fbpx

ฉีดวัคซีน

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

วัคซีนถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างภูมิคุ้นกันโรคให้กับเด็ก โดยวัคซีนนั้นมีหลายชนิดมากและทำให้ลูกน้อยต้องโดนเข็มฉีดยาหลายเข็ม ในปีนี้ช่วงกลางปีจะมีการบรรจุวัคซีน ‘ฮิบ’ ที่ฉีดเข็มเดียวป้องกันได้ 5 โรค ออกมาให้เด็กไทยได้รับวัคซีนตัวนี้กันฟรีๆ ค่ะ ซึ่งวัคซีน ‘ฮิบ’คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย ฮีโมฟีลุส อินฟลูเอนเซ ชนิดบี (Haemophilus influenzae type b Vaccine) ที่ช่วยป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ เนื่องจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียฮิบมีความรุนแรงสูง พบการป่วยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ปีละประมาณ 200 ราย แต่มีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 10 โดยวัคซีนตัวนี้ จะเป็นวัคซีนรวม 1 เข็ม ป้องกันได้ 5 โรค คือ โรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคไอกรน โรคตับอักเสบบีและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ ซึ่งจะฉีด 3 ครั้ง ในเด็กอายุ 2, 4 และ 6 เดือน โดยให้บริการฟรี เพื่อให้เด็กไทยที่เกิดใหม่ ปีละ 7 แสนคน ปลอดภัยจาก 5 โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิต ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกได้บรรจุและให้บริการวัคซีนป้องกัน 5 โรคดังกล่าวแล้ว พบว่ามีความปลอดภัย ช่วยลดการป่วยและตายได้มาก อ้างอิงจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/792595 khaosod.co.th

ข่าว ข่าว
วัคซีนถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างภูมิคุ้นกันโรคให้กับเด็ก โดยวัคซีนนั้นมีหลายชนิดมากและทำให้ลูกน้อยต้องโดนเข็มฉีดยาหลายเข็ม ดังนั้นในปีหน้า (2562) จะมีการบรรจุวัคซีน ‘ฮิบ’ ที่ฉีดเข็มเดียวป้องกันได้ 5 โรค ออกมาให้เด็กไทยได้รับวัคซีนตัวนี้กันฟรีๆ ค่ะ ซึ่งวัคซีน ‘ฮิบ’ คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย ฮีโมฟีลุส อินฟลูเอนเซ ชนิดบี (Haemophilus influenzae type b Vaccine) ที่ช่วยป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ เนื่องจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียฮิบมีความรุนแรงสูง พบการป่วยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ปีละประมาณ 200 ราย แต่มีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 10 โดยวัคซีนตัวนี้ จะเป็นวัคซีนรวม 1 เข็ม ป้องกันได้ 5 โรค คือ โรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคไอกรน โรคตับอักเสบบีและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ ซึ่งจะฉีด 3 ครั้ง ในเด็กอายุ 2, 4 และ 6 เดือน โดยให้บริการฟรี เพื่อให้เด็กไทยที่เกิดใหม่ ปีละ 7 แสนคน ปลอดภัยจาก 5 โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิต ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกได้บรรจุและให้บริการวัคซีนป้องกัน 5 โรคดังกล่าวแล้ว พบว่ามีความปลอดภัย ช่วยลดการป่วยและตายได้มาก ทั้งนี้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้รวดเร็วขึ้นตามขั้นตอนและกระบวนการ คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้วัคซีนป้องกัน 5 โรคได้ในเข็มเดียวในต้นปีงบประมาณ 2562 นี้ อ้างอิงจาก bangkokbiznews.com/ khaosod.co.th
16 กุมภาพันธ์ 2561