fbpx

NEWS: พยากรณ์โรคเตือน ระวังโรคมือเท้าปาก เด็กป่วยช่วงฤดูร้อนต่อต้นฤดูฝน

Writer : Lalimay
: 30 เมษายน 2562

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อต้นฤดูฝน (พฤษภาคม – มิถุนายน) ซึ่งเป็นช่วงใกล้เปิดภาคเรียนด้วย โรคนี้มักพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-20 เมษายน 2562 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 9,827 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ 1-4 ปี รองลงมาคือต่ำกว่า 1 ปี และ 5-9 ปี ตามลำดับ

สำหรับอาการของโรค คือ มีไข้ร่วมกับแผลในปาก โดยอาจมีหรือไม่มีตุ่มน้ำที่มือหรือเท้าก็ได้ ในบางรายอาจมีเฉพาะไข้ หากรุนแรงหรือผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ไม่สามารถรับประทานอาหารและน้ำ ซึม อ่อนแรง

โดยสถานที่ที่พบโรคนี้บ่อยคือ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งมีเด็กอยู่กันจำนวนมากและมีสภาพแวดล้อมที่อาจไม่ถูกสุขลักษณะมากนัก เนื่องจากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนเพื่อป้องกัน

ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยป้องกันได้คือ หลีกเลี่ยงนำเด็กเล็กไปในชุมชนที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากๆ เช่น สนามเด็กเล่น ห้างสรรพสินค้า เด็กควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศที่ดี ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ส่วนสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียน ให้หมั่นล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ และของเล่นให้สะอาดอยู่เสมอ เปิดหน้าต่างให้มีแสงแดดส่องถึง

รวมไปถึงควรคัดกรองเด็กทุกเช้า หากพบว่าลูกไม่สบายก็ควรให้หยุดเรียนและรักษาให้หายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

อ้างอิงจาก

กรมควบคุมโรค

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องanal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

eşya depolama istanbul eşya depolama