fbpx

NEWS: เร่งพัฒนาวัคซีนไข้ไทฟอยด์สำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กไทยได้วัคซีนที่มีคุณภาพ

Writer : Lalimay
: 22 มกราคม 2562

ไข้ไทฟอยด์เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Salmonella Typhi (ซาลโมเนลลา ไทฟี) จากการกินอาหารหรือน้ำดื่มที่ไม่สะอาดเพราะปนเปื้อนเชื้อนี้ ทำให้ผู้ป่วยปวดหัว หนาวสั่น มีไข้สูงลอย เบื่ออาหาร ปวดท้องหลายวันกว่าจะถ่าย เมื่อถ่ายแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็น ลักษณะเหลว ม้ามโต และมีเลือดออกในลำไส้ ทำให้ลำไส้ทะลุได้

โรคนี้ทำให้เด็กทั่วโลกเสียชีวิตปีละหลายราย แต่โชคดีที่ประเทศไทยไม่มีรายงานการเสียชีวิตจากโรคนี้เพราะสามารถรักษาได้ทันท่วงที แต่อย่างไรก็ดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพัฒนาพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์ที่ใช้ในเด็กแล้ว แต่ยังมีวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนแล้วน้อยมาก จึงได้เร่งวิจัยและพัฒนาวัคซีน

โดยกรมอนามัยโลกและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำการใช้คู่มือแนวทางการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของวัคซีนดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและหน่วยงานควบคุมกำกับ ของประเทศตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีคุณภาพมาใช้โดยเร็ว

อ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยสถิติพบว่าผู้มีที่ติดยามีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี (สบยช.) พบว่า ผู้เข้ารับบำบัดรักษายาเสพติด เริ่มใช้ยาเสพติดตอนอายุน้อยที่สุดคือ 9 ขวบ หากเด็กมีการใช้ยาเสพติด แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมอง คือ สมองหยุดพัฒนา สติปัญญาลดลง การเรียนรู้มีปัญหา มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางจิตประสาท เพราะสมองของเด็กวัยนี้ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ซึ่งในคนปกติสมองจะพัฒนาอย่างเต็มที่ในช่วงอายุ 22-25 ปี ดังนั้นพ่อแม่จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด "ทุกชนิด" หมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูก หากพบว่าลูกมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควรพูดคุย บอกกล่าวถึงอันตรายและผลกระทบที่จะตามมา อย่าจับผิด ให้ติดตามเฝ้าระวังและพาไปพบแพทย์ นอกจากนี้ควรใช้เวลาพูดคุย หากิจกรรมทำด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ลูกรู้ว่าเราคือคนที่พร้อมช่วยเหลือ ไม่ใช่คนที่จะผลักไสลูก เพื่อให้ลูกเกิดความไว้วางใจและเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา ลดละเลิกยาเสพติด และพยายามกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง อ้างอิงจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1898196
20 มกราคม 2563