fbpx

ยุงลาย

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

ยุงลายเป็นพาหะนำโรคที่มักมาพร้อมกับหน้าฝน เนื่องจากมีแหล่งน้ำขังที่เพาะพันธุ์ได้ง่าย โดยในปีนี้มีผู้ป่วยจากยุงลายแล้วมากกว่า 38,000 คน เพื่อเป็นการป้องกันจึงเสนอมาตรการ 3 เก็บ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ ไข้เลือดออก ไวรัสซิก้าและไข้ปวดข้อยุงลาย การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายเพิ่มมากขึ้น จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคติดต่อที่นำโดยยุงลายของประเทศไทย ในปี 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 37,793 ราย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 201 ราย และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 79 ราย ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำให้ทุกคนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับเป็นที่เกาะพักของยุง คว่ำภาชนะใส่น้ำและเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ เก็บขยะหรือเศษภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยป้องกันได้ถึง 3 โรค คือ ไข้เลือดออก ไวรัสซิก้าและไข้ปวดข้อยุงลาย ถ้าใครมีไข้ ปวกหัว ปวดตามร่างกาย พบจ้ำเลือดหรือผื่นแดง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที อ้างอิงจาก กรมอนามัย