fbpx

โรงเรียน

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้พบคลัสเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งโรงเรียนเปิดแบบนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อเด็กๆ ล่าสุดที่โคราชพบคลัสเตอร์แพร่ระบาด 10 แห่งจึงทำให้มีการประกาศสั่งปิดโรงเรียนในโคราช  ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา เผยว่า มีการเฝ้าระวังพร้อมเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมทั้งกักตัวกลุ่มเสี่ยง ซึ่งในขณะนี้ได้แพร่ขยายเป็นวงกว้าง ประกอบด้วย 1.คลัสเตอร์ครอบครัวและเครือญาติ ต.หนองจะบก อ.เมือง ติดสะสม 11 ราย  2.คลัสเตอร์ อ.คง สะสม 7 ราย  3.คลัสเตอร์ป่าละเมาะ ต.พลสงคราม อ.โนนสูง สะสม 22 ราย  4.คลัสเตอร์ครอบครัวตำบลโป่งตาลอง อ.ปากช่อง สะสม 6 ราย  5.คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างถนนช้างเผือก สะสม 8 ราย  6.คลัสเตอร์ตำบลสะแกราช อ.ปักธงชัย สะสม 6 ราย  7.คลัสเตอร์แฟลตตำรวจกองเมืองโคราช สะสม 7 ราย  8.คลัสเตอร์ตำบลกระโทก อ.โชคชัย สะสม 17 ราย  9.คลัสเตอร์ตำบลกุดโบสถ์ อ.เสิงสางสะสม 20 ราย  10.คลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง อ.สูงเนิน สะสม 5 ราย ดังนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีมติให้สถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบของรัฐและเอกชนจำนวน 1,713 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 737 แห่ง ยกเว้นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจะปิดถึงวันที่ 6 ก.ค. 2564 และปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์แทน อ้างอิงจาก…

ข่าว ข่าว
จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ใช่น้อย ทางโรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จึงได้ออกประกาศงดเก็บค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่ จากประกาศของโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน และการเก็บเงินบํารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดเรื่องค่าเทอมดังนี้ 1.งดเก็บค่าบํารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 จํานวน 1,700 บาท 2.งดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ ของนักเรียนห้องเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น (SMET Classroom) ภาคเรียนที่ 1/2564 จํานวน 1,500 บาท โดยสาเหตุที่ทางโรงเรียนงดเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ หรือค่าใช้จ่ายด้านสื่อเทคโนโลยี สื่ออินเทอร์เน็ตของนักเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนกําหนด ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น เราต้องคอยดูว่าจะมีโรงเรียนไหนออกประกาศเรื่องค่าเทอมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/nongphai2562/posts/3905849912860955  
9 มิถุนายน 2564

eşya depolama istanbul eşya depolama