fbpx

วันหยุดปี 64 ลายังไงให้อยู่กับครอบครัวได้ยาวๆ

Writer : Jicko
: 23 กุมภาพันธ์ 2564

เริ่มต้นปี 64 แบบนี้ หลายครอบครัวก็เริ่มที่จะมองหาวันหยุดเพื่อวางแพลนเที่ยวกันแล้ว ซึ่งแต่ละเดือนก็มีวันหยุดที่แตกต่างกันไป คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่วางแผนดีๆ บอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องลาหลายวันเลยค่ะ

วันนี้ Parents One จึงมาบอกวันหยุดให้หลายๆ คนครอบได้วางแพลนเผื่อไปเที่ยวกัน รู้ก่อนวางแผนก่อน จะมีวันไหนบ้าง และควรลาเพิ่มวันไหนไปดูกันเลยค่ะ

เดือนเมษายน

 • 6 เมษายน 2564 : วันจักรี
 • 12 เมษายน 2564 : วันหยุดพิเศษ
 • 13-15 เมษายน 2564 : วันสงกรานต์

** แนะนำวันลาเพิ่ม : วันที่ 5 , 16

เดือนพฤษภาคม

 • 1 พฤษภาคม 2564 : วันแรงงาน
 • 3 พฤษภาคม 2564 : วันชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
 • 4 พฤษภาคม 2564 : วันฉัตรมงคล
 • 26 พฤษภาคม 2564 : วันวิสาขบูชา

** แนะนำวันลาเพิ่ม : 24 , 25 , 27 , 28

เดือนมิถุนายน

 • 3 มิถุนายน 2564 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

** แนะนำวันลาเพิ่ม : 4

เดือนกรกฎาคม

 • 24 กรกฎาคม 2564 : อาสาฬหบูชา
 • 26 กรกฎาคม 2564 : ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • 27 กรกฎาคม 2564 : หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
 • 28 กรกฎาคม 2564 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

** แนะนำวันลาเพิ่ม : 29 , 30

เดือนสิงหาคม

 • 12 สิงหาคม 2564 : วันแม่แห่งชาติ

** แนะนำวันลาเพิ่ม : 13

เดือนตุลาคม

 • 13 ตุลาคม 2564 : วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9
 • 22 ตุลาคม 2564 : ชดเชยวันปิยมหาราช
 • 23 ตุลาคม 2564 : วันปิยมหาราช

** แนะนำวันลาเพิ่ม : 11 , 12 , 14 , 15

เดือนธันวาคม

 • 5 ธันวาคม 2564 : วันพ่อแแห่งชาติ
 • 6 ธันวาคม 2564 : ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • 10 ธันวาคม 2564 : วันรัฐธรรมนูญ
 • 31 ธันวาคม 2564 : วันสิ้นปี

** แนะนำวันลาเพิ่ม : 7 , 8 , 9

อ้างอิงจาก : thebangkokinsight

Writer Profile : Jicko

 • Social Media :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เด็กต้องใช้ชีวิตในบ้านเพื่อปรับตัวเรียนผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้มีโอกาสใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น ปัญหาสำคัญในการใช้สื่อดิจิทัลของเด็ก คือ ใช้สื่ออย่างไม่รู้เท่าทัน ขาดการยับยั้งชั่งใจ เสี่ยงต่อการได้รับกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ เข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดผลเสียทั้งสุขภาพกายและจิตใจ ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ในระยะยาว จากการสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ในเรื่องของการใช้สื่อดิจิทัลของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต เดือนมกราคม 2564 พบว่า  ในกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 อายุ 13-19 ปี รวม 542 คน มีการเปิดรับสื่อมากถึงวันละ 6-8 ชั่วโมง โดยเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 61% ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าสื่อสังคมออนไลน์ เล่นเกม และติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 39% ส่วนในกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อายุ 6-12 ปี รวม 403 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่เริ่มอนุญาตให้เด็กใช้สื่อตั้งแต่อายุเพียง 2-3 ปี เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ มีการเริ่มต้นใช้สื่อที่อายุน้อยลง อีกทั้งยังพบว่าผู้ปกครองอนุญาตให้ลูกใช้สื่อออนไลน์วันละ 1-3 ชั่วโมง สูงถึง 77.67% รองลงมา คือ 4-6 ชั่วโมง 16.13% และ 7 ชั่วโมงขึ้นไป 11.91% โดยพบว่า ยิ่งเด็กและเยาวชนยิ่งโตมากขึ้น หรืออยู่ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ก็จะใช้สื่อออนไลน์นานขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ เด็กยังขาดประสบการณ์ และอยู่ในวัยที่ใจร้อน อีกทั้งยังขาดสื่อคุณภาพดี ที่สำคัญคือพ่อแม่และโรงเรียน ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแล ส่งผลกระทบในทางลบที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น…
14 พฤษภาคม 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

eşya depolama istanbul eşya depolama