fbpx

9 พื้นฐานสร้างลูกให้เก่งและดีด้วย EF

Writer : parentsone
: 4 กันยายน 2561

เมื่อก่อนนี้เราอาจจะคุ้นเคยกับการพัฒนาลูกให้มี IQ ดี EQ เด่น เล่นให้สร้างสรรค์ด้วย CQ หรือพัฒนาด้วยตัว Q (Quotient) ในด้านอื่นๆ แต่ในปัจจุบันได้มีการพูดถึงกระบวนการพัฒนาสมองของลูกน้อยด้วย EF กันมากขึ้น แล้ว EF ที่ว่านี้คืออะไรกันนะ ?  วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับทักษะ EF ทั้ง 9 ด้านให้มากขึ้นกันค่ะ

EF คืออะไร? 

Executive Functions (EF) คือ กระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้า ซึ่งมีความสำคัญในการควบคุมอารมณ์ ความคิด การวางแผนและการแก้ไขปัญหา ซึ่งลูกจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ จากความจำมาสู่การกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น

ช่วงวัยที่เหมาะสมจะพัฒนา EF คือ ช่วง 3 – 6 ปี เพราะหากเป็นช่วงวัยเรียน วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ก็พัฒนาได้ แต่จะได้ไม่มากเท่ากับเด็กปฐมวัย

 

Executive Functions (EF)
ประกอบด้วย 9 ทักษะ ได้แก่

 

1. ทักษะความจำที่นำมาใช้งาน (Working Memory)

กิจกรรมที่ควรส่งเสริม ได้แก่ :

 • การให้ลูกดื่มนมแม่ในช่วง 6 เดือน
 • ให้ลูกทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ
 • แสดงความรักด้วยการกอด หอม พูดคุยกับลูกบ่อยๆ เพื่อให้ลูกรู้สึกอบอุ่น
 • เล่านิทาน อ่านหนังสือกับลูก
 • ให้ลูกเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อให้จดจำได้ดีขึ้น

 

2. ทักษะการยั้งคิด (Inhibitory Control)

คือ การควบคุมอารมณ์ตนเอง รู้ว่าสิ่งใดควรทำ – ไม่ควรทำ เช่น ไม่นำของเพื่อนมาเป็นของตนเอง เป็นต้น

กิจกรรมที่ควรส่งเสริม ได้แก่ :

 • ของเล่นเสริมพัฒนาการที่ต้องใช้สมาธิ ใช้สมองในการวางแผน และคิดแก้ไขปัญหา
 • ส่งเสริมด้านดนตรี
 • พูดคุยกับลูกบ่อยๆ หากลูกมีความกังวลใจ ให้ลูกเล่าออกมาอย่าเก็บไว้ เพื่อช่วยระบายความรู้สึก
 • สอนให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง เช่น เวลารู้สึกโมโห ให้นับตัวเลข 1-10 หรือหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ จนรู้สึกดีขึ้น ไม่หงุดหงิดโวยวาย หรือไปทำร้ายคนอื่น

 

3. ทักษะการยืดหยุ่นความคิด (Shift Cognitive Flexibility)

คือ ทักษะที่ช่วยให้ลูกรู้จักปรับตัว ยืดหยุ่น และรู้จักแก้ไขปัญหาได้ตามแต่ละสถานการณ์

กิจกรรมที่ควรส่งเสริม ได้แก่ :

 • กิจกรรมด้านศิลปะ เช่น การวาดรูป ระบายสี การปั้น การพับ ตัด ปะ
 • ฝึกให้ลูกทำของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
 • การต่อบล็อกเป็นรูปทรงต่าง ๆ

 

4. ทักษะการใส่ใจจดจ่อ (Focus)

เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการที่ลูกมีสมาธิ ไม่วอกแวก จะช่วยให้ลูกเรียนรู้ได้ดี

กิจกรรมที่ควรส่งเสริม ได้แก่ :

