fbpx

NEWS: เตือนพ่อแม่ พาลูกไปรับวัคซีนให้ครบ ระวังป่วยด้วยโรคคอตีบ

Writer : Lalimay
: 31 กรกฏาคม 2562

โรคคอตีบเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ มีสาเหตุมาจากติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดการอักเสบ ถ้ารุนแรงจนมีการตีบตันของทางเดินหายใจ จะทำให้เป็นอัมพาตและเสียชีวิตได้ โดยในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยแล้ว 15 ราย เสียชีวิต 1 ราย

จากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคคอตีบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (แรกเกิด- 9 ปี และ 10-19 ปี เนื่องจากวัยนี้มักอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โดยเชื้อสามารถติดต่อกันได้ง่ายจากการไอหรือจามรดกัน นอกจากนี้ใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อน หรือการดูดอมของเล่นร่วมกันในเด็กก็ทำให้ติดได้เช่นกัน

หลังจากรับเชื้อ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ต่ำๆ คล้ายหวัดในระยะแรก มีอาการไอเสียงก้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร ในเด็กโตอาจจะบ่นเจ็บคอคล้ายคออักเสบ บางรายอาจพบต่อมน้ำเหลืองที่คอโต สำหรับรายที่มีอาการรุนแรงจะพบแผ่นเนื้อเยื่อสีขาวหรือสีเทาที่คอหอย ซึ่งอาจอุดกั้นทางหายใจ และอาจพบภาวะแทรกซ้อน เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เส้นประสาทอักเสบ

กรมควบคุมโรคจึงแนะนำว่าเราสามารถป้องกันโรคนี้จากการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ จึงขอให้พ่อแม่พาลูกไปรับวัคซีนให้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนด ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีน dT ครบตามเกณฑ์

อ้างอิงจาก

กรมควบคุมโรค

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาทในปัจจุบันมีการจ่ายให้แก่เด็กเฉพาะครอบครัวที่มีฐานรายได้เฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกิดความตกหล่นมากมาย ดังนั้นจึงมีมติให้เงินอุดหนุนเด็ก 0-6 ปีทุกคนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ได้มีข้อกังวลถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงทำให้ที่ประชุมเห็นชอบหลักการการให้เงินอุดหนุน 600 บาทต่อเดือน เด็กอายุ 0-6 ปี แบบถ้วนหน้า  เพราะจากเดิมที่จ่ายเฉพาะครอบครัวยากจน ทำให้มีการตกหล่นของเด็กจากครอบครัวยากจนที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการ ที่มีสูงถึง 30% ด้วยเหตุเพราะกระบวนการคัดเลือกมีความยุ่งยาก การตัดสินใจว่าใครจน ไม่จน โดยเจ้าหน้าที่ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ดังนั้นการจ่ายเงินอุดหนุนแรกเกิดแบบถ้วนหน้า จะสามารถดูแลเด็กวัย 0-6 ปี จำนวน 4.1 ล้านคน ในปี 2565 เพิ่มจาก 1.99 ล้านคน ทำให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างครบถ้วน อ้างอิงจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/1881185
3 กรกฏาคม 2563

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort