fbpx

NEWS: อินเดียเอาจริง! งดการบ้านเด็กเล็กและจำกัดน้ำหนักกระเป๋านักเรียน

Writer : Lalimay
: 6 ธันวาคม 2561

อินเดียได้อนุมัติคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับน้ำหนักกระเป๋านักเรียนของเด็กๆ รวมไปถึงยกเลิกการให้การบ้านเด็กเล็กด้วย

รัฐบาลกลางอินเดียระบุว่า โรงเรียนจะยกเลิกการให้การบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 เพื่อช่วยเด็กเล็กๆ ไม่ต้องหอบหนังสือกลับบ้านจนกลายเป็นแบกกระเป๋าหนัก

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 น้ำหนักของกระเป๋านักเรียนไม่ควรเกิน 3 กิโลกรัม ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป น้ำหนักกระเป๋าไม่ควรเกิน 5 กิโลกรัม ซึ่งน้ำหนักกระเป๋านั้นก็ควรขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเด็กด้วย

มีการศึกษาฉบับหนึ่งโดยสมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมของอินเดียได้ศึกษา เด็กกว่า 2,500 คน ที่มีอายุระหว่าง 7 ถึง 13 ปี และพบว่าเด็กกว่า 88 เปอร์เซนต์ แบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักมากกว่า 45 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักตัวเอง ไว้บนหลัง

ซึ่งส่งผลให้ร้อยละ 68 ของเด็กเล็กอาจประสบปัญหามีอาการปวดหลังเล็กน้อย แต่อาการปวดที่ไม่รุนแรงนี้ อาจพัฒนาจนเกิดเป็นอาการปวดหลังระยะยาว และส่งผลต่อกระดูกสันหลังได้

ในปัจจุบัน นครมุมไบในรัฐมหาราชตระ กำหนดให้น้ำหนักของกระเป๋านักเรียนไม่ควรเกิน 10% ของน้ำหนักตัวเด็ก และมีหลายโรงเรียนเริ่มให้กระดานไวท์บอร์ดและเครื่องฉายสไลด์ในชันเรียน เพื่อช่วยลดจำนวนหนังสือที่เด็กๆ ต้องแบกไปโรงเรียนทุกวัน

อ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate