fbpx

NEWS: เตือนพ่อแม่ พาลูกไปรับวัคซีนให้ครบ ระวังป่วยด้วยโรคคอตีบ

Writer : Lalimay
: 31 กรกฏาคม 2562

โรคคอตีบเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ มีสาเหตุมาจากติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดการอักเสบ ถ้ารุนแรงจนมีการตีบตันของทางเดินหายใจ จะทำให้เป็นอัมพาตและเสียชีวิตได้ โดยในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยแล้ว 15 ราย เสียชีวิต 1 ราย

จากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคคอตีบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (แรกเกิด- 9 ปี และ 10-19 ปี เนื่องจากวัยนี้มักอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โดยเชื้อสามารถติดต่อกันได้ง่ายจากการไอหรือจามรดกัน นอกจากนี้ใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อน หรือการดูดอมของเล่นร่วมกันในเด็กก็ทำให้ติดได้เช่นกัน

หลังจากรับเชื้อ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ต่ำๆ คล้ายหวัดในระยะแรก มีอาการไอเสียงก้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร ในเด็กโตอาจจะบ่นเจ็บคอคล้ายคออักเสบ บางรายอาจพบต่อมน้ำเหลืองที่คอโต สำหรับรายที่มีอาการรุนแรงจะพบแผ่นเนื้อเยื่อสีขาวหรือสีเทาที่คอหอย ซึ่งอาจอุดกั้นทางหายใจ และอาจพบภาวะแทรกซ้อน เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เส้นประสาทอักเสบ

กรมควบคุมโรคจึงแนะนำว่าเราสามารถป้องกันโรคนี้จากการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ จึงขอให้พ่อแม่พาลูกไปรับวัคซีนให้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนด ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีน dT ครบตามเกณฑ์

อ้างอิงจาก

กรมควบคุมโรค

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
โลกร้อนเป็นเรื่องที่เราต้องหันมาให้ความสำคัญกันอย่างจริงๆ จัง ซึ่งที่ประเทศอิตาลี ได้มีการบรรจุวิชาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เข้าเป็นหลักสูตรบังคับในโรงเรียนรัฐบาล เริ่มหลักสูตรนี้ในเดือนกันยายน 2563 หลักสูตรโลกร้อนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองของอิตาลี ครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมปลาย โดยเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นเรื่องความยั่งยืนเป็นสำคัญ  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปเดินขบวนประท้วงเรื่องโลกร้อน Fridays for Future ได้ในทุกวันศุกร์ ตามเกรตา ธันเบิร์ก ผู้เริ่มต้นการเดินขบวนเพื่อให้ผู้นำและรัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง  อ้างอิงจาก https://www.voathai.com/a/italy-to-add-climate-change-lesson-in-school-next-year-11072019/5157602.html
21 พฤศจิกายน 2562