fbpx

โรคไข้เลือดออก

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้ว แต่โรคไข้เลือดออกก็ยังคงเป็นสิ่งพ่อแม่ควรระมัดระวังค่ะ เพราะบางพื้นที่อาจมีฝนตกและเกิดน้ำท่วมขังจนกลายเป็นแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลายได้ สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยตั้งแต่ 1 ม.ค. - 25 มี.ค. 62 พบผู้ป่วยแล้ว 12,545 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม 5-14 ปี รองลงมาคืออายุ 15-34 ปี และมีผู้เสียชีวิต 14 ราย เป็นเด็กกลุ่มอายุ 5-14 ปี 5 ราย โดยพบในภาคใต้เยอะสุด รองมาคือภาคกลาง หากพบว่าลูกหรือคนใกล้ตัวมีไข้สูงลอยติดต่อกันมากกว่า 2 วัน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตัว หน้าแดง ปวดกระบอกตา ตาแดง มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง ที่แขนขา ข้อพับ มีเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา และไม่ควรซื้อยาชุดรับประทานเอง กรมควบคุมโรค แนะนำวิธีการป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายโดยขอให้สำรวจลูกน้ำยุงลายตามแจกันต้นไม้ ถาดรองน้ำตามต้นไม้ หรือแหล่งน้ำขังที่ใสสะอาด หากพบลูกน้ำ ยุงลายให้คว่ำหรือทำลายแหล่งนั้นทันที และหมั่นเปลี่ยนน้ำเป็นประจำ ซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยป้องกัน 3 โรคที่เกิดจากยุงลายได้คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและไขปวดข้อยุงลาย อ้างอิงจาก กรมควบคุมโรค