fbpx

8 ค่าเทอมโรงเรียนสาธิตระดับชั้นป.1 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Writer : Jicko
: 24 มิถุนายน 2565

ใครที่เป็นพ่อเป็นแม่คงทราบกันดีนะคะว่า การเลือกโรงเรียนให้ลูกในแต่ละช่วงชั้นนั้น มันยากแสนยากแค่ไหน เพราะปัจจุบันมีโรงเรียนใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็มีหลักสูตรที่ดีแตกต่างกัน และที่สำคัญ ค่าเทอมก็แตกต่างกันด้วยนะคะ อย่างวันนี้ที่ Parents One ได้รวบรวมมาเสิร์ฟให้คุณพ่อคุณแม่ เป็นการรวมค่าเทอมของโรงเรียนสาธิตชื่อดัง ระดับชั้นป. 1 ในกรุงเทพฯ มาฝากกันค่ะ เผื่อใครที่กำลังมองหาโรงเรียนในเครือพื้นที่เดียวกับมหาลัย และอยากรู้ค่าเทอมล่ะก็ วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ มาฝากกันค่ะ

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนนนทบุรี (ICSN)  เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ก่อนวัยเรียน  (K1) ถึงเกรด 12 ด้วยการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดโดย American Education Reachs Out (AERO) ที่สอดคล้องกับโปรแกรม Key to Learning และมาตรฐานรัฐหลักทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (CSSS)  ทางโรงเรียนมุ่งเน้นในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมือนอยู่บ้าน และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งที่จะช่วยให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มุ่งมั่น เห็นอกเห็นใจ และสร้างแรงบันดาลใจที่มีชีวิตอยู่ เรียนรู้และสื่อสารกับความเป็นเลิศ่

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 : 203,450 บาท/เทอม

ที่ตั้ง : 171 ถ.ประชาราษฎร์, ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ติดต่อได้ที่ :  0-2525-1302, 0-2525-0268

Facebook : https://www.facebook.com/ICSNThailand/

เว็บไซต์ : https://www.icsn.ac.th/

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนไทย มีได้มาตรฐษน Cambridge ที่เน้นให้เด็กๆ ได้ค้นหาตัวเองตามความสนใจผ่านหลักสูตร Individual Development Plan (IDP) ควบคู่หลักสูตรวิชาการที่เข้มข้น และสามารถเลือกเรียนในสิ่งตนเองสนใจ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนกวดวิชาเพิ่มเติมอีก โดยในระดับชั้นประถมนี้ จะเน้นการเรียนการสอนที่สนุกและทำให้เด็กๆ มีความสุขในการเรียนรู้ เพื่อต่อยอดความรู้สู่การประยุกต์และสร้างสรรค์

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 : 72,000 บาท/เทอม

ที่ตั้ง : เลขที่ 380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ติดต่อได้ที่ : 06-2603-9555, 0-2915-5390-2

Facebook : https://www.facebook.com/satitpattana

เว็บไซต์ : https://www.satitpattana.ac.th/

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เก่าแก่และอยู่มายาวนานกว่า 60 ปี สำหรับทางด้านฝั่งประถมนี้ มีหลักสูตรที่เรียกว่า FUN FIND FOCUS เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามศักยภาพความถนัด และความสนใจ นั่นเอง

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 :  15,700 บาท/เทอม

ที่ตั้ง : 254 ซ.จุฬา 11 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อได้ที่ : 02-2182746

Facebook : https://www.facebook.com/SatitChula/

เว็บไซต์ : https://satite.chula.ac.th/

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development : สธ.มก. / KUS) เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมให้เด็กๆ เลือกเรียนได้อย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ มีโครงการต่างๆ มากมาย ให้เด็กๆ ได้เลือก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 :  14,000 บาท/เทอม

ที่ตั้ง : 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อได้ที่ : 0-2942-8800-09

Facebook : https://www.facebook.com/satitkasetschool/

เว็บไซต์ : https://www.kus.ku.ac.th/

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) จะมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เด็กๆ จะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ควบคู่กับการเสริมสร้างกระบวนการคิดและทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับวิสัยที่ว่า โรงเรียน Happiness Thinking and Teamwork school  นั่นเอง

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 : 
  • หลักสูตรภาคปกติ  18,300 – 19,900 บาท/เทอม
  • หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 82,800 – 84,400 บาท/เทอม

ที่ตั้ง : 282 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ติดต่อได้ที่ : 0-2310-8599 (อนุบาลและประถม), 0-2310-8362 (มัธยม)

Facebook : shorturl.at/aemHX

เว็บไซต์ : http://www.kids.ru.ac.th/

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีความสนใจมากๆ เรื่องหลักสูตร โดยสาธิต มศว ประสานมิตรนี้ เรียกได้ว่าเป็นเหมือนห้องทดลองค้นคว้าของเด็กๆ โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีการส่งเสริมศักยภาพของเด็กแต่ละคนให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด มีการใช้หลักพื้นฐานและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อให้เด็กมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและหลักธรรมมาภิบาล

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 : 53,000 บาท/ปี

ที่ตั้ง : 174 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ติดต่อได้ที่ : 0-2662-3180-86

Facebook : https://www.facebook.com/Satitprathomschool

เว็บไซต์ : http://prathom.swu.ac.th/

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับประถมศึกษานั้น มุ่งเน้นและส่งเสริมเด็กๆ ให้สามารถพัฒนาตามธรรมและเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ของเด็กๆ อีกด้วย

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 : 
  • หลักสูตรภาคปกติ  14,340 บาท/เทอม
  • หลักสูตร EP 50,900 บาท/เทอม

ที่ตั้ง : 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ติดต่อได้ที่ :  034-250005 (ฝ่ายประถมศึกษา)

Facebook : https://www.facebook.com/satitsuprathom

เว็บไซต์ : https://www.satitele.su.ac.th/

 

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

เรียกได้ว่าเป็นอีกโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่ผสมวิชาการและการบูรณาการ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีความสุขกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และได้ความรู้ที่ครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มชั่วโมงการเรียนภาษาที่สำคัญอย่างภาษาจีนและอังกฤษ กับเจ้าของภาษาแบบ Native Speaker เพื่อเพิ่มความพร้อมให้นักเรียนให้แข็งแรงทางด้านภาษาตั้งแต่ระดับอนุบาลกันเลย โดยจะเน้นสนทนา ผ่านการเล่น การทำกิจกรรม การทำอาหาร อีกด้วย เรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะ

ค่าเทอมระดับชั้น ป. 1 : 64,000 บาท/ปี

ที่ตั้ง : 468 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

ติดต่อได้ที่ :  02-408-1919, 089-305-1111

Facebook : https://www.facebook.com/satitbtu/

เว็บไซต์ : https://www.satitbtu.ac.th/index

 

อ้างอิงจาก : https://www.the1.co.th/the1today/articles/4811amarinbabyandkids

Writer Profile : Jicko

  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
Banner Banner
Live Action เรื่องล่าสุดจาก Disney ที่หลายๆคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เคยรับชมการ์ตูนในวัยหวานหรือแม้แต่คุณน้องคุณหนูที่หลงรักโลกใต้ท้องทะเลก็ตาม ใช่แล้วล่ะค่ะ เรากำลังพูดถึง “The Little Mermaid” หรือ “เงือกน้อยผจญภัย” ที่หยิบยกกลับมาทำใหม่ในเวอร์ชันคนแสดงในปีนี้ โดยมีนักร้องสาว “ฮัลลี เบลลีย์” รับบทนางเงือกน้อย “แอเรียล” พร้อมเป็นตัวแทนส่งเสียงบอกกับเด็กหญิงชายทั่วโลกว่า “ใครก็เป็นเจ้าหญิงได้”  หยิบกลับมาทำใหม่ ตีความใหม่ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแบบนี้ ใครๆ ก็ต้องตื่นเต้นอยู่แล้ว ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไร มีจุดเด่นจุดด้อย ข้อดีข้อเสียอย่างไร เหมาะสำหรับเด็กๆ หรือไม่ ลองไปดูกันเลย! เรื่องราวของนางเงือกน้อยแสนซน “แอเรียล” ธิดาคนสุดท้องของราชาไตรตันเจ้าแห่งโลกใต้สมุทรเธอมีความหลงใหลในโลกมนุษย์และใฝ่ฝันว่าอยากจะเดินเหินอย่างผู้คนบนดินแม้พ่อจะพยายามกีดกันเธอเท่าไรก็ตาม วันหนึ่งเธอบังเอิญได้พบกับ “เจ้าชายอีริค” และตกหลุมรักเขาเข้าอย่างจัง เธอจึงได้ทำข้อตกลงกับแม่มดทะเล “เออซูลาร์” เพื่อแลกเสียงอันไพเราะกับขาอย่างมนุษย์โดยมีข้อแม้ว่าเธอจะต้องได้รับจุมพิตจากเจ้าชายไม่เช่นนั้นเธอจะกลับมาเป็นเงือกและกลายเป็นทาสของเออซูลาร์ตลอดไปการออกเดินทางทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจเพื่อใช้ชีวิตอย่างที่ฝันจึงได้เริ่มต้นขึ้น เติมเต็มหัวใจที่ยังเปี่ยมไปด้วยความทรงจำของวัยเยาว์ ส่งต่อความกล้าหาญให้หนูน้อยเชื่อมั่นในตัวเอง และสิ่งที่ฝัน จูงมือลูกรักไปดู “The Little Mermaid” ได้แล้ววันนี้ ในโรงภาพยนตร์! ชมตัวอย่าง : https://www.youtube.com/watch?v=AS0vop2rgFo การ์ตูนเรื่องนี้เหมาะกับเด็กอายุ 8 ขวบขึ้นไป แม้จะมีเค้าโครงเรื่องหลักๆ มาจากการ์ตูนเงือกน้อยแอเรียลแบบต้นฉบับทั้งหมด แต่พอมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็ทวีคูณความจริงจังให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมพื้นเพตัวละคร เสริมเนื้อเรื่องเพิ่มประเด็นให้มีความซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม จึงบอกได้ว่าเป็นเวอร์ชันที่ไม่ค่อยเหมาะกับเด็กเล็กๆ เท่าไร ถึงอย่างนั้นเด็กๆก็ยังสามารถสนุกสนานกับกลิ่นอายของเทพนิยายชวนฝันเพลิดเพลินกับภาพบรรยากาศโลกใต้ท้องทะเลที่สวยงามสุดแสนจะแฟนตาซี รับประกันว่ากระตุ้นจินตนาการเรียกความตื่นตาตื่นใจจากเจ้าตัวน้อยแน่นอน เรื่องที่ต้องระวัง มีความรุนแรงและฉากน่ากลัว อย่างที่บอกไปว่า Live Action เวอร์ชันนี้ มีความดาร์ก ความสมจริงเพิ่มเข้ามา เรื่องความรุนแรงต่างๆ ฉากต่อสู้ ฉากปะทะ หรือหน้าตาของเหล่าสัตว์ร้ายใต้ทะเล อาจทำให้เด็กๆ ไม่สบายใจ หรือตื่นกลัวได้ แถมยังมีจังหวะตกใจ (Jump…
25 พฤษภาคม 2566

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save