fbpx

Coco Damnoen

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ตอนนี้ประเทศไทยเริ่มร้อนขึ้นแล้วค่ะ ซึ่งอากาศร้อนก็ส่งผลให้เกิดโรคตามมาได้ โดยเฉพาะอาการอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษที่เกิดจากการปนเปื้อนของอาหารและน้ำ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น อาจทำให้อาหารอาจบูดหรือเสียได้เร็วกว่าปกติ รวมไปถึงการเพิ่มจำนวนของสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ ทั้งแมลงสาบ แมลงวันและหนู ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อนได้ ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2561 พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษแล้ว 22,950 ราย ดังนั้นจึงควรป้องกันตนเองและลูกไม่ให้เกิดโรคเหล่านี้โดยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อนและสะอาด นอกจากนี้ควรเก็บอาหารให้ปลอดภัยจากสัตว์พาหะต่างๆ โดยเฉพาะแมลงวัน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค รวมไปถึงการจัดการขยะ แยกขยะเปียกและขยะแห้งให้ถูกต้อง ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดโรคได้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 อ้างอิงจาก riskcomthai.org/2017/detail.php?id=37074