fbpx

NEWS: เฝ้าระวัง เด็กเล็กและผู้สูงอายุเสี่ยงปอดบวมในหน้าฝน

Writer : Lalimay
: 19 มิถุนายน 2561

ฤดูฝนพาโรคมาด้วยอีกแล้วค่ะ คราวนี้เป็นโรคปอดบวมที่มีอันตรายต่อเด็กเล็กและผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมด ตั้งแต่ต้นปี ตอนนี้มีเด็กเล็กที่เป็นโรคนี้แล้วถึง 32,783 ราย

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ฝนตกสลับอากาศร้อน ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือภูมิต้านทานน้อย โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเช่น โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง โรคเบาหวาน หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจป่วยเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย และอาจมีโรคปอดบวมแทรกซ้อน

จากรายงานของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-4 มิถุนายน 2561 พบผู้ป่วยโรคปอดบวมทั่วประเทศ 107,381 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จำนวน 37,269 คน เด็กอายุ 0-5 ปี จำนวน 32,783 คน เสียชีวิตทั้งหมด 79 ราย เป็นผู้สูงอายุ 53 ราย เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 3 ราย

โรคปอดบวมเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส มักเป็นโรคแทรกซ้อนหลังป่วยไข้หวัดประมาณ 2 วัน โดยในเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี จะมีไข้สูง ซึม ไม่ดื่มน้ำหรือนม หายใจลำบาก หอบเร็ว หรือหายใจมีเสียงดังหวีด หรือหายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที จะช่วยลดการเสียชีวิตได้

อ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง