fbpx

8 ค่าเทอมโรงเรียนสาธิตระดับชั้นป.1 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Writer : Jicko
: 24 มิถุนายน 2565

ใครที่เป็นพ่อเป็นแม่คงทราบกันดีนะคะว่า การเลือกโรงเรียนให้ลูกในแต่ละช่วงชั้นนั้น มันยากแสนยากแค่ไหน เพราะปัจจุบันมีโรงเรียนใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็มีหลักสูตรที่ดีแตกต่างกัน และที่สำคัญ ค่าเทอมก็แตกต่างกันด้วยนะคะ อย่างวันนี้ที่ Parents One ได้รวบรวมมาเสิร์ฟให้คุณพ่อคุณแม่ เป็นการรวมค่าเทอมของโรงเรียนสาธิตชื่อดัง ระดับชั้นป. 1 ในกรุงเทพฯ มาฝากกันค่ะ เผื่อใครที่กำลังมองหาโรงเรียนในเครือพื้นที่เดียวกับมหาลัย และอยากรู้ค่าเทอมล่ะก็ วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ มาฝากกันค่ะ

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนนนทบุรี (ICSN)  เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ก่อนวัยเรียน  (K1) ถึงเกรด 12 ด้วยการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดโดย American Education Reachs Out (AERO) ที่สอดคล้องกับโปรแกรม Key to Learning และมาตรฐานรัฐหลักทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (CSSS)  ทางโรงเรียนมุ่งเน้นในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมือนอยู่บ้าน และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งที่จะช่วยให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มุ่งมั่น เห็นอกเห็นใจ และสร้างแรงบันดาลใจที่มีชีวิตอยู่ เรียนรู้และสื่อสารกับความเป็นเลิศ่

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 : 203,450 บาท/เทอม

ที่ตั้ง : 171 ถ.ประชาราษฎร์, ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ติดต่อได้ที่ :  0-2525-1302, 0-2525-0268

Facebook : https://www.facebook.com/ICSNThailand/

เว็บไซต์ : https://www.icsn.ac.th/

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนไทย มีได้มาตรฐษน Cambridge ที่เน้นให้เด็กๆ ได้ค้นหาตัวเองตามความสนใจผ่านหลักสูตร Individual Development Plan (IDP) ควบคู่หลักสูตรวิชาการที่เข้มข้น และสามารถเลือกเรียนในสิ่งตนเองสนใจ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนกวดวิชาเพิ่มเติมอีก โดยในระดับชั้นประถมนี้ จะเน้นการเรียนการสอนที่สนุกและทำให้เด็กๆ มีความสุขในการเรียนรู้ เพื่อต่อยอดความรู้สู่การประยุกต์และสร้างสรรค์

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 : 72,000 บาท/เทอม

ที่ตั้ง : เลขที่ 380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ติดต่อได้ที่ : 06-2603-9555, 0-2915-5390-2

Facebook : https://www.facebook.com/satitpattana

เว็บไซต์ : https://www.satitpattana.ac.th/

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เก่าแก่และอยู่มายาวนานกว่า 60 ปี สำหรับทางด้านฝั่งประถมนี้ มีหลักสูตรที่เรียกว่า FUN FIND FOCUS เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามศักยภาพความถนัด และความสนใจ นั่นเอง

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 :  15,700 บาท/เทอม

ที่ตั้ง : 254 ซ.จุฬา 11 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อได้ที่ : 02-2182746

Facebook : https://www.facebook.com/SatitChula/

เว็บไซต์ : https://satite.chula.ac.th/

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development : สธ.มก. / KUS) เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมให้เด็กๆ เลือกเรียนได้อย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ มีโครงการต่างๆ มากมาย ให้เด็กๆ ได้เลือก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 :  14,000 บาท/เทอม

ที่ตั้ง : 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อได้ที่ : 0-2942-8800-09

Facebook : https://www.facebook.com/satitkasetschool/

เว็บไซต์ : https://www.kus.ku.ac.th/

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) จะมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เด็กๆ จะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ควบคู่กับการเสริมสร้างกระบวนการคิดและทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับวิสัยที่ว่า โรงเรียน Happiness Thinking and Teamwork school  นั่นเอง

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 : 
  • หลักสูตรภาคปกติ  18,300 – 19,900 บาท/เทอม
  • หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 82,800 – 84,400 บาท/เทอม

ที่ตั้ง : 282 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ติดต่อได้ที่ : 0-2310-8599 (อนุบาลและประถม), 0-2310-8362 (มัธยม)

Facebook : shorturl.at/aemHX

เว็บไซต์ : http://www.kids.ru.ac.th/

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีความสนใจมากๆ เรื่องหลักสูตร โดยสาธิต มศว ประสานมิตรนี้ เรียกได้ว่าเป็นเหมือนห้องทดลองค้นคว้าของเด็กๆ โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีการส่งเสริมศักยภาพของเด็กแต่ละคนให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด มีการใช้หลักพื้นฐานและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อให้เด็กมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและหลักธรรมมาภิบาล

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 : 53,000 บาท/ปี

ที่ตั้ง : 174 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ติดต่อได้ที่ : 0-2662-3180-86

Facebook : https://www.facebook.com/Satitprathomschool

เว็บไซต์ : http://prathom.swu.ac.th/

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับประถมศึกษานั้น มุ่งเน้นและส่งเสริมเด็กๆ ให้สามารถพัฒนาตามธรรมและเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ของเด็กๆ อีกด้วย

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 : 
  • หลักสูตรภาคปกติ  14,340 บาท/เทอม
  • หลักสูตร EP 50,900 บาท/เทอม

ที่ตั้ง : 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ติดต่อได้ที่ :  034-250005 (ฝ่ายประถมศึกษา)

Facebook : https://www.facebook.com/satitsuprathom

เว็บไซต์ : https://www.satitele.su.ac.th/

 

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

เรียกได้ว่าเป็นอีกโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่ผสมวิชาการและการบูรณาการ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีความสุขกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และได้ความรู้ที่ครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มชั่วโมงการเรียนภาษาที่สำคัญอย่างภาษาจีนและอังกฤษ กับเจ้าของภาษาแบบ Native Speaker เพื่อเพิ่มความพร้อมให้นักเรียนให้แข็งแรงทางด้านภาษาตั้งแต่ระดับอนุบาลกันเลย โดยจะเน้นสนทนา ผ่านการเล่น การทำกิจกรรม การทำอาหาร อีกด้วย เรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะ

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 : 64,000 บาท/ปี

ที่ตั้ง : 468 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

ติดต่อได้ที่ :  02-408-1919, 089-305-1111

Facebook : https://www.facebook.com/satitbtu/

เว็บไซต์ : https://www.satitbtu.ac.th/index

 

