NEWS: สพฐ.ดันรร. อนุบาลใช้แนวคิด “ไฮสโคป” เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านการเล่น

Writer : Lalimay
: 4 กรกฏาคม 2562

แนวคิด “ไฮสโคป” เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาให้นักเรียนเกิดทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาการคิดการตัดสินใจเลือก และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น 3 กระบวนการ คือ การวางแผนการเล่นเอง การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และการทบทวนว่าเล่นตามแผนที่ทำหรือไม่ มีปัญหาอะไร เพื่อฝึกการคิดวางแผน

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า แนวคิด “ไฮสโคป” เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2561 ที่กำหนดสมรรถนะของนักเรียนให้สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ใช้เทคโนโลยีเป็น มีทักษะชีวิตและความฉลาดทางสมอง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลมุ่งให้นักเรียนมีการคิด วิเคราะห์ และวางแผนเป็น

ซึ่งขณะนี้ สพฐ. ได้ประกาศให้มีโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคปขึ้นจำนวน 19 แห่ง ได้แก่ รร.อนุบาลสามเสน รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา รร.อนุบาลชัยนาท รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รร.อนุบาลนครปฐม รร.อนุบาลสุมทรสาคร รร.อนุบาลชุมพร รร.อนุบาลกระบี่ รร.อนุบาลสงขลา รร.อนุบาลชลบุรี รร.อนุบาลอุดรธานี รร.อนุบาลสกลนคร รร.อนุบาลขอนแก่น รร.อนุบาลอุบลราชธานี รร.อนุบาลนครราชสีมา รร.อนุบาลเชียงใหม่ รร.อนุบาลเชียงราย รร.อนุบาลพิษณุโลก และรร.อนุบาลนครสวรรค์

อ้างอิงจาก

https://mgronline.com/qol/detail/9620000063251

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องUpdate
ข้อมูลทางแพทย์ ข้อมูลทางแพทย์
4S -ภาวะสตาฟิโลค็อกคอล สเกลด์ สกิน ซินโดรม (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome) เชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังปล่อยท็อกซิน ออกมาทำให้ชั้นผิวหนังกำพร้าที่ยังมีภูมิคุ้มกันไม่สมบูรณ์ ทำให้มีการหลุดลอกแบบตื้นๆ สามารถรับเชื้อมาจากผู้ใหญ่ที่สัมผัสตัว ดังนั้นเพื่อไม่ให้เด็กๆ ได้รับเชื้อโรคจนเป็นอันตรายต่อผิวหนัง เราก็ต้องใส่ใจเรื่องความสะอาด ระมัดระวังเมื่อจะต้องใกล้ชิดสัมผัสตัวเด็ก อาการของโรค 4S มีอาการไข้ ตัวแดง ร้องงอแง เจ็บบริเวณผิวหนัง มีหนอง เยื่อบุตาอักเสบ อาการแบบนี้รีบพาไปหาหมอ เด็กนอนดิ้นไปดิ้นมาอย่างทรมาน ผิวหนังบวมเป่ง ตุ่มใสสีแดงและเหลืองขึ้นไม่หยุด มีไข้ร่วมด้วย วิธีรับมือกับโรค 4S ดื่มนมแม่สร้างภูมิคุ้มกัน ตัดเล็บลูกให้สั้นอยู่เสมอ รักษาความสะอาดของเสื้อผ้า ที่นอน ข้าวเครื่องใช้ของเด็ก คนใกล้ชิดล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนสัมผัสตัวเด็ก หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ที่มีคนอยู่เยอะ เลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด การป้องกัน ล้างมือให้สะอาด ก่อนสัมผัสตัวเด็ก หลีกเลี่ยงการให้เด็กโดนคนอื่นหอมแก้ม โดยที่คนๆ นั้นยังไม่ได้ล้างหน้า หรือทำความสะอาดร่างกาย ถ้าเด็กมีไข้ ผิวหนังบวมแดง ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน
14 กรกฏาคม 2562