NEWS: เตรียมผลิตวิตามินโฟลิก 0.4 กรัม เพื่อหญิงที่อยากตั้งครรภ์โดยเฉพาะ

Writer : Lalimay
: 6 กุมภาพันธ์ 2562

โฟลิกหรือวิตามินบี 9 เป็นวิตามินที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ที่อยากจะมีลูก เพราะจะช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิดของทารกในครรภ์ได้

โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการผลิตวิตามินโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) ขนาด 0.4 มิลลิกรัม ภายในเดือน พ.ค. 2563 และจัดให้อยู่ในหมวดยา เพื่อให้ทุกคนซื้อได้ง่ายขึ้น

เพราะในปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตวิตามินโฟลิก เอซิด อยู่แค่ 2 ขนาด คือ ขนาด 5 มิลลิกรัม ซึ่งหากกินทุกวันร่างกายอาจได้รับวิตามินโฟลิกเกินความจำเป็นและมีราคาสูง ส่วนขนาด 0.2 มิลลิกรัม นั้นจัดอยู่ในหมวดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวางจำหน่ายทั่วไป

แต่ก็ยังเกิดปัญหาในการกินเพราะความกังวลจากคำเตือนว่า “เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ. 2548 เรื่องรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี

ดังนั้นจึงสั่งให้มีการผลิตวิตามินโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) ขนาด 0.4 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นขนาดที่พอเหมาะสำหรับผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ที่อยากมีลูก โดยให้กินช่วงเวลา 3 เดือนก่อนการตั้งครรภ์และ 3 เดือนหลังจากเริ่มตั้งครรภ์แล้ว

อ้างอิงจาก

mgronline.com

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องสิทธิประโยชน์ “ฝากครรภ์ฟรี” ปี 60
ข้อมูลทางแพทย์
ท้องตอนอายุ 35 มีปัญหาหรือไม่ ?
เตรียมตัวเป็นแม่
ความกังวลของ (คนกำลังจะเป็น) แม่
เตรียมตัวเป็นแม่