อ้างอิงจาก : https://www.the1.co.th/the1today/articles/4811amarinbabyandkids

Writer Profile : Jicko

  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
Banner Banner
แทม แท แด แดม แถ่ม แทม แทม แท้ม! รางวัลคุณแม่ดีเด่นประจำปีนี้ได้แก่...คุณแม่ทุกๆ ท่านที่กำลังอ่านข้อความนี้อยู่! เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ParentsOne ขอมอบรางวัลแด่คุณแม่ทุกท่านที่คอยมอบความรัก เฝ้าฟูมฟักเลี้ยงดูลูกน้อยมาเป็นอย่างดี เพื่อส่งกำลังใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่ทำ จะเล็กน้อยยิ่งใหญ่แค่ไหนก็เป็นที่สุดในใจสำหรับลูกทุกคน งานประกาศรางวัลกำลังจะเริ่ม จะมีรางวัลสาขาอะไรกันบ้าง มาลุ้นไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ และถ้าเห็นชื่อรางวัลแล้วคิดถึงคุณแม่ขึ้นมา อย่าลืมแท็กคุณแม่มารับรางวัลกันด้วยนะคะ รางวัลเชฟมือทองประจำบ้าน รางวัลนี้ขอมอบแด่เชฟคนเก่งของบ้าน กลับบ้านทีไรได้กลิ่นหอมหวนลอยเชิญชวนมาจากห้องครัวตลอด เป็นเพราะแม่นี่แหละที่ตั้งใจจ่ายตลาด เลือกสรรวัตถุดิบดีๆ มาทำสารพัดเมนูโปรดเอาใจคุณลูก จะต้มผัดแกงทอดก็อร่อยจนต้องยกนิ้วให้ รสชาติยังเป็นเอกลักษณ์ หากินที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ภัตตาคารหรูหราที่ว่าแน่ก็แพ้ให้ข้าวไข่เจียวรสมือแม่ที่บรรจงใส่ความรักลงไปเต็มๆ รางวัลยอดนักซักผ้าหอม ใครเล่าจะซักผ้าหอมเท่าแม่ ตำนานบุคคลที่ซักผ้าหอมที่สุดในโลกของลูก และไม่มีทีท่าว่าใครจะสามารถล้มแชมป์ได้เลย รางวัลนี้ขอมอบแด่คุณแม่ที่หลังขดหลังแข็งซักผ้าทุกๆ วัน ระหว่างที่ทุกคนในบ้านพักผ่อนยามเย็น คุณแม่ก็ยังคงสู้รบปรบมือกับกองผ้าล้นตะกร้า ขจัดทุกคราบสกปรกเลอะเทอะให้หายไปในพริบตา มีผ้าห่มหอมๆ เสื้อผ้าสะอาดสะอ้านใช้ในทุกๆ วัน ก็ต้องขอบคุณคุณแม่คนนี้นี่เอง รางวัลผู้จัดการบ้านคนเก่ง ไฟดับ น้ำรั่ว ของหาย ไว้ใจแม่ได้เลย ตกลงกันไม่ได้ กินอะไรดี ทำอะไรตอนไหนก็มีแม่คอยวางแผน เป็นผู้สรุปความทั้งหมด ท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายของคนทั้งบ้าน แม่คอยจัดการให้ทุกอย่างอยู่ในความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทาง ขอแค่มีแม่ มั่นใจได้เลยว่าจะต้องพบสิ่งที่ตามหา ปัญหาในบ้านที่มีจะอันตรธานหายไป คิดไม่ออกเลยว่าหากไม่มีผู้จัดการบ้านคนเก่งคนนี้จะเป็นอย่างไร ต้องมอบรางวัลผู้จัดการบ้านคนเก่งให้ซะแล้ว รางวัลนักเล่านิทานยอดเยี่ยม รางวัลนี้ขอมอบแด่คุณแม่สายเอนเตอร์เทนมือหนึ่งที่คอยสร้างรอยยิ้มให้กับคุณลูกก่อนนอน อ่านเรื่องเดิมร้อยรอบความสนุกสนานก็ยังคงอยู่อย่างเต็มเปี่ยม บางครั้งก็สร้างสรรค์อุปกรณ์ หุ่นมือ ตุ๊กตา เฟ้นหาวิธีการมากมายมาช่วยสร้างสีสัน เพิ่มเติมความสนุกให้มากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ แปลงกายเป็นสิงสาราสัตว์ แม่มด เจ้าชาย ผู้วิเศษ แม่ก็สวมบทบาทมาหมดแล้วเพื่อเรียกเสียงหัวเราะเอิ๊กอ๊ากจากคุณลูก แฟนคลับอันดับหนึ่งที่คอยตบมือชื่นชม รางวัลผู้พิทักษ์สุดกล้าหาญ แค่ได้ยินเสียงร้องเรียก "แม่!" ไม่ว่าจะอยู่ไหนทำอะไรอยู่…
11 สิงหาคม 2565

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save