อยากให้แม่จ๋ารู้ไว้ วัคซีนที่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปีต้องฉีด

Writer : Lalimay
: 30 ตุลาคม 2561

วัคซีนคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ มากค่ะ เพราะจะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายแรงที่อันตรายถึงชีวิตได้ โดยคุณพ่อคุณแม่จะต้องพาลูกไปฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด ซึ่งวัคซีนที่ลูกต้องฉีดมีเยอะมากกกก แถมยังต้องฉีดตามอายุอีกด้วย วันนี้เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ขวบ รวมไปถึงจำนวนครั้งที่ต้องฉีดวัคซีนชนิดนั้นๆ มาฝากค่ะ

แรกเกิด

วัคซีนจำเป็น

 • ป้องกันวัณโรค (BCG)
 • ตับอักเสบบี (HBV) อาจฉีดเข็มที่ 2 ตอนอายุ 1 เดือน

2 เดือน

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์-ตับอักเสบบี (DTwP-HB)
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV)

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP, Tdap)
 • โปลิโอชนิดฉีด (IPV)
 • ฮิบ (HIB)
 • นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) ป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • โรต้า (Rota) กินครั้งที่ 1

4 เดือน

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์-ตับอักเสบบี (DTwP-HB)
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV)
 • โปลิโอชนิดฉีด (IPV)

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP, Tdap)
 • ฮิบ (HIB)
 • นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) ป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • โรต้า (Rota) กินครั้งที่ 2

6 เดือน

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์-ตับอักเสบบี (DTwP-HB)
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน)

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP, Tdap)
 • โปลิโอชนิดฉีด (IPV)
 • ฮิบ (HIB)
 • นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) ป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • โรต้า (Rota) กินครั้งที่ 3

 

9 และ 12 เดือน

วัคซีนจำเป็น

 • หัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)
 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น (Live JE)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน)

วัคซีนเสริม

 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อตาย (Inactivated JE) ฉีด 2 เข็มห่างกัน 4 สัปดาห์

18 เดือน

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTwP)
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน)

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP, Tdap)
 • โปลิโอชนิดฉีด (IPV)
 • ฮิบ (HIB)
 • นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) ป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • อีสุกอีใส (VZV) หรือวัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส (MMRV)
 • ตับอักเสบเอ (HAV) เข็มที่ 1

2 – 2.5 ปี

วัคซีนจำเป็น

 • หัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)
 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น (Live JE)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน)

วัคซีนเสริม

 • ตับอักเสบเอ (HAV) เข็มที่ 2

4-6 ปี

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTwP)
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV)

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP, Tdap)
 • โปลิโอชนิดฉีด (IPV)
 • อีสุกอีใส (VZV) หรือวัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส (MMRV)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ฉีดทุกปี ปีละครั้ง)

11-12 ปี

วัคซีนจำเป็น

 • ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน

วัคซีนเสริม

 • ไข้เลือดออก (DEN) 3 เข็ม ห่าง 6 และ 12 เดือน (ถ้าเคยติดเชื้อมาก่อน)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ฉีดทุกปี ปีละครั้ง)

สรุปจำนวนครั้งในการฉีดวัคซีน

วัคซีนจำเป็น

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์-ตับอักเสบบี (DTwP-HB) : 5 ครั้ง
 • โปลิโอชนิดกิน (OPV) : 5 ครั้ง
 • หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) : 2 ครั้ง
 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น (Live JE) : 2 ครั้ง
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) : 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ในช่วงอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี จากนั้นฉีดปีละเข็ม
 • ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) : 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน

วัคซีนเสริม

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTaP, Tdap) : 5 ครั้ง หลังอายุ 11-12 ปี ฉีดซ้ำทุก 10 ปี
 • โปลิโอชนิดฉีด (IPV) : 5 ครั้ง แต่ถ้าให้ฉีดแทยกินมาตลอด อาจให้เพียง 4 ครั้ง
 • ฮิบ (HIB) : เป็นวัคซีนแบบกิน 4 ครั้ง
 • ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อตาย (Inactivated JE) : 3 ครั้ง 2 เข็มแรกห่างกัน 4 สัปดาห์ ส่วนเข็มที่ 3 ห่าง 1 ปี
 • ตับอักเสบเอ (HAV) ชนิดเชื้อไม่มีชีวิต : 2 ครั้ง
 • อีสุกอีใส (VZV) หรือวัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส (MMRV) : 2 ครั้ง
 • นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) : 4 ครั้ง
 • โรต้า (Rota) : 3 ครั้ง
 • ไข้เลือดออก (DEN) : 3 ครั้ง ห่าง 6 และ 12 เดือน (ถ้าเคยติดเชื้อมาก่อน)

ข้อมูลอ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

 • Blog :
 • Social Media :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวเป็นแม่ เตรียมตัวเป็นแม่
26 พฤศจิกายน 2561
เตรียมตัวเป็นแม่ เตรียมตัวเป็นแม่
23 มกราคม 2562
Update
ข่าว ข่าว
ผ้าอ้อมถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ สำหรับเด็ก และเด็กๆ นั้นได้สัมผัสกับผ้าอ้อมแทบจะตลอดเวลา ซึ่งที่ฝรั่งเศสอาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้เพราะได้มีการตรวจพบสารพิษหลายชนิดในผ้าอ้อมเด็กค่ะ สำนักงานสิ่งแวดล้อมฝรั่งเศส แอนเซส (ANSES) กล่าวว่าได้มีการตรวจพบสารเคมีในผ้าอ้อมเด็กหลายชนิด เช่น บูทิลเฟนีล เมทิลโพรพิโอแนล ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สารไดออกซิน รวมไปถึงสารเคมีกำจัดวัชพืชอย่าง “ไกลโฟเซท” แต่อย่างไรก็ตามทาง แอกเนส บูซิน รัฐมนตรีสาธารณสุขฝรั่งเศส ได้ออกมาย้ำกับพ่อแม่ว่ายังไม่พบความเสี่ยงทันทีต่อสุขภาพของเด็กๆ พ่อแม่สามารถให้ลูกใช้ผ้าอ้อมได้ตามปกติ โดยรัฐบาลได้สั่งให้ผู้ผลิตเรียกเก็บสินค้าที่ตรวจพบว่ามีสารเหล่านี้ภายใน 15 วัน อ้างอิงจาก newtv.co.th/
24 มกราคม 2562