fbpx

การบ้าน

เลือกหมวดหมู่


เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน

การบ้านเป็นสิ่งที่ให้เพราะตั้งใจว่าจะเพิ่มพูนทักษะทางการเรียนของเด็กๆ ให้กลับไปทบทวนเรื่องที่เรียนไปในวันนั้น เเต่หลายๆ ประเทศก็ให้การบ้านต่างกัน เรามาดูกันดีกว่าว่าเหล่าเด็กประถมในเเต่ละประเทศจะให้การบ้านกันแบบไหนบ้าง (more…)