fbpx

โรงเรียน

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสารสาสน์ เป้นเหตุการณ์ที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึงเรื่องการทำร้ายเด็กมากขึ้น และผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้มากที่สุดก็คือเด็กๆ ที่ถูกทำร้าย โดยน.ส.อรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มีการลงพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เพื่อประเมินสภาพจิตใจเด็กและผู้ปกครองโดยนักจิตวิทยาและสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มเบื้องต้น ดังนี้ กลุ่มที่วิกฤติได้รับผลกระทบโดยตรง และผู้ปกครองได้แจ้งความดำเนินคดี  กลุ่มเด็กและผู้ปกครองที่อยู่ในห้องเดียวกัน  กลุ่มเด็กและผู้ปกครองที่อยู่ในสายชั้นเดียวกัน กลุ่มเด็กและผู้ปกครองที่อยู่ชั้นอื่นๆ  ซึ่งหลังประเมินสภาพจิตใจแล้ว จะมีการทำแผนบำบัด โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องเข้าไปดูแลฟื้นฟูเร่งด่วน จะมีแผนบำบัดต่อเนื่องระยะยาว และจากการประเมินสภาพจิตใจ 7 ครอบครัวจาก 12 ครอบครัวที่สมัครใจเข้าร่วม พบเรื่องที่น่าตกใจและค่อนข้างน่าเป็นห่วงคือ เด็ก 4 ราย เป็นชาย 2 หญิง 2 ที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง โดยมีพฤติกรรมกรีดร้อง หวาดกลัว ผวาบ้าง นั่นแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสภาพจิตใจของเด็ก  นอกจากเด็กแล้วผู้ปกครองบางรายก็มีอาการเครียดอย่างมาก ซึ่งก็อาจต้องใช้เวลาบำบัดพอสมควรเช่นกัน อ้างอิงจาก https://www.thairath.co.th/news/local/central/1942894