 • การอ่านหนังสือ
 • การฟังเพลง วาดรูป ระบายสี
 • การเรียนรู้ผ่านการเล่น
 • การต่อจิ๊กซอว์ / ต่อบล็อกรูปทรงต่างๆ
 • การสวดมนต์ ไหว้พระก่อนนอน

 

5.การควบคุมอารมณ์ (Emotion Control)

ช่วยให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี ไม่โมโห หงุดหงิดง่าย

กิจกรรมที่ควรส่งเสริม ได้แก่ :

 • การอ่านนิทานที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่ดี
 • ให้ลูกได้เล่นร่วมกับผู้อื่น เพื่อรู้จักการแบ่งปัน อดทนรอคอย ไม่แซงคิว
 • ให้ลูกช่วยงานบ้าน และช่วยเลือกเสื้อผ้าที่ไม่ใช้บริจาคสิ่งของไปให้เด็กคนอื่นๆ ที่ขาดแคลน

 

6. การวางแผนและการจัดการ (Planning and Organizing)

เป็นการฝึกให้ลูกรู้จักตั้งเป้าหมายและคิดวางแผนด้วยตนเอง

กิจกรรมที่ควรส่งเสริม ได้แก่ :

 • สอนให้ลูกเรียนรู้เรื่องเวลา
 • สอนให้ลูกรู้จักตั้งเป้าหมายง่าย ๆ เช่น เก็บออมเงินเพื่อซื้อของที่อยากได้ด้วยตนเอง
 • ให้ลูกรับผิดชอบงานในบ้าน โดยให้เขาเลือกเองก็ได้ ลูกจะได้ทำอย่างมีความสุข

 

7. การประเมินตนเอง (Self-Monitoring)

สอนให้ลูกรู้จักประเมินตนเอง และแก้ไขปรับปรุง ข้อนี้จะสอนต่อจากเรื่องการวางแผนก็ได้ โดยทำเป็นตารางงานบ้านให้ลูกไว้ งานชิ้นไหนที่ทำแล้วก็ให้ใส่เครื่องหมายถูก ถ้างานชิ้นไหนยังไม่ได้ทำ ก็ลองถามเขาว่างานชิ้นนี้เขายังไม่ทำเพราะเหตุใด เช่น เป้าหมายนั้นยากไป จะได้ช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้น

 

8. การริเริ่มและลงมือทำ (Initiating)

เป็นการฝึกให้ลูกกล้าคิด กล้าทำอะไรใหม่ๆ

กิจกรรมที่ควรส่งเสริม ได้แก่ :

 • เปิดโอกาสให้ลูกแสดงความคิดเห็น และเลือกทำในสิ่งที่ตนเองสนใจ
 • เมื่อลูกวาดรูประบายสี ลองให้เขาเล่าผลงานของเขาว่าสิ่งๆ นั้นคืออะไร เขาจะเล่าด้วยความภูมิใจ
 • พาลูกไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆ บ้าง เพื่อให้มีสังคม และได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง

 

9. มีความเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)

ช่วยให้ลูกไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคง่ายๆ จะตั้งใจทำจนกว่าจะสำเร็จ

กิจกรรมที่ควรส่งเสริม ได้แก่ :

 • กิจกรรมด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ
 • การต่อจิ๊กซอว์ ต่อบล็อก ของเล่นไม้ เกมตึกถล่ม
 • หมากฮอส หมากรุก

 

กิจกรรมเหล่านี้เราค่อยๆ เล่นกันไป สอนกันไป  เน้นให้ลูกเรียนรู้อย่างมีความสุข ไม่กดดันจนลูกมีความเครียด และให้คำชมเป็นกำลังใจ ลูกก็จะกล้าคิด กล้าทำ และนำ EF ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ

 

 

 

 

 

 

Writer Profile : parentsone

 • Social Media :

 • Official Sponsors :
 • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องเด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
26 กันยายน 2561
กำลังใจที่ไม่เคยสังเกต
ชีวิตครอบครัว
7 เคล็ดลับ ฝึกลูกช่วยงานบ้าน
กิจกรรมของครอบครัว
anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

eşya depolama istanbul eşya depolama