fbpx

อยากให้แม่จ๋ารู้ไว้ วัคซีนที่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปีต้องฉีด

Writer : Lalimay
: 30 ตุลาคม 2561

วัคซีนคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ มากค่ะ เพราะจะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายแรงที่อันตรายถึงชีวิตได้ โดยคุณพ่อคุณแม่จะต้องพาลูกไปฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด ซึ่งวัคซีนที่ลูกต้องฉีดมีเยอะมากกกก แถมยังต้องฉีดตามอายุอีกด้วย วันนี้เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ขวบ รวมไปถึงจำนวนครั้งที่ต้องฉีดวัคซีนชนิดนั้นๆ มาฝากค่ะ

แรกเกิด

วัคซีนจำเป็น

 • ป้องกันวัณโรค (BCG)
 • ตับอักเสบบี (HBV) อาจฉีดเข็มที่ 2 ตอนอายุ 1 เดือน

2 เดือน

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์-ตับอักเสบบี (DTwP-HB)
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV)

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP, Tdap)
 • โปลิโอชนิดฉีด (IPV)
 • ฮิบ (HIB)
 • นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) ป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • โรต้า (Rota) กินครั้งที่ 1

4 เดือน

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์-ตับอักเสบบี (DTwP-HB)
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV)
 • โปลิโอชนิดฉีด (IPV)

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP, Tdap)
 • ฮิบ (HIB)
 • นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) ป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • โรต้า (Rota) กินครั้งที่ 2

6 เดือน

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์-ตับอักเสบบี (DTwP-HB)
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน)

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP, Tdap)
 • โปลิโอชนิดฉีด (IPV)
 • ฮิบ (HIB)
 • นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) ป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • โรต้า (Rota) กินครั้งที่ 3

 

9 และ 12 เดือน

วัคซีนจำเป็น

 • หัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)
 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น (Live JE)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน)

วัคซีนเสริม

 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อตาย (Inactivated JE) ฉีด 2 เข็มห่างกัน 4 สัปดาห์

18 เดือน

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTwP)
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน)

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP, Tdap)
 • โปลิโอชนิดฉีด (IPV)
 • ฮิบ (HIB)
 • นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) ป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • อีสุกอีใส (VZV) หรือวัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส (MMRV)
 • ตับอักเสบเอ (HAV) เข็มที่ 1

2 – 2.5 ปี

วัคซีนจำเป็น

 • หัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)
 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น (Live JE)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน)

วัคซีนเสริม

 • ตับอักเสบเอ (HAV) เข็มที่ 2

4-6 ปี

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTwP)
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV)

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP, Tdap)
 • โปลิโอชนิดฉีด (IPV)
 • อีสุกอีใส (VZV) หรือวัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส (MMRV)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ฉีดทุกปี ปีละครั้ง)

11-12 ปี

วัคซีนจำเป็น

 • ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน

วัคซีนเสริม

 • ไข้เลือดออก (DEN) 3 เข็ม ห่าง 6 และ 12 เดือน (ถ้าเคยติดเชื้อมาก่อน)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ฉีดทุกปี ปีละครั้ง)

สรุปจำนวนครั้งในการฉีดวัคซีน

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์-ตับอักเสบบี (DTwP-HB) : 5 ครั้ง
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV) : 5 ครั้ง
 • หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) : 2 ครั้ง
 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น (Live JE) : 2 ครั้ง
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) : 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ในช่วงอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี จากนั้นฉีดปีละเข็ม
 • ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) : 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTaP, Tdap) : 5 ครั้ง หลังอายุ 11-12 ปี ฉีดซ้ำทุก 10 ปี
 • โปลิโอชนิดฉีด (IPV) : 5 ครั้ง แต่ถ้าให้ฉีดแทยกินมาตลอด อาจให้เพียง 4 ครั้ง
 • ฮิบ (HIB) : เป็นวัคซีนแบบกิน 4 ครั้ง
 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อตาย (Inactivated JE) : 3 ครั้ง 2 เข็มแรกห่างกัน 4 สัปดาห์ ส่วนเข็มที่ 3 ห่าง 1 ปี
 • ตับอักเสบเอ (HAV) ชนิดเชื้อไม่มีชีวิต : 2 ครั้ง
 • อีสุกอีใส (VZV) หรือวัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส (MMRV) : 2 ครั้ง
 • นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) : 4 ครั้ง
 • โรต้า (Rota) : 3 ครั้ง
 • ไข้เลือดออก (DEN) : 3 ครั้ง ห่าง 6 และ 12 เดือน (ถ้าเคยติดเชื้อมาก่อน)

ข้อมูลอ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

 • Blog :
 • Social Media :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องจะรู้ได้ยังไง ว่าลูกเป็น “สมาธิสั้น”
เตรียมตัวเป็นแม่
นวด นวด นวด มานวดลูกน้อยกันเถิด
เด็กวัยแรกเกิด
Update
ข่าว ข่าว
“เทสโก้ โลตัส” ให้ผู้สูงอายุและบุคลากร ทางการแพทย์ช้อปก่อนช่วง 8-9 โมงเช้า เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขาทั่วประเทศ เปิดช่วงเวลาพิเศษ (Priority Hour) ตั้งแต่เวลา 8.00 – 9.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ สำหรับผู้สูงอายุ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้พิการ และสตรีมีครรภ์ เพื่อเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษได้ซื้อสินค้าก่อน นอกจากนั้น ยังเปิดช่องทางชำระเงินพิเศษ (Priority Lane) สำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษตลอดทั้งวันอีกด้วย ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป อ้างอิงจาก : https://bit.ly/2JrZ98C   วิกฤตโควิด-19 ทำเศรษฐกิจไทยเลวร้ายสุด นับแต่วิกฤตต้มยำกุ้ง 2540 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ จะหดตัว 5.3% ในปี 2563 จากเดิมที่คาดว่าขยายตัว 2.8% ก่อนจะกลับมาขยายตัวที่ 3% ในปี 2564 นับเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดนับแต่วิกฤตเศรษฐกิจของไทยและเอเชียเมื่อปี 2540-2541 เนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัส โควิด-19 กระทบไปทั่วโลกรวมถึงไทยในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะหดตัวราว60% ในปีนี้ และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าทั่วโลกจะชะลอตัวแรง หรืออาจถึงขั้นหดตัวในหลายประเทศ คาดว่าตัวเลขการส่งออกของไทยปีนี้จะหดตัว 8.8% จากเดิมคาดว่าขยายตัว 0.2% สิ่งที่จะต้องจับตาคือ วิกฤตนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด หากว่าสามารถจบภายในปีนี้ได้ เศรษฐกิจไทยในปีหน้าก็อาจจะเป็นเติบโตในแดนบวกได้ แต่หากว่าระยะเวลาเนิ่นนานไปถึงสองปี อาจจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจทำให้อัตราการเติบโตติดลบต่อไปอีก อ้างอิงจาก : https://www.bbc.com/thai/thailand-52035524   จมูกไม่ได้กลิ่น…
30 มีนาคม 2563

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort