fbpx

ยุงลาย

เลือกหมวดหมู่


ข้อมูลทางแพทย์ ข้อมูลทางแพทย์

ปลายฝนแบบนี้ก็มักจะมีแมลงที่ชอบที่ชื้นๆ ออกมาเต็มไปหมดค่ะ "แมลงก้นกระดก" ถือเป็นหนึ่งในแมลงที่คนมักจะเจอกันในหน้าฝนเป็นจำนวนมาก โดยพิษของมันอาจทำให้เกิดแผลพุพองได้เพียงแต่เผลอปัด วันนี้เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าแมลงตัวนี้มาฝาก เผื่อเจอจะได้ป้องกันลูกรักและตัวเองได้ถูกต้อง แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะพิษนี้ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะ :) (more…)

ข่าว ข่าว
ไข้เลือดออกเป็นเรื่องใกล้ตัวและมักมากับฝน กรมควบคุมโรค เผยวัยรุ่นและผู้ใหญ่เสี่ยงป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสูงขึ้น สถานการณ์โรคไข้เลือดออกล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 พบว่ามีผู้ป่วย 11,706 ราย โดยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีการป่วยมากที่สุด และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 16 ราย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ เสี่ยงเกิดน้ำขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ในจำนวนผู้เสียชีวิต 16 ราย มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยงได้แก่ ภาวะอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ ในปัจจุบันพบว่า ผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ โรคประจำตัว น้ำหนักเกินมาตรฐาน อาการของโรคไข้เลือดออกคือ ไข้สูงมากโดยฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ขอให้สังเกตอาการหากมีไข้สูงเฉียบพลันแล้วไม่ดีขึ้น ให้รีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยทันที อย่ารีรอเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงและอาจเสียชีวิตได้ กรมควบคุมโรค แนะนำวิธีการป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายโดยขอให้สำรวจลูกน้ำยุงลายตามแจกันต้นไม้ ถาดรองน้ำตามต้นไม้ หรือแหล่งน้ำขังที่ใสสะอาด หากพบลูกน้ำ ยุงลายให้คว่ำหรือทำลายแหล่งนั้นทันที และหมั่นเปลี่ยนน้ำเป็นประจำ ซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยป้องกัน 3 โรคที่เกิดจากยุงลายได้คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและไขปวดข้อยุงลาย อ้างอิงจาก กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค
24 พฤษภาคม 2561

eşya depolama istanbul eşya depolama