fbpx

อาหารกลางวัน

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

จากสถานการณ์ในช่วง COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนต้องมีมาตรการในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยให้เด็กไม่ต้องมาโรงเรียนทุกวันแต่เป็นการสลับวันมาโรงเรียนแทน ซึ่งจากการที่เปิดมาแล้ว 1 เดือนและยังไม่พบผู้ติดเชื้อ จึงเล็งให้เด็กกลับไปเรียนในห้องเรียนทั้งหมด นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า จากตอนแรกที่กังวลว่าเมื่อโรงเรียนเปิดเทอมจะทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนั้น ตอนนี้จากการเปิดเรียนมาร่วม 1 เดือน ยังไม่มีการติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเลย  ดังนั้นจึงเล็งให้มีมาตรการผ่อนคลายในสถานศึกษาให้เร็วขึ้น เพราะขณะนี้มี 4,528 โรงเรียน ที่ต้องใช้สลับวันเวลากันมาเรียนในหลายรูปแบบ ทำให้เกิดผลกระทบหลายอย่าง ทั้งการเรียนรู้ของเด็กถดถอย การขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เหลื่อมล้ำการเข้าถึงทรัพยากร โภชนาการ การออกจากการเรียนกลางคัน ผู้ปกครองเสียเวลามาเฝ้าเด็ก  จากการประชุมร่วมกันของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ คือ จะให้นักเรียนกลับไปเรียนตามปกติ แต่จะต้องมีมาตรการเสริมเข้มข้นขึ้น โดยจัดห้องเรียนให้โต๊ะห่างมากสุดเท่าที่จะทำได้ กรณีห้องแอร์ให้เปิดประตูหน้าต่างช่วงพักเที่ยง ช่วงไม่มีการเรียนการสอน  อ้างอิงจาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_4591735

ข่าว ข่าว
จากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 จึงทำให้หลายประเทศมีมาตรการลดความเสี่ยงด้วยการสั่งปิดโรงเรียน โดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ก็เห็นพ้องเช่นกัน Audrey Azoulay ประธานยูเนสโก กล่าวเตือนว่าหากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสยังคงอยู่เป็นเวลานาน อาจเป็นภัยคุกคามต่อสิทธิการศึกษาได้ ดังนั้นจึง ควรปิดโรงเรียนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนกว่า 290 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งการปิดโรงเรียนอาจทำให้เกิดปัญหาหลายประการตามมา และปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือ การที่นักเรียนใช้เวลาในการเรียนน้อยลง แต่ยูเนสโกก็ได้ทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยูเนสโกกำลังหาทางช่วยเหลือหลาย ๆ ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียน เช่น การศึกษาทางไกล และแนะนำซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนักเรียนและโรงเรียน อ้างอิงจาก https://www.voathai.com/a/unesco-education-/5328687.html
17 มีนาคม 2563