าพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ
 • ปิดสถานที่เสี่ยงในการติดโรคต่างๆ เช่นสนามมวย, ความเด็กเล่น, สถานบันเทิง
 • ปิดช่องทางการเดินทางเข้าออกประเทศ ยกเว้นคณะทูตหรือกลุ่มคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า, ต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองว่าร่างกายสมบูรณ์
 • ห้ามทำการกักตุนสินค้าเกินจำเป็น
 • ไม่ก่อการชุมนุม
 • ไม่ปล่อยข่าวเท็จหรือนำเสนอข่าวไม่เป็นจริง
 • รพ.เวชภัณฑ์ต้องเตรียมความพร้อมและประชาชนช่วยกันตรวจสอบการกักตัวในกรณีมีคนเข้าข่าย
 • ผู้สูงอายุ, เด็กเล็ก, คนมีโรคประจำตัว ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นเช่นพบแพทย์
 • เข้มงวดการออกวีซ่า
 • ตามเส้นคมนาคมจะมีการตรวจอย่างเคร่งครัดในการสกัดกั้นผู้ป่วย
 • การเดินทางไปต่างจังหวัดไปได้เท่าที่จำเป็นและจะมีการคัดกรองตามมาตรการราชการ
 • งานต่างๆ เช่นไหว้บรรพบุรุษ, งานศพ, งานแต่งยังสามารถจัดได้แต่ต้องมีการป้องกันการติดโรคอย่างเคร่งครัด

อ้างอิงจาก https://news.thaipbs.or.th/content/290228, https://www.matichon.co.th/politics/news_2088617

Writer Profile : OttChan

 • Blog :
 • Social Media :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
Banner Banner
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูหนาว โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่ต้องระมัดระวัง โดยพบอัตราผู่ป่วยมากสุดในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประกอบกับช่วงนี้ที่เด็กในบางพื้นที่ต้องหยุดอยู่บ้านหรือศึกษาที่บ้านเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้ติดโรคนี้จากเด็กในชุมชนเดียวกันได้ อาการของเด็กที่เริ่มป่วยโรคมือ เท้า และปากนั้นจะเริ่มจากการมีไข้อ่อนๆ อ่อนเพลีย 1-2 วันต่อมาจะมีอาการเจ็บปาก และมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ซึ่งจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ หากสังเกตแล้วอาการไม่ดีขึ้น เด็กมีไข้สูง ซึมลง ชัก เกร็ง หายใจหอบ หรืออาเจียนในปริมาณมาก ควรพบแพทย์ทันทีเพราะอาจติดเชื้อไวรัสในกลุ่มแอนเทอโรไวรัส ที่เป็นสาเหตุของโรคมือ เท้า ปาก หากรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนี้แล้ว นายแพทย์โอภาศยังกล่าวแนะนำผู้ปกครองเพิ่มเติมว่า ขอให้ดูแลบุตรหลานในช่วงอยู่บ้านอย่างใกล้ชิด เพราะเด็กเล็กนั้นอาจไม่สามารถบอกอาการเจ็บป่วยของตัวเองได้  และได้แนะนำวิธีป้องกันโรคมือ เท้า และปากดังนี้ ลดการสัมผัสเชื้อ ไม่นำมือสกปรกสัมผัสใบหน้า เพราะเสี่ยงติดเชื้อโรคในน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย เมื่อสัมผัสของเล่น ของใช้อย่างอื่นอาจกระจายเชื้อไปยังผู้อื่นได้ ทำความสะอาดของใช้และของเล่นเด็กเป็นประจำ เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอลล์ ก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำ หากบุตรหลานป่วย ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะให้ห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร แยกของใช้และของเล่นไม่ให้คลุกคลีกับคนอื่นๆ อ้างอิงจาก https://bit.ly/3sKDNIN
22 มกราคม 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort