fbpx

NEWS: สิงคโปร์เตรียมยกเลิกการสอบประถม-มัธยม เน้นความสุขในการศึกษามากกว่า

Writer : Lalimay
: 2 ตุลาคม 2561

หลายๆ ประเทศอาจคิดว่าการสอบคือการวัดระดับการเรียนรู้ของเด็กๆ แต่ไม่ใช่กับประเทศสิงคโปร์ในตอนนี้ ที่กำลังจะมีนโยบายยกเลิกการสอบในหลายระดับชั้น เพราะเห็นถึงความสำคัญของความสุขในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขัน

Ong Ye Kung รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาของสิงคโปร์ กล่าวว่า เหตุผลที่ให้มีการยกเลิกการสอบเพราะต้องการปรับสมดุลระหว่าง “ความสุขในการเรียนรู้” กับ “การแข่งขันทางการศึกษา” และการที่จะผ่อนคลายการแข่งขันลงก็ไม่ได้กระทบกับประสิทธิภาพของการศึกษาในประเทศมากนัก

โดยในปัจจุบันนักเรียนชั้นป.1 ของสิงคโปร์ไม่มีการสอบอยู่แล้ว และตั้งแต่ปี 2019 จะขยับนโยบายนี้มาใช้กับนักเรียนชั้นป.2 และในอีก 3 ปีข้างหน้าก็จะยกเลิกการสอบกลางภาคของนักเรียนชั้น ป.3, ป.5, ม.1 และ ม.3

ส่วนวิธีในการวัดผลนั้น คุณครูจะทำหน้าที่รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ คือวัดความสุขในการเรียนรู้ไม่ใช่จากผลคะแนนสอบนั่นเอง

นอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการยังบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมา คือ Learn for Life หรือ การเรียนรู้เพื่อชีวิต เพราะเห็นว่าการศึกษาที่สำคัญคือ การเตรียมนักเรียนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะยืดหยุ่นและมีมุมมองต่อโลกแบบสากล เพื่อให้ทันกับโลกในอนาคต

อ้างอิงจาก

brandinside.asia/

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
โลกร้อนเป็นเรื่องที่เราต้องหันมาให้ความสำคัญกันอย่างจริงๆ จัง ซึ่งที่ประเทศอิตาลี ได้มีการบรรจุวิชาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เข้าเป็นหลักสูตรบังคับในโรงเรียนรัฐบาล เริ่มหลักสูตรนี้ในเดือนกันยายน 2563 หลักสูตรโลกร้อนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองของอิตาลี ครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมปลาย โดยเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นเรื่องความยั่งยืนเป็นสำคัญ  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปเดินขบวนประท้วงเรื่องโลกร้อน Fridays for Future ได้ในทุกวันศุกร์ ตามเกรตา ธันเบิร์ก ผู้เริ่มต้นการเดินขบวนเพื่อให้ผู้นำและรัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง  อ้างอิงจาก https://www.voathai.com/a/italy-to-add-climate-change-lesson-in-school-next-year-11072019/5157602.html
21 พฤศจิกายน 2562