fbpx

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนทำให้คนไม่สบายกันมาก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วย 8,856 ราย เสียชีวิต 1 ราย โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อทางสารคัดหลั่ง เมื่อผู้ป่วยไอหรือจามแล้วเชื้อไปสัมผัสกับจมูกหรือเยื่อบุตา หรือแค่ใช้มือที่เปื้อนเชื้อหยิบสิ่งของร่วมกันแล้วไม่ได้ล้างมือก็ติดได้แล้ว โดยมีการพบผู้ป่วยแบบเป็นกลุ่มก้อน 9 เหตุการณ์ มี 7 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน การป้องกันโรคสามารถทำได้ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอหรือจาม และล้างมือเป็นประจำ สำหรับสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่นอย่างโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก ควรมีการคัดรองเด็กทุกเช้า และหมั่นทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อย่างหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็กและผู้สูงอายุ ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความรุนแรงของโรค สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 อ้างอิงจาก กรมควบคุมโรค

ข้อมูลทางแพทย์ ข้อมูลทางแพทย์
หน้าฝนที่เฉอะแฉะเวียนมาอีกแล้ว สิ่งที่มาพร้อมกับฝนก็ไม่ใช่อะไรนอกจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทุกคนต้องเผชิญ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแกร่งเท่าผู้ใหญ่อย่างเรา หนำซ้ำโรคเด็กยังมีความรุนแรงมากด้วย เรามาดูโรคที่เด็กมักจะเป็นกันในฤดูฝน เพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ดูแลและเฝ้าระวังกันนะคะ โรคท้องเสีย โรคท้องเสีย คือ การถ่ายเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำ มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน สามารถหายได้เองใน 2-3 วันโดยที่ไม่ต้องรักษา แต่ทำให้ขาดน้ำ ขาดเกลือแร่ ซึ่งถ้าเป็นมากทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต อาการ ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ถ่ายบ่อยและเป็นน้ำ สาเหตุ การทานอาหารและดื่มน้ำที่ไม่สะอาดปนเปื้นเชื้อแบคทีเรีย การติดเชื้อไวรัส เชื้อพยาธิ ที่มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ การแพ้อาหาร เช่น นม เป็นต้น การดูแลเบื้องต้น ดื่มน้ำเกลือแร่ ขับถ่ายในที่ถูกสุขลักษณะ ล้างมือ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค ดูแลรักษาความสะอาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวให้ถูกสุขลักษณะ โรคไข้เลือดออก โรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในฤดูฝนที่มีน้ำขังจึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดี ทำให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงในช่วงนี้ อาการ มีไข้ขึ้นสูง 3 วันขึ้นไป อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว ตับอักเสบ ปวดท้องบริเวณชายโครงด้านขวา มีอาการเลือดออกง่าย สาเหตุ ได้รับเชื้อไวรัสจาการกัดของยุงลาย การดูแลเบื้องต้น กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการ โรคเยื่อตาอักเสบ (ตาแดง) โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ดวงตา อาการ ระคายเคืองตา ตาแดงเส้นเลือดบวม มีอาการอักเสบ น้ำตาลดลง สาเหตุ ติดต่อจากการสัมผัส ใช้ของใช้ร่วมกัน เกิดจากเชื้อไวรัสที่ปนอยู่ในน้ำ การใช้น้ำไม่สะอาดล้างหน้า ใช้มือสกปรกขยี้ตา การดูแลเบื้องต้น ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ที่เป็นโรคตาแดง ไม่ใช้มือไม่สะอาดขยี้ดวงตา โรคมือ เท้า ปาก พบบ่อยมากในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี และจะพบมากในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ส่วนมากเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากจะเป็นเด็กที่อยู่ในวัยอนุบาล สาเหตุ เด็กไปสัมผัสกับสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสในกลุ่ม Enterovirusesปนเปื้อนอยู่ อาการ มีไข้เฉียบพลัน ปวดหัว ปวดท้อง เมื่อยตัว เจ็บคอ เบื่ออาหาร การดูแลเบื้องต้น เช็ดตัวหรือกินยาลดไข้ เน้นทานอาหารเหลว ดื่มน้ำเยอะๆ ทำความสะอาดสิ่งของอยู่เสมอ โรคน้ำกัดเท้า เท้าเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งสกปรกโดยตรงได้ง่าย…
26 มิถุนายน 2561