วิดิโอ

เลือกหมวดหมู่


วิดิโอ วิดิโอ

Netflix ออกลูกเล่นใหม่เพื่อให้เด็กได้เลือกเรื่องราวในการ์ตูนตามที่เด็กต้องการอยากให้เป็นได้ เนื้อเรื่องจะดำเนินมาเรื่อยๆ จนถึงฉากที่ต้องให้เด็กที่ชมต้องเลือกฉากใดฉากหนึ่งที่จะเป็นฉากที่เกิดขึ้นต่อไปในเรื่องได้ เนื้อหาเหมาะสำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป (more…)