fbpx

ข้อดี

เลือกหมวดหมู่


เตรียมตัวเป็นแม่ เตรียมตัวเป็นแม่
14 สิงหาคม 2561
เตรียมตัวเป็นแม่ เตรียมตัวเป็นแม่

คุณแม่มือใหม่ที่ใกล้คลอดแล้วคงเริ่มกังวลแล้วว่าจะคลอดด้วยวิธีธรรมชาติดีไหม? จะเจ็บหรือเปล่า? ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้าง? เพื่อคลายข้อสงสัยเหล่านี้ เลยไล่เป็นข้อๆ ดังนี้ค่ะ (more…)