fbpx

จมน้ำ

เลือกหมวดหมู่


ข้อมูลทางแพทย์ ข้อมูลทางแพทย์

Car Seat อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยขณะนั่งรถของเด็ก ร่างกายของเด็กมีขนาดเล็กไม่เหมือนกับของผู้ใหญ่ เข็มขัดนิรภัยที่มากับรถยนต์จึงไม่เพียงพอต่อยึดเหนี่ยวปกป้องร่างกาย (more…)

ข่าว ข่าว
ช่วงปิดเทอมเป็นช่วงที่เด็กๆ มักพากันออกไปเที่ยวเล่น ซึ่งถ้าหากไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ โดยเฉพาะจากการจมน้ำค่ะ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ในช่วงปิดเทอมจะพบสาเหตุการตายจากค่าเฉลี่ยทั้งปี สูงสุดร้อยละ 56 เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำใกล้แหล่งชุมชน ร้อยละ 25 เสียชีวิตจากภัยทางถนน ร้อยละ 8 เสียชีวิตจากการตกที่สูง ของแข็งชนกระแทก เช่น ตกระเบียงที่พัก ตกบันได ชิงช้า เสาฟุตบอล ร้อยละ 7 เสียชีวิตจากความรุนแรง ร้อยละ 3 เสียชีวิตจากไฟฟ้า ซึ่งเด็กวัยเรียนมักเล่นห่างไกลพ่อแม่ จึงต้องมีทักษะในการอยู่รอดปลอดภัยด้วยตนเอง 10 ทักษะตามช่วงอายุ ประกอบด้วย อายุ 4-6 ปี ต้องมีทักษะการพูดคุยกับคนแปลกหน้า การปฏิเสธความใกล้ชิดและการสัมผัสไม่เหมาะสม และทักษะความปลอดภัยในบ้าน ของมีคม ของร้อน ไฟฟ้า สารพิษ ที่สูง ที่ลื่น ช่องรู เส้นสาย และสัตว์เลี้ยง อายุ 6-7 ปี ต้องมีทักษะความปลอดภัยทางน้ำ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในชุมชน / ทักษะการเดินถนนโดยลำพัง การขี่จักรยานอย่างปลอดภัย และการโดยสารรถยนต์ รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย / ทักษะการเล่นของเล่น สนามเด็กเล่น กีฬาอย่างปลอดภัย / ทักษะการใช้ไอทีอย่างปลอดภัย ให้ใช้อย่างถูกวิธี ป้องกันสื่ออันตรายและการถูกรังแก / ทักษะการปฐมพยาบาล ทำแผล ตามหน่วยฉุกเฉินและร่วมฝึกซ้อมภัยพิบัติ ชุมชน อายุ 9-10 ปี ต้องมีทักษะการกู้ชีพเบื้องต้น…
17 ตุลาคม 2561

ข้อมูลทางแพทย์ ข้อมูลทางแพทย์
ข้อมูลทางแพทย์ ข้อมูลทางแพทย์
29 สิงหาคม 2560
สายด่วนที่คุณแม่ควรจดเบอร์ไว้
ชีวิตครอบครัว