fbpx

9 โรงเรียนชายล้วนที่น่าสนใจในประเทศไทย

Writer : nunzmoko
: 2 กันยายน 2561

คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาโรงเรียนให้ลูก โดยเฉพาะถ้าต้องการให้อยู่แบบชายล้วนแล้วด้วย ต้องไม่พลาดบทความนี้ กับ 9 โรงเรียนชายล้วนในประเทศไทยที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เข้มข้น มีหลายหลายโปรแกรมให้เลือก เป็นโรงเรียนที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญต่างๆ เรียนอยู่ในโรงเรียนทั้ง 9 แห่งนี้ด้วยจะมีโรงเรียนไหนมาแนะนำบ้างไปดูกันเลยค่ะ

1. โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เป็นโรงเรียนชาย อันดับ 3 ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1885 ปัจจุบันอายุครบ 133 ปี และเป็นโรงเรียนโรมันคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทย มีศิษย์เก่าที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแขนงต่างๆ ทั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รวมถึงนักธุรกิจ ผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนในเครือจตุรมิตรอีกด้วย

วิสัยทัศน์ : มาตรฐานสากล ตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต นักเรียนมีคุณธรรม เป็นผู้นำที่ดีสู่สังคม และมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีแผนการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ

ที่ตั้ง : 26 เจริญกรุง 40 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(ใกล้ BTS สถานีสะพานตากสิน)

เบอร์โทร :  02-630-7111
ข้อมูลเพิ่มเติม : Assumption College

2. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทยและเป็นโรงเรียนโปรแตสแตนท์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ตั้งบนเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ได้รับกาสถาปนาขึ้นโดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2395 ปัจจุบันอายุครบ 165 ปี มีศิษย์เก่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคน ทั้งองคมนตรี นายกรัฐมนตรีไทย รัฐมนตรีหลายกระทรวง นักร้อง นักแสดง ผู้จัดรายการ อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนในเครือจตุรมิตรอีกด้วย

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นสุภาพบุรุษ รักความเป็นไทย มีศักยภาพเป็นพลโลก พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรปกติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียนมีภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกลาง

ที่ตั้ง : 35 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10150
(ใกล้ BTS สถานีสุรศักดิ์)

เบอร์โทร : 02-637-1852
ข้อมูลเพิ่มเติม : Bangkok Christian College

3. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนชายล้วนในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ซึ่งเป็นคณะนักบวชคาทอลิก ตั้งอยู่บนถนนสามเสน โรงเรียนเซนต์คาเบรียลเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศ เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และคุณภาพของนักเรียนและศิษย์เก่าที่จบไป  ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์คาเบรียลมีอายุได้ 98 ปี เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในย่านดุสิต

วิสัยทัศน์ : จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม ความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงส่ง อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต, มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความอุตสาหวิริยะเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT)

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน มีภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีนกลาง

ที่ตั้ง : 565 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
(ใกล้สวนอัมพรและสวนสัตว์ดุสิต)

เบอร์โทร : 02-243-0065
ข้อมูลเพิ่มเติม : Saint Gabriel’s College

4. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เดิมชื่อว่าโรงเรียน “ดอนบอสโกวิทยา” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “เซนต์ดอมินิก” ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือซาเลเซียนที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก โรงเรียนเซนต์ดอนินิก มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีตามแบบนักบุญดอมินิก ซาวีโอ เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกชายล้วน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 7 ในสังกัดคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนเซนต์ดอมินิกมุ่งพัฒนาผู้เรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม เด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้หลักสูตรโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พุทธศักราช 2553 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน โดยกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ที่ตั้ง : 1526 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(ใกล้ MRT สถานีเพชรบุรี)

เบอร์โทร : 02-652-7477
ข้อมูลเพิ่มเติม : Saint Dominic School

5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นโรงเรียนชายล้วนในระดับชั้นมัธยมศึกษา อยู่บนเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 7 หลัง ห้องเรียนทั้งหมด 78 ห้องสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2425 ปัจจุบันมีอายุ 135 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็น 1 ในกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรสามัคคี สุภาพบุรุษสวนกุหลาบฯ สอนให้เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูต่อพ่อแม่ ดูแลน้องและสนองคุณแผ่นดิน

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในเวทีโลก สร้างสุภาพบุรุษสวนกุหลาบที่มีความสุข บนพื้นฐานคุณธรรม และวิถีความเป็นไทย

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสอนในหลักสูตรปกติ หลักสูตรพิเศษความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)

ที่ตั้ง : 88 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
(ใกล้กับสะพานพระปกเกล้า)

เบอร์โทร : 02-221-6701
ข้อมูลเพิ่มเติม : Suankularb Wittayalai School

6. โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลชายล้วนที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ก่อตั้งขึ้นใน 15 มีนาคม พ.ศ. 2428 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินทร์มีอายุ 132 ปี เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเข้ารับการศึกษา คือรัชกาลที่ 8 นอกจากนี้ยังมีนักเรียนเก่าที่ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองมากมาย เช่น นายกรัฐมนตรีไทย รวมถึงนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นสุภาพบุรุษ มีทักษะในการดำรงชีวิต มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและศักยภาพเป็นพลโลก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีห้องเรียนตามหลักสูตรห้องปกติ, ห้อง Mini English Program (MEP), ห้อง English Program (EP) ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ศิลป์-คณิตศาสตร์, ศิลป์-ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะมี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

ที่ตั้ง : 1466 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
(อยู่ในย่านยศเส ใกล้กับโรงพยาบาลหัวเฉียว)

เบอร์โทร : 02-621-5801
ข้อมูลเพิ่มเติม : Debsirin School

7. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงเรียนแก่กุลบุตรชาวไทยแทนการสร้างพระอารามซึ่งมีอยู่มากแล้วนั้น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้มีพระบรมราชโองการให้รวมโรงเรียนมหาดเล็กหลวง กรุงเทพฯ และโรงเรียนราชวิทยาลัยเข้าด้วยกัน โดยให้นักเรียนย้ายมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพ พร้อมทั้งได้พระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า “วชิราวุธวิทยาลัย” เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนสืบต่อไป

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนชายชั้นนำ ที่เน้นการสร้างนักเรียนให้เป็นพลเมืองดี เป็นผู้ดี มีความกตัญญู รู้จักเสียสละ มีความสามารถรอบด้านตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลเมืองระดับโลก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา

  • ภาควิสาขะ : รักบี้ฟุตบอล สควอช ไฟฟ์
  • ภาคปวารณา : บาสเกตบอล ฟุตบอล ว่ายน้ำ
  • ภาคมาฆะ : เทนนิส กรีฑา แบดมินตัน ระเบียบแถว

ที่ตั้ง : 197 ถ.ราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
(ใกล้พระราชวังดุสิต สวนจิตลดา)

เบอร์โทร : 02-669-4526
ข้อมูลเพิ่มเติม : Vajiravudh School

8. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นโรงเรียนแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ราษฎรสร้างขึ้นแล้วยกให้กระทรวงธรรมการ มีพระราชหัตถเลขาชมเชยให้การสร้างโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเป็นแบบอย่างของการบำเพ็ญกุศลที่ต้องด้วยพระราชนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำพิธีเปิดเป็นโรงเรียนแรกในรัชกาล เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 โดยใช้ชื่อพระราชทานจากพระองค์ ว่า โรงเรียนมัธยมพิเศษสุทธิวราราม ปัจจุบันโรงเรียนวัดสุทธิวรารามมีอายุ 107 ปี เป็นโรงเรียนชายและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทยและเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดทำการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6

ที่ตั้ง : 252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(ใกล้ BTS สถานีสะพานตากสิน)

