fbpx

9 โรงเรียนชายล้วนที่น่าสนใจในประเทศไทย

Writer : nunzmoko
: 2 กันยายน 2561

คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาโรงเรียนให้ลูก โดยเฉพาะถ้าต้องการให้อยู่แบบชายล้วนแล้วด้วย ต้องไม่พลาดบทความนี้ กับ 9 โรงเรียนชายล้วนในประเทศไทยที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เข้มข้น มีหลายหลายโปรแกรมให้เลือก เป็นโรงเรียนที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญต่างๆ เรียนอยู่ในโรงเรียนทั้ง 9 แห่งนี้ด้วยจะมีโรงเรียนไหนมาแนะนำบ้างไปดูกันเลยค่ะ

1. โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เป็นโรงเรียนชาย อันดับ 3 ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1885 ปัจจุบันอายุครบ 133 ปี และเป็นโรงเรียนโรมันคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทย มีศิษย์เก่าที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแขนงต่างๆ ทั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รวมถึงนักธุรกิจ ผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนในเครือจตุรมิตรอีกด้วย

วิสัยทัศน์ : มาตรฐานสากล ตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต นักเรียนมีคุณธรรม เป็นผู้นำที่ดีสู่สังคม และมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีแผนการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ

ที่ตั้ง : 26 เจริญกรุง 40 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(ใกล้ BTS สถานีสะพานตากสิน)

เบอร์โทร :  02-630-7111
ข้อมูลเพิ่มเติม : Assumption College

2. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทยและเป็นโรงเรียนโปรแตสแตนท์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ตั้งบนเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ได้รับกาสถาปนาขึ้นโดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2395 ปัจจุบันอายุครบ 165 ปี มีศิษย์เก่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคน ทั้งองคมนตรี นายกรัฐมนตรีไทย รัฐมนตรีหลายกระทรวง นักร้อง นักแสดง ผู้จัดรายการ อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนในเครือจตุรมิตรอีกด้วย

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นสุภาพบุรุษ รักความเป็นไทย มีศักยภาพเป็นพลโลก พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรปกติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียนมีภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกลาง

ที่ตั้ง : 35 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10150
(ใกล้ BTS สถานีสุรศักดิ์)

เบอร์โทร : 02-637-1852
ข้อมูลเพิ่มเติม : Bangkok Christian College

3. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนชายล้วนในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ซึ่งเป็นคณะนักบวชคาทอลิก ตั้งอยู่บนถนนสามเสน โรงเรียนเซนต์คาเบรียลเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศ เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และคุณภาพของนักเรียนและศิษย์เก่าที่จบไป  ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์คาเบรียลมีอายุได้ 98 ปี เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในย่านดุสิต

วิสัยทัศน์ : จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม ความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงส่ง อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต, มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความอุตสาหวิริยะเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT)

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน มีภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีนกลาง

ที่ตั้ง : 565 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
(ใกล้สวนอัมพรและสวนสัตว์ดุสิต)

เบอร์โทร : 02-243-0065
ข้อมูลเพิ่มเติม : Saint Gabriel’s College

4. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เดิมชื่อว่าโรงเรียน “ดอนบอสโกวิทยา” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “เซนต์ดอมินิก” ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือซาเลเซียนที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก โรงเรียนเซนต์ดอนินิก มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีตามแบบนักบุญดอมินิก ซาวีโอ เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกชายล้วน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 7 ในสังกัดคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนเซนต์ดอมินิกมุ่งพัฒนาผู้เรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม เด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้หลักสูตรโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พุทธศักราช 2553 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน โดยกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ที่ตั้ง : 1526 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(ใกล้ MRT สถานีเพชรบุรี)

เบอร์โทร : 02-652-7477
ข้อมูลเพิ่มเติม : Saint Dominic School

5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นโรงเรียนชายล้วนในระดับชั้นมัธยมศึกษา อยู่บนเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 7 หลัง ห้องเรียนทั้งหมด 78 ห้องสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2425 ปัจจุบันมีอายุ 135 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็น 1 ในกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรสามัคคี สุภาพบุรุษสวนกุหลาบฯ สอนให้เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูต่อพ่อแม่ ดูแลน้องและสนองคุณแผ่นดิน

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในเวทีโลก สร้างสุภาพบุรุษสวนกุหลาบที่มีความสุข บนพื้นฐานคุณธรรม และวิถีความเป็นไทย

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสอนในหลักสูตรปกติ หลักสูตรพิเศษความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)

ที่ตั้ง : 88 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
(ใกล้กับสะพานพระปกเกล้า)

เบอร์โทร : 02-221-6701
ข้อมูลเพิ่มเติม : Suankularb Wittayalai School

6. โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลชายล้วนที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ก่อตั้งขึ้นใน 15 มีนาคม พ.ศ. 2428 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินทร์มีอายุ 132 ปี เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเข้ารับการศึกษา คือรัชกาลที่ 8 นอกจากนี้ยังมีนักเรียนเก่าที่ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองมากมาย เช่น นายกรัฐมนตรีไทย รวมถึงนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นสุภาพบุรุษ มีทักษะในการดำรงชีวิต มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและศักยภาพเป็นพลโลก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีห้องเรียนตามหลักสูตรห้องปกติ, ห้อง Mini English Program (MEP), ห้อง English Program (EP) ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ศิลป์-คณิตศาสตร์, ศิลป์-ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะมี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

