fbpx

การศึกษา

เลือกหมวดหมู่


Banner Banner

งานนี้ดีจริง อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองเข้าร่วมซักครั้งค่ะ กับงานเสวนาให้ความรู้แก่คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับสื่อโซเชียล ซึ่งนี่คือบรรยากาศในการจัดงานที่โรงเรียนอนุบาลทับกวางของจังหวัดสระบุรีค่า ทาง Parents One และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานนี้ขึ้นเพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลของลูกน้อยรวมไปถึงการรับมือต่างๆ หากเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ติดจอจะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง และไม่ใช่เพียงแนะนำเรื่องนี้เท่านั้น เรายังรับฟังปัญหาที่ผู้ปกครองหลายๆ คนมีคำถามเพื่อช่วยแก้ไขด้วยนะคะเพราะในแต่ละปัญหานั้นมีการแก้ไขที่ต่างกันไป (more…)

ข่าว ข่าว
ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 นั้น ได้มีการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีการปรับใช้นำร่องมาก่อนหน้า และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มารวมกันเพื่อปรับและผสานเนื้อหาการเรียนรู้ใหม่ โดยแบ่งตามการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วง สำหรับหลักสูตรจะเป็นการปรับหลักสูตรใน 8 กลุ่มสาระวิชาหลัก จากหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยมากขึ้น เช่น วิชาสังคมศึกษา เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2474-2500 บางช่วงบางตอนขาดหายไป จึงต้องเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การพัฒนาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน วิชาวิทยาศาสตร์ จะปรับให้เป็นการเรียนพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ หลักสูตรใหม่จะไม่เน้นการท่องจำ แต่จะสร้างบทเรียนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น โดยคาดว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเสนอ รมว.ศธ.พิจารณา กลางเดือนพฤศจิกายนนี้ อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3346077638808067&id=1611166045632577
27 ตุลาคม 2563