fbpx

โรงเรียนอนุบาลทางเลือกที่โดนใจคุณแม่

Writer : giftoun
: 7 กรกฏาคม 2560

ก้าวแรกของการศึกษาของลูกถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่คุณแม่ไม่อาจมองข้ามได้เลย จะให้ลูกเข้าเรียนที่โรงเรียนอะไรดี ถือว่าเป็นปัญหาที่คุณแม่คิดไม่ตกเลยก็ว่าได้ ถ้าเป็นโรงเรียนอนุบาลแนวใหม่ก็ถือว่าน่าสนใจมิใช่น้อย จึงขอนำเสนอโรงเรียนอนุบาลทางเลือกแนวใหม่มาให้คุณแม่เลือกพิจารณากันดูค่ะ

โรงเรียนรุ่งอรุณ

ที่มาภาพ – โรงเรียนรุ่งอรุณ

เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีแนวการศึกษาตามวิถีพุทธ ด้วยสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เป็นธรรมชาติ เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งอาคารและห้องเรียนที่โปร่งโล่งนั้นมีการจัดให้เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น มีบึงน้ำใหญ่อยู่กลางโรงเรียน สะพานไม้ทอดยาวเป็นทางเดินเลียบรอบบึง ห้อมล้อมด้วยสวนป่าที่เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีเสน่ห์อีกโรงเรียนนึงเลยทีเดียว

ที่มาภาพ – รักลูก

โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนนี้มียุทธศาสตร์สำคัญคือ “ก้าวพอดี” ซึ่งถือเป็นทางสายกลางในการพัฒนาเด็กอย่างพอเหมาะ สอดคล้องกับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข มีทั้งพื้นที่สีเขียวภายนอกห้องเรียนที่เด็ก ๆ จะได้สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการออกกำลังกาย เล่นกีฬาหลายชนิด รวมถึงเรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศ ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

ที่มาภาพ – โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

ที่มาภาพ – โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมการศึกษามากว่า 20 ปี มุ่งเน้นที่จะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการเรียนการสอน (Child Center) ได้รู้จักขวนขวายหาความรู้ มีทักษะความสามารถเฉพาะตัว ช่างคิด กล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดีและมีความสุขกับการเรียน โดยจะมีคุณครู เป็นผู้ช่วยกระตุ้น ส่งเสริม และที่สำคัญ เชื่อมโยงโครงงานที่เด็ก ๆ สนใจ ให้เข้ากับหลักสูตรกระทรวง เช่น มุมวิทยาศาสตร์ มุมนิทาน มุมบทบาทสมมติ ฯลฯ

ที่มาภาพ – โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

โรงเรียนปัญโญทัย

คุณแม่หลายคนอยากลองเห็นลูกเติบโตอย่างธรรมชาติ ค่อยเป็นค่อยไปตามวัยของเขา พร้อมทั้งพัฒนาทั้งกาย ใจ และปัญญา ที่นี่เด็กจะเรียนรู้โดยผ่านการทำงานพื้นฐานของชีวิตและงานศิลปะนานาชนิด  ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต ธรรมชาติ ฤดูกาล ประเพณี และวัฒนธรรม  พร้อม ๆ กับได้รับการปลูกฝังให้สำนึกในบุญคุณต่อสิ่งที่ได้รับทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์  มองเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง  ภายใต้การชี้นำอันอบอุ่นของครู เรียกได้ว่าเป็นการเรียนด้วยการเน้นปฏิบัติจริง ๆ

ที่มาภาพ – โรงเรียนปัญโญทัย

และนี่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลแนวใหม่ที่คุณแม่อาจจะสนใจ ที่เน้นไปทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามการเลือกโรงเรียนให้ลูกนั้นมีปัจจัยหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระยะทางจากบ้านมาโรงเรียน ค่าใช้จ่าย หรือเรื่องอื่น ๆ แนะนำว่าควรไปดูสถานที่เรียนจริง ๆ ยิ่งถ้าพาลูกมาวิ่งเล่นได้จะดีมากค่ะ

ที่มา

Writer Profile : giftoun


  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องเด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2561
สายด่วนที่คุณแม่ควรจดเบอร์ไว้
ชีวิตครอบครัว
ทำไมลูกชอบร้องไห้ก่อนไปโรงเรียน
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort