NEWS: เตือน! ไข้หวัดใหญ่ระบาด พบผู้ป่วยแล้วกว่า 46,648 ราย

Writer : Lalimay
: 7 มีนาคม 2562

ด้วยอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้คนไม่สบายกันได้ง่ายโดยเฉพาะในเด็กเล็ก จากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 (1 ม.ค.-21 ก.พ. 2562) พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ถึง 46,648 ราย เสียชีวิต 4 ราย ซึ่งถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว

โรคไข้หวัดใหญ่ ติดต่อทางการไอหรือจาม หรืออาจติดต่อทางสารคัดหลั่งที่ติดจากมือแล้วใช้มือสัมผัสกับเยื่อบุตาหรือ จมูก ซึ่งสามารถป้องกันได้โดย การใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีอาการไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการพบปะผู้อื่นขณะมี อาการไข้หวัด หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นและล้างมือเป็นประจํา

สถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่นอย่าง โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กก็ควรมีการตรวจคัดกรองผู้ป่วย หมั่นทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน เพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ และเด็กเล็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

อ้างอิงจาก

chiangmainews.co.th/

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง