fbpx

NEWS: สสส. แนะนำ 3 เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กในสถานการณ์โควิด-19

: 3 กันยายน 2564

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดเวที Thaihealth Watch Talk ในหัวข้อเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กในช่วง COVID-19” เผยให้เห็นว่าเด็กในช่วงเวลาดังกล่าวกำลังเผชิญหน้ากับภาวะเนือยนิ่ง เครียด ไร้สุข ซึ่งมาจากสถานการณ์รอบตัวเหล่านี้เอง

ด้วยการเรียนออนไลน์นั้นต่างมีอุปสรรคมากมาย ทั้งเรื่องอุปกรณ์ ความไม่คุ้นชิน ขาดกิจกรรมทางกาย เพราะใช้เวลาส่วนมาอยู่บนเก้าอี้ ส่งผลให้เด็กเฉื่อยชา การเรียนรู้ไม่เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสสส. ก็ได้เสนอเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของเด็กเมื่ออยู่ในบ้าน นั่นคือการอ่านอิสระการเล่นนั่นเอง

 

อิสระ: คุณประสพสุข โบราณมูล ผู้ประสานงานเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก ได้เสนอเครื่องมือการเรียนรู้ที่เด็กในครอบครัวทุกคนสามารถเริ่มทำได้เลยภายในบ้าน ก็คือการเล่นอิสระนั่นเอง การเล่นนั้นนับเป็นการเรียนรู้สำหรับเด็ก แต่ในสถานการณ์เหล่านี้ที่เด็ก ๆ ไม่สามารถออกไปเล่นนอกบ้านได้ ควรจัดมุมอิสระให้ลูกได้เล่นอยู่ในบ้าน โดยใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วอย่าง กล่อง กระดาษ ขวดน้ำ ถังทราย หรือของใช้อื่น ๆ มาดัดแปลงเป็นของเล่น ให้ลูกน้อยได้เสริมสร้างจินตนาการ เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ และลดความตึงเครียดจากสถานการณ์โควิด-19 ได้อีกด้วย

การอ่าน: คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสส. ได้แนะนำการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ ให้คุณพ่อคุณแม่จัดเวลาอ่านหนังสือกับลูกน้อยอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 10 นาทีต่อวัน โดยเด็กเล็กให้อ่านออกเสียงให้ลูกฟัง การอ่านจะช่วยให้เด็กเปิดโลกทัศน์ให้ไกลจากบ้านที่คุ้นเคย

การเล่น: คุณสายใจ คงทน ผู้ริเริ่มโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ดีวิถีสุขกับการใช้พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในเด็ก ได้เผยว่าในปัจจุบันเด็กเล็กและทุกคนในครอบครัวต่างใช้สื่อหน้าจอมากขึ้น เจอหน้ากันน้อยลง จึงอยากผลักดันให้ครอบครัวได้จัดมุมเล่นหรือพื้นที่สร้างสรรค์ภายในบ้าน

การละเล่นนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นการเล่นของเล่นเสียทีเดียว แต่เป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างการทำอาหาร ปลูกต้นไม้ หรือทำงานศิลปะร่วมกัน โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถเป็นสื่อสร้างสรรค์ให้ลูกน้อยได้เช่นกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเหตุการณ์ดี ๆ ในช่วงวิกฤตินี้ได้ค่ะ

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3yJ0i2u

Writer Profile : phanthirapuyou

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
จากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น อาจส่งผลให้โรคแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 กันยายน 2564 พบผู้ป่วย 8,941 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ เด็กเล็กอายุแรกเกิด - 4 ปี รองลงมา คือ 25-34 ปี และอายุ 15-24 ปี ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขอนามัยตนเองและลูกเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์และโรคโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปาก หรือ ขยี้ตา ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หากมีอาการป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม  นอกจากนี้ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคปอดบวม ทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยลงได้  โดยหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป และเด็กอายุ 6 เดือน สามารถรับวัคซีนได้ฟรี! ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านและที่สถานพยาบาลเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อ้างอิงจาก https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=20807&deptcode=brc&news_views=691  
27 กันยายน 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

eşya depolama istanbul eşya depolama