ที่ตั้ง : 1466 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
(อยู่ในย่านยศเส ใกล้กับโรงพยาบาลหัวเฉียว)

เบอร์โทร : 02-621-5801
ข้อมูลเพิ่มเติม : Debsirin School

7. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงเรียนแก่กุลบุตรชาวไทยแทนการสร้างพระอารามซึ่งมีอยู่มากแล้วนั้น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้มีพระบรมราชโองการให้รวมโรงเรียนมหาดเล็กหลวง กรุงเทพฯ และโรงเรียนราชวิทยาลัยเข้าด้วยกัน โดยให้นักเรียนย้ายมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพ พร้อมทั้งได้พระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า “วชิราวุธวิทยาลัย” เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนสืบต่อไป

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนชายชั้นนำ ที่เน้นการสร้างนักเรียนให้เป็นพลเมืองดี เป็นผู้ดี มีความกตัญญู รู้จักเสียสละ มีความสามารถรอบด้านตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลเมืองระดับโลก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา

  • ภาควิสาขะ : รักบี้ฟุตบอล สควอช ไฟฟ์
  • ภาคปวารณา : บาสเกตบอล ฟุตบอล ว่ายน้ำ
  • ภาคมาฆะ : เทนนิส กรีฑา แบดมินตัน ระเบียบแถว

ที่ตั้ง : 197 ถ.ราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
(ใกล้พระราชวังดุสิต สวนจิตลดา)

เบอร์โทร : 02-669-4526
ข้อมูลเพิ่มเติม : Vajiravudh School

8. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นโรงเรียนแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ราษฎรสร้างขึ้นแล้วยกให้กระทรวงธรรมการ มีพระราชหัตถเลขาชมเชยให้การสร้างโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเป็นแบบอย่างของการบำเพ็ญกุศลที่ต้องด้วยพระราชนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำพิธีเปิดเป็นโรงเรียนแรกในรัชกาล เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 โดยใช้ชื่อพระราชทานจากพระองค์ ว่า โรงเรียนมัธยมพิเศษสุทธิวราราม ปัจจุบันโรงเรียนวัดสุทธิวรารามมีอายุ 107 ปี เป็นโรงเรียนชายและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทยและเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดทำการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6

ที่ตั้ง : 252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(ใกล้ BTS สถานีสะพานตากสิน)

เบอร์โทร : 02-211-4192
ข้อมูลเพิ่มเติม : Watsuthiwararam School

9. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษา ในย่านเยาวราชที่มีประวัติความเป็นมายาวนานแห่งหนึ่งในประเทศไทย เดิมชื่อโรงเรียนมัธยมวัดสามจีนใต้ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 ปัจจุบันโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยมีอายุ 120 ปี เป็นโรงเรียนผู้นำด้านภาษาจีนแห่งแรกของประเทศไทย โดยในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ คู่ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดทำการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6

ที่ตั้ง : 661 ถ.จริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
(ติดกับวัดไตรมิตรวิทยาราม)

เบอร์โทร : 02-623-0904
ข้อมูลเพิ่มเติม : Traimitwitthayalai School

ที่มา – campus.campus-star.com

Writer Profile : nunzmoko

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลทางเลือกที่โดนใจคุณแม่
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
เด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อกังวลเมื่อลูกถนัดซ้าย
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
6 วิธีรับมือ เมื่อลูกถูกคุณครูรังแก
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
10 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติยอดฮิตในกรุงเทพ
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
10 โรงเรียนน่าสนใจ ประจำปี 2017
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
ทำอย่างไรเมื่อลูกแย่งของเล่นกัน
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
สายด่วนที่คุณแม่ควรจดเบอร์ไว้
ชีวิตครอบครัว
Update
ข่าว ข่าว
จากเหตุการน่าสลดที่ประเทศอินโดนีเซียที่ประสบแผ่นดินไหวที่เกาะชวาระดับ 5.6 แมกนิจูด ที่เมืองเชียนเจอร์ ชวาตะวันตกเมื่อวันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2565 ในขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียกำลังออกค้นหาผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติดังกล่าว แต่ด้วยเหตุดินถล่มและอาฟเตอร์ช็อคกว่าร้อยครั้ง ทำให้การค้นหาเป็นไปได้ยาก นับว่าเป็นปาฏิหาริย์เมื่อวันพุธที่ 23 พ.ย. ทีมกู้ภัยได้ช่วยเหลือเด็กชาย อัซกา เมาลานา มาลิค อายุ 5 ขวบ ออกจากซากปรักหักพังของอาคารหนึ่งในเมืองเซียนเจอร์ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดได้ โดยเด็กชายนั้นติดอยู่ในซากปรักหักพังนานกว่า 48 ชม. แต่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้เพราะที่นอนของเขาช่วยรับแรงกระแทกไว้ นับจนถึงตอนนี้ แผ่นดินไหวตั้งแต่วันจันทร์ยังคงสร้างความเสียหายมากมาย รวมถึงอาฟเตอร์ช็อคที่ตามมาอยู่เป็นระยะ ทำให้การค้นหาผู้รอดชีวิตและผู้สูญหายเป็นไปได้ยาก เพราะต้องเดินทางด้วยเท้าหรือรถจักรยานยนต์เท่านั้น ขอแสดงความเสียใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในอินโดนีเซียและส่งแรงใจให้กับทีมกู้ภัยด้วยค่ะ อ้างอิงจาก https://www.thairath.co.th/news/foreign/2562065
25 พฤศจิกายน 2565

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save