fbpx

Banner

เลือกหมวดหมู่


ความปลอดภัยจากท้องถนนโดยการใช้คาร์ซีททำได้แล้ว แล้วความปลอดภัยจากเชื้อโรคที่มันสะสมจากการใช้งานคาร์ซีทปลอดภัยรึยัง คุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางปล่อยๆ และพาคุณลูกไปด้วย อย่าลืมที่จะทำความสะอาดที่นั่งปลอดภัยให้ลูกๆด้วยนะ และเมื่อใช้งานไปนานๆ ทั้งคาบเหงื่อ น้ำตา หรือแม้แต่ของกินเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งสิ่งนั้นจะเป็นการสะสมทำให้เกิดเชื้อโรค และทำให้ลูกของเราไม่สบายได้ มาดูกันว่า เบื้องต้นในการทำความสะอาดคาร์ซีทควรทำอย่างไรบ้าง (more…)