fbpx

NEWS: เด็กทั่วโลกเสียชีวิตจากท้องร่วงปีละ 3.5 ล้านคน แนะล้างมือให้ถูกวิธีป้องกันได้

Writer : Lalimay
: 24 มิถุนายน 2562

การล้างมือเป็นเรื่องสำคัญและควรฝึกให้เป็นนิสัยเพราะจะช่วยป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ได้ ทั้งโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด รวมถึงโรคที่ติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรง เช่น โรคมือ เท้า ปาก โรคตาแดง และโรคระบบทางเดินหายใจ

จากข้อมูลขององค์การยูนิเซฟ พบว่า ในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลก เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงประมาณ 3.5 ล้านคน และจากโรคปอดบวมประมาณร้อยละ 25 ซึ่งการล้างมือที่ถูกต้องเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อีกทางหนึ่ง ยิ่งล้างด้วยน้ำและสบู่ จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 50

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า พฤติกรรมการล้างมือต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก ต้องติดนิสัยล้างมือบ่อยๆ โดยให้ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ ก่อนหยิบอาหาร ก่อนการประกอบอาหาร และทุกครั้งที่ไปสัมผัสกับของใช้สาธารณะ เพราะเชื้อโรคเล็กๆ จะติดมากับมือและเข้าสู่ร่างกายได้

โดยการล้างมือที่ถูกวิธีมี 7 ขั้นตอนคือ 1) ฝ่ามือถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7) ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง

อ้างอิงจาก

matichon.co.th

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
โลกร้อนเป็นเรื่องที่เราต้องหันมาให้ความสำคัญกันอย่างจริงๆ จัง ซึ่งที่ประเทศอิตาลี ได้มีการบรรจุวิชาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เข้าเป็นหลักสูตรบังคับในโรงเรียนรัฐบาล เริ่มหลักสูตรนี้ในเดือนกันยายน 2563 หลักสูตรโลกร้อนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองของอิตาลี ครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมปลาย โดยเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นเรื่องความยั่งยืนเป็นสำคัญ  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปเดินขบวนประท้วงเรื่องโลกร้อน Fridays for Future ได้ในทุกวันศุกร์ ตามเกรตา ธันเบิร์ก ผู้เริ่มต้นการเดินขบวนเพื่อให้ผู้นำและรัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง  อ้างอิงจาก https://www.voathai.com/a/italy-to-add-climate-change-lesson-in-school-next-year-11072019/5157602.html
21 พฤศจิกายน 2562