fbpx

NEWS: สพฐ.ดันรร. อนุบาลใช้แนวคิด “ไฮสโคป” เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านการเล่น

Writer : Lalimay
: 4 กรกฏาคม 2562

แนวคิด “ไฮสโคป” เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาให้นักเรียนเกิดทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาการคิดการตัดสินใจเลือก และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น 3 กระบวนการ คือ การวางแผนการเล่นเอง การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และการทบทวนว่าเล่นตามแผนที่ทำหรือไม่ มีปัญหาอะไร เพื่อฝึกการคิดวางแผน

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า แนวคิด “ไฮสโคป” เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2561 ที่กำหนดสมรรถนะของนักเรียนให้สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ใช้เทคโนโลยีเป็น มีทักษะชีวิตและความฉลาดทางสมอง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลมุ่งให้นักเรียนมีการคิด วิเคราะห์ และวางแผนเป็น

ซึ่งขณะนี้ สพฐ. ได้ประกาศให้มีโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคปขึ้นจำนวน 19 แห่ง ได้แก่ รร.อนุบาลสามเสน รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา รร.อนุบาลชัยนาท รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รร.อนุบาลนครปฐม รร.อนุบาลสุมทรสาคร รร.อนุบาลชุมพร รร.อนุบาลกระบี่ รร.อนุบาลสงขลา รร.อนุบาลชลบุรี รร.อนุบาลอุดรธานี รร.อนุบาลสกลนคร รร.อนุบาลขอนแก่น รร.อนุบาลอุบลราชธานี รร.อนุบาลนครราชสีมา รร.อนุบาลเชียงใหม่ รร.อนุบาลเชียงราย รร.อนุบาลพิษณุโลก และรร.อนุบาลนครสวรรค์

อ้างอิงจาก

https://mgronline.com/qol/detail/9620000063251

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข่าว ข่าว
ไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูง หาได้ง่าย และเหมาะสมสำหรับทุกเพศ ทุกวัย เป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามินอีกมากมาย  ซึ่งมีประโยชน์ต่อเด็กวัยเรียน ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ไข่ไก่ 1 ฟอง ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี และมีโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุดโดยมีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงกว่าอาหารชนิดอื่น อีกทั้งยังช่วยสร้างการเจริญเติบโตและกระตุ้นการทำงานของประสาทและสมองอีกด้วย โดยในเด็กวัยเรียนควรกินไข่ไก่วันละ 1 ฟอง ควบคู่กับการดื่มนมวันละ 2 แก้ว และส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน วันละ 60 นาทีหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ยังกล่าวอีกว่า เด็กแต่ละวัยจะบริโภคไข่ในปริมาณที่ต่างกัน และควรกินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ พยายามให้ลูกกินผักหลากสี อาจนำผักผสมเข้าไปในเมนูไข่ แนะนำเป็นไข่ต้มหรือไข่ตุ๋นจะดีต่อสุขภาพมากกว่า ควรหลีกเลี่ยงการกินไข่ดิบ และขนมปังไข่ดาวใส่เบคอนหรือไส้กรอก เพราะจะได้รับปริมาณไขมันสูงมากจากเบคอน น้ำมันที่ใช้ทอด และเนยที่ทาขนมปัง อ้างอิงจาก กรมอนามัย
16 ตุลาคม 2562