fbpx

ฟันน้ำนมผุ

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ปัญหาโรคเหงือกอักเสบพบได้บ่อยในคุณแม่ตั้งครรภ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนส่งผลให้เหงือกและเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ ที่รองรับฟันอ่อนแอ มีอาการแพ้ท้อง อาเจียนบ่อย ซึ่งถ้าดูแลช่องปากไม่ดีก็จะทำให้เกิดโรคฟันผุและส่งผลกระทบต่อลูกในท้องได้ แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า แม่ที่มีฟันผุหลายซี่จะมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมาก มีโอกาสสูงที่จะถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกมากขึ้น ทำให้ลูกมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคฟันผุ นอกจากนี้มีการศึกษาที่พบว่าโรคปริทันต์อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดและเด็กมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยได้ อีกทั้งคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ไม่ดูแลตนเอง ปล่อยให้มีปัญหาเหงือกอักเสบและฟันผุ จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติกับเหงือกและฟันของลูกได้ เนื่องจากฟันน้ำนมของลูกเริ่มสร้างตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดาเพียง 6 สัปดาห์เท่านั้น หากแม่ไม่ได้สารอาหารครบถ้วนจะทำให้ฟันของลูกมีการสร้างหน่อฟันที่ผิดปกติ มีผลทำให้มีการสร้างต่อมน้ำลายที่ไม่สมบูรณ์ ผลิตน้ำลายได้น้อย ลูกก็จะฟันผุง่าย ดังนั้นจึงขอแนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์หมั่นแปรงฟันด้วยการแปรงฟันตามสูตร 2-2-2 คือ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานครั้งละ 2 นาที วันละ 2 ครั้ง หลังแปรงฟันควรงดรับประทานอาหารหวาน และเครื่องดื่มรสหวานหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ควรทำความสะอาดซอกฟันด้วยไหมขัดฟัน เพื่อลดโอกาสที่จะสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น อ้างอิงจาก กรมอนามัย