fbpx

กิจกรรมเด็กวัยเรียน

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

คนไทยติดเชื้อ covid-19 เพิ่มขึ้น 3 ราย ยอดสะสม 3,037 ราย - ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 3 ราย - ยอดรวมสะสมอยู่ที่ 3,037ราย - หายป่วยแล้ว 2,897 ราย - เสียชีวิตรวม 56 ราย - รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 84 ราย . ผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม 3 คน 2 รายแรกทำงานในสถานที่ชุมชน , 1 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าจากฟิลิปปินส์ 1 ราย อ้างอิงจาก https://covid19.th-stat.com/ เกาหลีใต้เปิดเทอมเรียนวันแรกพบ เด็กติด covid-19 จำต้องปิดอีกรอบ หลังจากที่ทางประเทศเกาหลีได้ทำการกลับมาเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการหลังพบกับวิกฤตโควิด-19 ในวันที่ 20 พฤษภาคม แต่เมื่อเปิดเทอมได้วันแรกก็พบว่ามีนักเรียนที่ติดเชื้อจำนวน 2 คนในวันเดียวของโรงเรียนย่านอินชอน จึงได้มีการส่งตัวนักเรียนทุกคนให้กลับบ้านเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการแพ่รระบาดต่อไปซึ่งจากการตรวจสอบ เด็กทั้งสองเป็นวัยรุ่นที่เคยไปใช้บริการห้องคาราโอเกะที่มีคนติดโควิด-19 ก่อนหน้า ทางรัฐบาลจึงจำต้องป้องกันไว้ก่อนโดยการเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปก่อน อ้างอิงจาก https://www.thansettakij.com/content/world/435246 หลังการเรียนออนไลน์มาได้ 3 วัน ผู้เรียนรู้สึกไม่เข้าใจเนื้อหา, เรียนไม่รู้เรื่อง การเรียนออนไลน์ในประเทศไทยได้เดินทางมาจนถึงวันที่ 3 และได้ผลสำรวจว่า เด็กเล็กส่วนมากไม่เข้าใจเนื้อหาการสอนเลยแม้แต่น้อยเพราะรู้สึกอยากเล่นหรือออกไปทำกิจกรรมอื่นๆ มากกว่าซึ่งเป็นปกติของวัยเด็กที่จะชอบการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านการปฏิบัติและเห็นเองด้วยตา ลองลงมือทำด้วยมือ จึงทำให้การเรียนออนไลน์ยังไม่ตอบโจทย์มากพอในการให้ความรู้แก่เด็กวัยเล็ก อ้างอิงจาก https://www.innnews.co.th/regional-news/news_680702/ ปัญหาเด็กถูกทำร้ายเกิดได้จากสาเหตุ ทั้งหมด 10 ประการ ในระยะหลังมีการทำร้ายเด็กเพิ่มขึ้นมากจนน่าใจหายจน รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล…

เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
27 กุมภาพันธ์ 2562
เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
25 กุมภาพันธ์ 2562