fbpx

เด็กเล็ก

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ง่าย โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ร่างกายยังไม่แข็งแรงนัก อาจทำให้เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจได้ นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในปัจจุบันอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูหนาวมีทั้งฝนตก บางช่วงอากาศหนาวเย็นอาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงคือ 1.หญิงตั้งครรภ์ 2.เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี 3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ 7.ผู้ที่มีโรคอ้วน เมื่อกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เป็นไข้หวัดใหญ่อาจจะเป็นรุนแรงและลุกลามจะเป็นโรคปอดบวม และทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นเมื่อเป็นการป้องกันจึงควรมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งให้บริการฟรีตามสาธารณะสุขใกล้บ้าน อ้างอิงจาก innnews.co.th