fbpx

NEWS: เปิดคัดกรองอาการดาวน์ฟรี สำหรับหญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป

Writer : Lalimay
: 24 เมษายน 2562

อาการดาวน์ซินโดรมของทารกเป็นภาวะที่ตรวจพบได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในประเทศไทยพบทารกกลุ่มอาการดาวน์เกิดใหม่ประมาณ 1,000 คนต่อปี หรือประมาณ 3 คนต่อวัน ซึ่งอัตราการเกิดกลุ่มอาการดาวน์นี้จะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ด้วย

โดยพบว่าหากหญิงตั้งครรภ์มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการให้กำเนิดทารกที่เป็นดาวน์ซินโดรม ฉะนั้นการตรวจหาแต่เนิ่น ๆ ว่าทารกในครรภ์มีภาวะเสี่ยงอยู่ในกลุ่มอาการดาวน์หรือไม่ จึงเป็นโอกาสสำคัญและมีประโยชน์มากในการเตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัวได้

ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป สามารถไปรับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยหญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มนี้จะได้รับคำปรึกษาแนะนำจากแพทย์หรือพยาบาล และได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธีการเจาะเลือด (Quadruple test) เพื่อหาความเสี่ยง

และหากพบว่าได้ผลเป็นบวกที่มีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ แพทย์ก็จะให้ทางเลือกในการตรวจโครโมโซมของทารกโดยการเจาะตรวจน้ำคร่ำเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมต่อไป

อ้างอิงจาก

voicetv.co.th/

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องanal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort