fbpx

คุณแม่ๆ ฟังทางนี้ ปรับเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มขึ้นและจ่ายย้อยหลังในปี 2562 นี้ เช็คเลย!

Writer : Jicko
: 5 กุมภาพันธ์ 2562

อย่างที่เห็นในโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีเมื่อต้นปี ที่มีการกล่าวถึงการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อคน ให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ประกันตน ซึ่งตอนนี้เริ่มมีการจ่ายเงินย้อนหลังในอัตราที่ปรับใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ประกันตน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายนั้นเองค่ะ

เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น วันนี้เราจึงสรุปเนื้อหาเหล่านั้นมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้อ่านกัน  จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ

การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคม จากเดิมที่เคยจ่าย 400 บาท เป็น 600 บาทต่อเดือนต่อคน โดยมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ประกันตนนั้น ซึ่งผู้ประกันตนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี (จำนวน 3 คน) จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 600 บาทต่อเดือนต่อคน และในวันที่ 31 มกราคม 2562 จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนซึ่งในนั้นจะมีการรวมเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังเข้าไปด้วย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีนั้นเอง

การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร ปี 2562

 • การจ่ายเงินย้อนหลังจะจ่ายเพิ่มเดือนละ 200 บาทจากสิทธิ์ที่ได้รับไปแล้ว 400 บาท ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเช็คได้ด้วยตนเองค่ะ และการได้รับเงินนั้นจะได้รับทุกคนไม่ว่าบุตรจะเกิดเมื่อไหร่ หรือปีใดๆ ก็ตาม ที่ยังไม่ครบ 6 ขวบนั้นเองค่ะ
 • ารจ่ายย้อนหลังถ้าท่านมีสิทธิรับมาโดยตลอดทุกเดือน จะได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2561 ซึ่งคาดว่าจะจ่ายเข้าบัญชีภายในเดือนมกราคม 2562 ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ  ทางสำนักงานประกันสังคมจะประมวลผลจ่ายให้เอง ส่วนท่านที่บุตรอายุครบ 6 ขวบ หรือว่าออกจากงานก่อนกันยายน 2561 ก็จะจ่ายย้อนให้เช่นกันตามสิทธิที่พึงได้รับ เช่น บุตรอายุครบ 6 ปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ท่านก็จะได้รับย้อนหลัง ะ 2 เดือน คือ มกราคม -กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 400 บาท เป็นต้น
 • ทำไมไม่ย้อนหลัง 12 เดือน ก็เพราะเนื่องจากปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมไม่ได้จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเดือนต่อเดือนค่ะ
 • และกรณีที่ไม่เคยยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน  สิทธิของแต่ละคนจะได้รับไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการนำส่งเงินสมทบด้วย หรือหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าทำไม เงินสงเคราะห์บุตร 600 ไม่เข้า รวมไปถึงเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมที่ควรได้รับ สามารถโทร. สอบถามรายละเอียดกับสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งที่ท่านสะดวก หรือสายด่วน 1506 กด 1 และแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

รายละเอียดการจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

ตามกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทนแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 และได้รับย้อนหลังตั้งแค่เดือน มกราคม 2561 ซึ่งจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนในวันที่ 31 มกราคม 2562

กลุ่มที่ 1

กรณีผู้ประกันตนที่มีการบันทึกอนุมัติให้ได้สิทธิก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 มีระยะเวลาตัดจ่ายย้อนหลัง 1 เดือน เพื่อตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเข้า – แจ้งออก ของนายจ้างและสถานะความเป็นผู้ประกันตน

กลุ่มที่ 2 

กรณีผู้ประกันตนที่มีการบันทึกอนุมัติให้ได้สิทธิตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 มีระยะเวลาตัดจ่ายย้อนหลัง 3 เดือน เนื่องจากกรณีนายจ้างเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตนแจ้งเข้า – แจ้งออกเพื่อให้ประวัติผู้ประกันตนในฐานข้อมูลถูกต้อง

** หากกรณรีผู้ประกันตนได้รับเงินย้อนหลังน้อยกว่า 2,200 บาท หรือ 1,800 บาท แล้วแต่กรณี ซึ่งมีสาเหตุดังนี้

 • ส่งเงินสมทบไม่ครอบ 12 เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือน
 • สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน
 • บุตรอายุครอบ 6 ปีบริบูรณ์
 • บุตรเสียชีวิต

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินย้อนหลังลดลงตามเดือนที่ไม่มีสิทธิได้รับ

เงินสงเคราะห์บุตร ปี 62 ลงทะเบียนได้เมื่อไหร่

คุณพ่อคุณแม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ค่ะ ซึ่งก่อนอื่นต้องลองตรวจสอบสิทธิ์กันก่อนนะคะว่ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ ไปดูกันเลยค่ะ

คุณสมบัติในการลงทะเบียน

 • คุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆ ที่ลงทะเบียนขอรับเงิน ต้องมีสัญชาติไทย
 • ต้องเป็นคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือคุณแม่ของเด็กที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 • มีรายได้รวมของบ้าน ต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ต่อเดือน
 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยคนพิการ หรือเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม)
 • คุณพ่อคุณแม่มีประกันสังคม สามารถลงทะเบียนได้
สถานที่ลงทะเบียน (โดยดูจากภูมิลำเนา)

 • อยู่ในภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนรับเงินได้ที่สำนักงานเขตภูมิลำเนาได้เลย
 • อยู่ในภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนรับได้ที่ทำการ อบต. ตามภูมิลำเนา หรือที่สำนักงานเทศบาลได้เลย
 • หากอาศัยอยู่ต่างภูมิลำเนา เดินทางไปลงทะเบียนไม่สะดวก ให้ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ที่ สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ เมืองพัทยา เทศบาล หรืออบต. ในเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่
เอกสารประกอบการลงทะเบียนขอรับเงิน

 • แบบลงทะเบียน (ดร.01) ไปรับได้ที่ สถานที่ลงทะเบียนในวันลงทะเบียนได้เลย
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • สำเนาบัตรประชนของคุณแม่
 • สำเนาทะเบียนบ้านของคุณพ่อคุณแม่
 • สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1
 • สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด หากลงทะเบียนระหว่างตั้งครรภ์ ให้นำมายื่นหลังจากคลอดแล้ว
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

** ทั้งนี้หากคุณแม่ไม่ต้องการรับเงินผ่านบัญชี สามารถไปรับเงินได้ที่ “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด” หรือ “กรมกิจการเด็กและเยาวชน ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0 2651 6532
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : khaosod, สำนักประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราamarinbabyandkids

 

Writer Profile : Jicko

 • Social Media :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง10 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติยอดฮิตในกรุงเทพ
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
Update
ข่าว ข่าว
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวคนไหน ก็ไว้ใจได้ยาก ยิ่งกับคนใกล้ตัวยิ่งอาจทำให้เราไม่ระวังตัวได้ อย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กชั้นระดับประถมปีที่ 3 จำนวน 16 คนที่ถูกกระทำอนาจารโดยคุณครูประจำชั้น ในกลางดึกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ตำรวจในตัวจังหวัดของสุรินทร์ได้เข้าจับกุมพร้อมหมายจับที่บ้านพักของครูครูชั้นประถมท่านหนึ่งด้วยหัวข้อกระทำอนาจารเด็กจึงมีความผิด โดยทางผู้ปกครองได้นำเรื่องเข้าแจ้งความ และคิดว่าทั้งหลักฐานและข้อมูลนั้นมีมากพอในการเข้าจับกุม ทั้งนี้เองยังไม่อนุญาตให้มีการประกันเพราะเกรงว่าอาจจะหาช่องทางในการหลบหนี จึงได้ฝากขังไว้ที่ศาลเพื่อรอการตัดสินและเสาะหาหลักฐานกับผู้เสียหายเพิ่มเติม โดยข้อหากล่าวว่า เป็นการกระทำอนาจารเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี แม้เด็กจะสมยอมหรือไม่สมยอมก็ถือว่ามีความผิดทางกฏหมายอยู่ดี จึงต้องเข้มงวดและใช้กฏหมายขั้นเด็ดขาด ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924534
25 กุมภาพันธ์ 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort