fbpx

NEWS: ญี่ปุ่นให้เด็กอนุบาลเรียนฟรี หวังลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก กระตุ้นให้หนุ่มสาวมีลูกเพิ่ม

Writer : Lalimay
: 15 พฤษภาคม 2562

ปัญหาอัตราการเกิดน้อยลง เป็นปัญหาที่หลายๆ ประเทศพยายามออกนโยบายต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้คนมีลูกมากขึ้น โดยในประเทศญี่ปุ่นได้ออกนโยบายให้เด็กอนุบาลเรียนฟรี เพื่อกระตุ้นให้หนุ่มสาวช่วยกันผลิตทายาทออกมาเดินหน้าประเทศต่อไป

นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นประกาศว่า รัฐบาลผ่านร่างกฎหมายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแล้ว และเริ่มบังคับใช้หลังจากเดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้เด็กตั้งแต่อายุ 3-5 ปี เรียนอนุบาลฟรีไม่มีค่าเทอมในโรงเรียนของรัฐบาล แต่หากต้องการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนก็จะมีเงินอุดหนุนให้คนละ 37,000 เยน หรือประมาณคนละ 10,660 บาท

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบแต่อยู่ในฐานะยากจน รัฐมาลก็จะออกเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ 42,000 เยน หรือประมาณ 12,101 บาทต่อคน เพื่อเข้าศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

เหตุผลที่ต้องทำให้การศึกษาฟรีเป็นเพราะว่าต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตรให้แก่หนุ่มสาว เพราะถือว่าเป็นภาระที่หนักและจะกลายเป็นปัญหาคอขวดสำหรับการมีลูกและเลี้ยงลูกต่อไป

โดยปัญหาการเกิดต่ำเป็นปัญหาที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังประสบอยู่ ซึ่งขณะนี้เริ่มส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นแล้ว และอนาคตระยะยาวจะยิ่งเป็นปัญหาที่หนักขึ้น จึงต้องมีการเร่งการเกิดในประเทศให้มากขึ้น

อ้างอิงจาก

thaiquote.org/

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาทในปัจจุบันมีการจ่ายให้แก่เด็กเฉพาะครอบครัวที่มีฐานรายได้เฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกิดความตกหล่นมากมาย ดังนั้นจึงมีมติให้เงินอุดหนุนเด็ก 0-6 ปีทุกคนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ได้มีข้อกังวลถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงทำให้ที่ประชุมเห็นชอบหลักการการให้เงินอุดหนุน 600 บาทต่อเดือน เด็กอายุ 0-6 ปี แบบถ้วนหน้า  เพราะจากเดิมที่จ่ายเฉพาะครอบครัวยากจน ทำให้มีการตกหล่นของเด็กจากครอบครัวยากจนที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการ ที่มีสูงถึง 30% ด้วยเหตุเพราะกระบวนการคัดเลือกมีความยุ่งยาก การตัดสินใจว่าใครจน ไม่จน โดยเจ้าหน้าที่ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ดังนั้นการจ่ายเงินอุดหนุนแรกเกิดแบบถ้วนหน้า จะสามารถดูแลเด็กวัย 0-6 ปี จำนวน 4.1 ล้านคน ในปี 2565 เพิ่มจาก 1.99 ล้านคน ทำให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างครบถ้วน อ้างอิงจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/1881185
3 กรกฏาคม 2563

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort