fbpx

NEWS: เด็ก 6-14 ปี ประมาณ 5.1 แสนคน อ่านหนังสือไม่ออก อีกทั้งยังขาดทักษะการอ่าน

Writer : Lalimay
: 3 กันยายน 2562

จากแถลงข่าวภาวะสังคมไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ในประเด็นการอ่านหนังสือพบว่า คนไทยอ่านหนังสือและใช้เวลาอ่านเฉลี่ย 80 นาที แต่เด็กวัยเรียนยังมีปัญหาอ่านไม่ออกและขาดทักษะด้านการอ่าน นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ต้องแก้ไขคือ

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านยังไม่สำเร็จมากนัก เพราะประชากร 13.7 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 21.2 ไม่อ่าน

2. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่และสังคมให้เด็กรักการอ่านมากขึ้น เนื่องจากการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กที่เหมาะสมตามพัฒนาการจะช่วยสนับสนุนให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีโอกาสได้อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น เพราะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ประมาณ 1.1 ล้านคน หรือร้อยละ 24.8 ไม่ได้อ่าน เพราะถูกมองว่าเด็กเกินไป นอกจากนี้เด็ก 1.45 แสนคน อ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายด้านโดยเฉพาะต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้

3. ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขในเรื่องของการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในด้านหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี ประมาณ 5.1 แสนคน หรือร้อยละ 7.3 ยังมีปัญหาอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง

4. เด็กไทยยังขาดทักษะการอ่าน พิจารณาจากผลการประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 2015 พบว่า ในกลุ่มนักเรียนอายุ 15 ปียังมีปัญหาเรื่องทักษะการอ่าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 409 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ และต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกัน

ทั้งนี้มีนักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งยังมีระดับการรู้เรื่องการอ่านไม่ถึงระดับพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในการที่จะศึกษาต่อและการเป็นแรงงานที่มีคุณค่าของประเทศ และเกือบไม่มีนักเรียนที่มีทักษะการอ่านถึงระดับสูง

อ้างอิงจาก

thestandard.co/

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
อาหาร อาหาร
เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการได้ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ หรือทานน้ำแข็งไสราดนมข้นหวานจึงถือว่าเป้นสวรรค์สุดๆ ไม่ว่าจะกับเด็กหรือผู้ใหญ่ แต่เวลาไปร้านอาหารหรือทานข้าวกับลูก คุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตมั้ยคะว่าเด็กน้อยของเราชอบเคี้ยวน้ำแข็งหรือเปล่า ทานบ่อยแค่ไหน ทุกครั้งที่ดื่มน้ำแล้วต้องขอน้ำแข็งใส่ทุกครั้งหรือไม่ ถ้ามีอาการทุกครั้งต้องรับประทาน ต้องได้อมได้เคี้ยวไม่งั้นจะรู้สึกกระวนกระวายและพยายามร้องหาเป็นไปได้ว่า เด็กๆ อาจเป็นโรคติดน้ำแข็ง ( Pagophagia ) ก็ได้นะคะ แล้วติดแบบนี้จะมีผลเสียอะไรมั้ย เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ ว่าปัญหาการติดน้ำแข็งมีอะไรและหากติดไปแล้วจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง (more…)
2 มิถุนายน 2563

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort