fbpx

คุณแม่ๆ ฟังทางนี้ ปรับเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มขึ้นและจ่ายย้อยหลังในปี 2562 นี้ เช็คเลย!

Writer : Jicko
: 5 กุมภาพันธ์ 2562

อย่างที่เห็นในโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีเมื่อต้นปี ที่มีการกล่าวถึงการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อคน ให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ประกันตน ซึ่งตอนนี้เริ่มมีการจ่ายเงินย้อนหลังในอัตราที่ปรับใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ประกันตน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายนั้นเองค่ะ

เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น วันนี้เราจึงสรุปเนื้อหาเหล่านั้นมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้อ่านกัน  จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ

การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคม จากเดิมที่เคยจ่าย 400 บาท เป็น 600 บาทต่อเดือนต่อคน โดยมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ประกันตนนั้น ซึ่งผู้ประกันตนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี (จำนวน 3 คน) จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 600 บาทต่อเดือนต่อคน และในวันที่ 31 มกราคม 2562 จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนซึ่งในนั้นจะมีการรวมเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังเข้าไปด้วย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีนั้นเอง

การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร ปี 2562

 • การจ่ายเงินย้อนหลังจะจ่ายเพิ่มเดือนละ 200 บาทจากสิทธิ์ที่ได้รับไปแล้ว 400 บาท ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเช็คได้ด้วยตนเองค่ะ และการได้รับเงินนั้นจะได้รับทุกคนไม่ว่าบุตรจะเกิดเมื่อไหร่ หรือปีใดๆ ก็ตาม ที่ยังไม่ครบ 6 ขวบนั้นเองค่ะ
 • ารจ่ายย้อนหลังถ้าท่านมีสิทธิรับมาโดยตลอดทุกเดือน จะได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2561 ซึ่งคาดว่าจะจ่ายเข้าบัญชีภายในเดือนมกราคม 2562 ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ  ทางสำนักงานประกันสังคมจะประมวลผลจ่ายให้เอง ส่วนท่านที่บุตรอายุครบ 6 ขวบ หรือว่าออกจากงานก่อนกันยายน 2561 ก็จะจ่ายย้อนให้เช่นกันตามสิทธิที่พึงได้รับ เช่น บุตรอายุครบ 6 ปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ท่านก็จะได้รับย้อนหลัง ะ 2 เดือน คือ มกราคม -กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 400 บาท เป็นต้น
 • ทำไมไม่ย้อนหลัง 12 เดือน ก็เพราะเนื่องจากปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมไม่ได้จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเดือนต่อเดือนค่ะ
 • และกรณีที่ไม่เคยยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน  สิทธิของแต่ละคนจะได้รับไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการนำส่งเงินสมทบด้วย หรือหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าทำไม เงินสงเคราะห์บุตร 600 ไม่เข้า รวมไปถึงเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมที่ควรได้รับ สามารถโทร. สอบถามรายละเอียดกับสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งที่ท่านสะดวก หรือสายด่วน 1506 กด 1 และแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

รายละเอียดการจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

ตามกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทนแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 และได้รับย้อนหลังตั้งแค่เดือน มกราคม 2561 ซึ่งจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนในวันที่ 31 มกราคม 2562

กลุ่มที่ 1

กรณีผู้ประกันตนที่มีการบันทึกอนุมัติให้ได้สิทธิก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 มีระยะเวลาตัดจ่ายย้อนหลัง 1 เดือน เพื่อตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเข้า – แจ้งออก ของนายจ้างและสถานะความเป็นผู้ประกันตน

กลุ่มที่ 2 

กรณีผู้ประกันตนที่มีการบันทึกอนุมัติให้ได้สิทธิตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 มีระยะเวลาตัดจ่ายย้อนหลัง 3 เดือน เนื่องจากกรณีนายจ้างเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตนแจ้งเข้า – แจ้งออกเพื่อให้ประวัติผู้ประกันตนในฐานข้อมูลถูกต้อง

** หากกรณรีผู้ประกันตนได้รับเงินย้อนหลังน้อยกว่า 2,200 บาท หรือ 1,800 บาท แล้วแต่กรณี ซึ่งมีสาเหตุดังนี้

 • ส่งเงินสมทบไม่ครอบ 12 เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือน
 • สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน
 • บุตรอายุครอบ 6 ปีบริบูรณ์
 • บุตรเสียชีวิต

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินย้อนหลังลดลงตามเดือนที่ไม่มีสิทธิได้รับ

