โรงเรียน

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ในการทำข้อสอบแบบในกระดาษมีประเภทของข้อสอบอยู่ 2 แบบคือ ปรนัย ที่เป็นตัวเลือกให้ตอบ และแบบอัตนัย ที่เป็นการเขียนตอบ ซึ่งดูเหมือนว่าข้อสอบแบบปรนัยนั้นมักจะมีตัวเลือกหลอกให้ต้องวิเคราะห์กันมากขึ้น แต่ผลวิจัยล่าสุดจากแวดวงจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่า ข้อสอบแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อการสอบวัดผล รวมทั้งต่อความจำและการเรียนรู้ในระยะยาว โดยศ. แอนดรูว์ บัตเลอร์ นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันแห่งเมืองเซนต์หลุยส์ (Washington University in St. Louis) ตีพิมพ์ผลการศึกษาข้างต้นในวารสารการวิจัยประยุกต์ด้านความจำและสติปัญญา (Journal of Applied Research in Memory and Cognition) ฉบับเดือนกันยายนที่ผ่านมา ข้อสอบปรนัยแบบหลายตัวเลือกที่ดี ควรจะอยู่ในรูปแบบที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่สุด มีระดับความยากที่มากพอ เพื่อท้าทายให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางสมองและดึงความรู้ออกมาใช้ จะทำให้จดจำและเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งในระยาว แต่ในการที่มีตัวเลือกหลอกในข้อสอบกลับไม่ทำให้เกิดกระบวนการที่ว่านี้ เพราะนักเรียนจะสนใจที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบทางภาาษาของประโยคคำตอบในแต่ละข้อแทน ซึ่งทำให้ผู้ทำข้อสอบใช้การเดามากขึ้น อ้างอิงจาก bbc.com/

เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยที่เข้าเรียน บางครอบครัวอาจเริ่มเรียนเร็ว ตั้งแต่เนิสเซอรี่ บางครอบครัวมีเวลาเลี้ยงดูเองก็อาจให้เข้าโรงเรียนช้าหน่อย อันนี้แล้วแต่ความจำเป็นและความเห็นชอบของแต่ละครอบครัว  แต่!!! เมื่อเราตัดสินใจพาลูกไปเข้าโรงเรียนแล้ว  มาดูกันสักนิดค่ะว่า สิ่งที่พ่อๆแม่ๆ อย่างเราพึงปฏิบัติต่อกันมีอย่างไรบ้าง  เพราะโรงเรียนคือสถานที่ที่รวมเด็กๆ  ที่มาจากต่างบ้าน ต่างครอบครัว ต่างการอบรมเลี้ยงดู ดังนั้น แนวทางการอบรมดูแล เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมของคุณพ่อคุณแม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อ “ สังคมโรงเรียน “  จริงๆ (more…)
1 ตุลาคม 2561