เบอร์โทร : 02-211-4192
ข้อมูลเพิ่มเติม : Watsuthiwararam School

9. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษา ในย่านเยาวราชที่มีประวัติความเป็นมายาวนานแห่งหนึ่งในประเทศไทย เดิมชื่อโรงเรียนมัธยมวัดสามจีนใต้ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 ปัจจุบันโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยมีอายุ 120 ปี เป็นโรงเรียนผู้นำด้านภาษาจีนแห่งแรกของประเทศไทย โดยในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ คู่ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดทำการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6

ที่ตั้ง : 661 ถ.จริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
(ติดกับวัดไตรมิตรวิทยาราม)

เบอร์โทร : 02-623-0904
ข้อมูลเพิ่มเติม : Traimitwitthayalai School

ที่มา – campus.campus-star.com

Writer Profile : nunzmoko

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลทางเลือกที่โดนใจคุณแม่
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2562
วิธีรับมือเมื่อลูกถูกเพื่อนแกล้ง
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
เทคนิคฝึกลูกรักก่อนไปโรงเรียนวันแรก
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
ประโยชน์ของกีฬาสีโรงเรียน
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
Update
ไลฟ์สไตล์ ไลฟ์สไตล์
เคยกลับบ้านมาแล้วกรี๊ดลั่นบ้านเพราะเจ้าตัวแสบไปวิ่งเล่นเลอะเทอะกันไหมคะ ? หรือแต่งตัวลูกอย่างดีไปทานข้าวนอกบ้าน แต่คุณลูกก็ทำซอสหกใส่ ไอติมหล่นไปเป็นก้อน เละทั้งตัว วันนี้ ParentsOne มีเสื้อเด็กที่เจ๋งมากๆ จาก GQ : the good day lab™ มาลองรีวิวให้ได้ชมกันค่ะ 🛒 ช้อปเลยที่ -> https://gqsize.link/bZT7Sx แกะกล่อง GQ : the good day lab™ เสื้อเด็ก ฟีเจอร์เพียบ คุณภาพ GQ ขึ้นชื่อว่า GQ ก็มั่นใจได้เรื่องคุณภาพค่ะ ผ้านุ่ม เบาบาง เหมาะกับอากาศเมืองไทย ใส่วิ่งสบายๆ ที่แปลกตาคือเป็นเสื้อที่ไม่มีป้ายแท็กค่ะ ทั้งด้านหลังคอเสื้อ หรือข้างใน ไม่ต้องห่วงว่าจะเคืองหรือคันเลย กระดุมแข็งแรงเอามากๆ ใช้แรงผู้ใหญ่ดึงแรงๆ ก็ไม่มีปัญหาเลย ไฮไลท์สำคัญที่คุณแม่แทบกรี๊ด คือเป็นไม่เปื้อนค่าาาา เทน้ำ เทนมใส่เสื้อ ไม่เปียกเลย สะบัดสองที หายปกติ ซึ่งถ้าใครเคยเห็นโฆษณา GQ ที่เสื้อเชิ้ตขาวไปทำงานคุณพ่อ โดนกาแฟหกใส่ แต่ผ้าไม่เปื้อนเลย เทคโนโลยีผ้าสะท้อนน้ำ ตอนนี้มาอยู่ในเสื้อเด็กแล้ววววว ทีมงานทดสอบเทน้ำสีผสมอาหาร นม หรือแม้แต่ซอสมะเขือเทศลงบนเสื้อ ก็ไม่เปื้อนค่ะ ไม่น่าเชื่อมากๆ ข้อดีที่สุดของผ้าแบบนี้ คือทำให้ชีวิตคุณแม่สบายขึ้นมาก พาลูกไปเที่ยว วิ่งเล่นสนามหญ้า พาไปทานก๋วยเตี๋ยว หรือให้ทานอะไร ก็ไม่ต้องกลัวเสื้อสวยๆ เลอะ แถมประหยัดเวลาซักผ้าด้วย ไม่ต้องมาคอยแช่ผ้าให้คราบมันออกแบบสมัยก่อน สำหรับเสื้อเด็ก the good day lab™…
8 ธันวาคม 2566

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save