fbpx

NEWS: กรมอนามัยเผย เลี่ยงคลุกคลีกับคนในบ้าน ป้องกันผู้มีความเสี่ยงแพร่-ติดเชื้อ

: 23 เมษายน 2564

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้พวกเราควรเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข ได้เผยว่ากลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือพบปะกับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ปิด พูดคุย หรือจามใส่กันโดยไม่มีการป้องกัน เดินทางไปสถานที่หรือพื้นที่เสี่ยง ไม่ควรคลุกคลีกับสมาชิกในบ้าน เพื่อลดการแพร่กระจายและติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งยังแนะนำให้สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เหนื่อยหอบ ตาแดง มีผื่นแดงตามตัว น้ำมูก หรือน้ำตาไหล ให้พบแพทย์โดยด่วน

ซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยได้แนะนำวิธีการลดการแพร่กระจายเชื้อจากตนเองไปสู่บุคคลอื่น โดยมีข้อปฏิบัติตามดังนี้ค่ะ:

  1. หยุดงาน หยุดเรียน ไม่ออกนอกบ้านหรือที่พักอาศัย ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 14 วัน
  2. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้อื่นในห้องปรับอากาศ สวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องอยู่ เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร และใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ไม่ควรคลุกคลีกับเด็กและผู้สูงอายุโดยเด็ดขาด
  3. สังเกตอาการและวัดไข้ตัวเองทุกวัน หากมีไข้สูงกว่า 37.5 เซลเซียสและมีอาการข้างต้น ให้พบแพทย์ทันที
  4. รวบรวมขยะหน้ากากอนามัยใส่ถุง ก่อนทิ้งใส่น้ำยาฟอกขาว 2 ฝาแล้วใส่ถุงอีกชั้น มัดปากถุงให้สนิท
  5. กินอาหารปรุงสุก สะอาด มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ
  6. แยกห้องนอน ห้องน้ำให้ชัดเจน หากไม่สามารถแยกได้ ให้ผู้อื่นใช้ห้องน้ำก่อน และผู้แยกกักตัวใช้เป็นคนสุดท้ายพร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย

อ้างอิงจาก https://bit.ly/2QQmDem

Writer Profile : phanthirapuyou

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort