fbpx

NEWS: เพิ่มวัคซีนป้องกันโรคหัด 1.4 แสนโด๊ส หลังโรคหัดระบาดหนัก

Writer : Lalimay
: 25 มีนาคม 2562

โรคหัดเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสมักเกิดขึ้นกับเด็ก พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี ในระยะที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดของโรคหัดในหลายประเทศทั่วโลก รวมไปถึงในประเทศไทยด้วย

โดยพบว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดการระบาดของโรคหัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด และในปี 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันโรคหัดทั่วประเทศ 3,590 ราย เสียชีวิต 23 ราย

ในปี 2562 กรมควบคุมโรคได้เสนอขอสนับสนุนงบกลาง เพื่อรณรงค์ให้วัคซีนเก็บตกแก่เด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศทั้งไทยและต่างชาติ ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดไม่ครบตามเกณฑ์ และจะขยายเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20-40 ปี ในจังหวัดเสี่ยงสูง

อีกทั้งได้มีการเพิ่มจำนวนวัคซีนสำรองเพื่อตอบโต้การระบาดเป็น 141,200 โด๊ส เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่เกิดการระบาดโดยเร็ว

สำหรับวิธีป้องกันโรคหัดที่ได้ผลคือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็ก จำนวน 2 ครั้ง เมื่ออายุ 9 เดือน และ 2 ปีครึ่ง โดยวัคซีนป้องกันโรคหัดนี้ได้รับการบรรจุให้เป็นวัคซีนจำเป็นพื้นฐานที่เด็กต้องฉีด พ่อแม่สามารถพาบุตรหลานไปขอรับวัคซีนป้องกันโรคหัดได้ฟรี ตามสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ

อ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
โลกร้อนเป็นเรื่องที่เราต้องหันมาให้ความสำคัญกันอย่างจริงๆ จัง ซึ่งที่ประเทศอิตาลี ได้มีการบรรจุวิชาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เข้าเป็นหลักสูตรบังคับในโรงเรียนรัฐบาล เริ่มหลักสูตรนี้ในเดือนกันยายน 2563 หลักสูตรโลกร้อนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองของอิตาลี ครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมปลาย โดยเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นเรื่องความยั่งยืนเป็นสำคัญ  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปเดินขบวนประท้วงเรื่องโลกร้อน Fridays for Future ได้ในทุกวันศุกร์ ตามเกรตา ธันเบิร์ก ผู้เริ่มต้นการเดินขบวนเพื่อให้ผู้นำและรัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง  อ้างอิงจาก https://www.voathai.com/a/italy-to-add-climate-change-lesson-in-school-next-year-11072019/5157602.html
21 พฤศจิกายน 2562