เงินสงเคราะห์บุตร ปี 62 ลงทะเบียนได้เมื่อไหร่

คุณพ่อคุณแม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ค่ะ ซึ่งก่อนอื่นต้องลองตรวจสอบสิทธิ์กันก่อนนะคะว่ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ ไปดูกันเลยค่ะ

คุณสมบัติในการลงทะเบียน

 • คุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆ ที่ลงทะเบียนขอรับเงิน ต้องมีสัญชาติไทย
 • ต้องเป็นคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือคุณแม่ของเด็กที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 • มีรายได้รวมของบ้าน ต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ต่อเดือน
 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยคนพิการ หรือเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม)
 • คุณพ่อคุณแม่มีประกันสังคม สามารถลงทะเบียนได้
สถานที่ลงทะเบียน (โดยดูจากภูมิลำเนา)

 • อยู่ในภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนรับเงินได้ที่สำนักงานเขตภูมิลำเนาได้เลย
 • อยู่ในภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนรับได้ที่ทำการ อบต. ตามภูมิลำเนา หรือที่สำนักงานเทศบาลได้เลย
 • หากอาศัยอยู่ต่างภูมิลำเนา เดินทางไปลงทะเบียนไม่สะดวก ให้ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ที่ สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ เมืองพัทยา เทศบาล หรืออบต. ในเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่
เอกสารประกอบการลงทะเบียนขอรับเงิน

 • แบบลงทะเบียน (ดร.01) ไปรับได้ที่ สถานที่ลงทะเบียนในวันลงทะเบียนได้เลย
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • สำเนาบัตรประชนของคุณแม่
 • สำเนาทะเบียนบ้านของคุณพ่อคุณแม่
 • สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1
 • สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด หากลงทะเบียนระหว่างตั้งครรภ์ ให้นำมายื่นหลังจากคลอดแล้ว
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

** ทั้งนี้หากคุณแม่ไม่ต้องการรับเงินผ่านบัญชี สามารถไปรับเงินได้ที่ “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด” หรือ “กรมกิจการเด็กและเยาวชน ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0 2651 6532
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : khaosod, สำนักประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราamarinbabyandkids

 

Writer Profile : Jicko

 • Social Media :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไร
26 สิงหาคม 2563
Update
ข่าว ข่าว
กลับมาสร้างความสุขให้น้องๆ หนูๆ และทุกคนในครอบครัวกันอีกครั้งตามคำเรียกร้อง กับโชว์ที่ทุกคนรอคอย ดิสนีย์ ออน ไอซ์ (Disney On Ice) สุดยอดการแสดงบนลานน้ำแข็งระดับโลกของเหล่าตัวการ์ตูนดังจาก วอลท์ ดิสนีย์ เตรียมออกเดินทางผจญภัยสู่โลกแห่งจินตนาการอันมหัศจรรย์ บนเส้นทางแห่งความทรงจำสุดสนุกไปกับ มิคกี้ เมาส์ และผองเพื่อนอีกมากมาย ในตอน “ดิสนีย์ ออน ไอซ์ พรีเซ้นท์ส มิคกี้ แอนด์ เฟรนด์ส” (Disney On Ice Presents Mickey and Friends มาร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของโลกแห่งจินตนาการ รอยยิ้มแห่งความสุข  ผ่านการเดินทางผจญภัยของ มิคกี้ เมาส์ และผองเพื่อน มินนี่ เมาส์, โดนัลด์ ดั๊ก และกู๊ฟฟี่ เพื่อค้นหาความทรงจำที่ประทับอยู่ในใจของเขาตลอดกาล ผ่านเรื่องราวการ์ตูนดิสนีย์ พร้อมแบ่งปันช่วงเวลาดีๆ ที่น่าจดจำจากนิทานอันล้ำค่า ไปกับเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์ที่ทุกคนชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น “โมอาน่า” (Moana), “เมาอิ” (Maui), “แอนนา” (Anna) และ “เอลซ่า” (Elsa), และสัมผัสกับเรื่องราวมหัศจรรย์ เวทมนตร์อันลึกลับของ “แฟนเทเชีย” (Fantasia) เมื่อนักเวทย์ฝึกหัด กับการแสดง “ดิสนีย์ ออน ไอซ์ พรีเซ้นท์ส มิคกี้ แอนด์ เฟรนด์ส” (Disney On Ice Presents Mickey and Friends) บัตรพร้อม ลูกพร้อม ก็ไปกันเลยค่า ลุย!! 🗓ระหว่างวันที่ 23 -…
21 กุมภาพันธ์ 2566

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save