fbpx

NEWS: ทุกอย่างจบในห้องเรียน รร.วัดบวรฯ ยกเลิกการบ้าน ให้เด็กใช้เวลาทำกิจกรรมอื่นๆ

Writer : Lalimay
: 18 กุมภาพันธ์ 2563

เด็กนักเรียนมักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำการบ้าน ซึ่งในแต่ละวันก็ได้รับการบ้านมาหลายวิชา จนอาจไม่มีเวลาไปทำในสิ่งที่ชอบ เมื่อเห็นดังนั้น ทางโรงเรียนวัดบวรนิเวศจึงมีเป้าหมายให้โรงเรียนเป็น “โรงเรียนปลอดการบ้าน” ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา 2563

ผอ.เขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศได้กล่าวว่า โรงเรียนปลอดการบ้าน เป็นการใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน คือเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามทักษะและความสามารถของแต่ละคน ให้เรียนน้อยลง และทำกิจกรรมให้มากขึ้น 

การยกเลิกการบ้านนั้นคือหนึ่งในแนวทาง โดยเราจะให้นักเรียนทำชิ้นงานหรือแบบฝึกหัดให้เสร็จตั้งแต่ในห้องเรียน เพื่อใช้เวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่สนใจมากขึ้น เพราะเด็กแต่ละคนมีความเก่งที่แตกต่างกัน ไม่ได้มีแค่เด็กที่เก่งด้านวิชาการอย่างเดียว ซึ่งโรงเรียนอยากจะส่งเสริมให้เด็กได้ทำในสิ่งที่ชอบ เพื่อที่จะให้เขาเก่งและมีความสุขกับการเรียนด้วย

อ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort